Z událostí v obci Bohuňov – rok 2018

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2018


V  pátek 28. prosince 2018 od 10.15 do 11.45 hodin bylo na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno veřejné bruslení, viz « plakát ».


V pátek 28. prosince 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Na třetí adventní neděli 16. prosince 2018 od 14 hodin se v kulturním domě v Bohuňově uskutečnila tradiční vánoční besídka, viz « fotografie s poděkováním ».


Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V sobotu 24. listopadu 2018 byl pořádán zájezd do vinného sklepa « v Novém Šaldorfu », přičemž součástí programu byla i návštěva dalších míst na Znojemsku, viz « podrobnější informace o programu ».


V sobotu 10. listopadu 2018 od 18 hodin se v kulturním domě v Bohuňově uskutečnilo divadelní představení, viz « pozvánka » k této akci.


V sobotu 27. října 2018 od 17 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala podzimní dílna, po které se od 18.30 hodin uskutečnilo tradiční putování „s lampionem za pokladem“, viz « pozvánka » k této akci.


V pátek 26. října 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce, viz « usnesení ».


V pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce, viz « výsledky ».


Ve čtvrtek 4. října 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V sobotu 8. září 2018 od 15 hodin byl v Bohuňově (na prostranství pod KD) pořádán „Dětský den na divokém západě“.


V pátek a o víkendu 10.–12. srpna 2018 bylo v Bohuňově pořádáno již tradiční letní kino (uvnitř KD). V pátek (od 21 h) byl promítán český film Špunti na vodě, v sobotu (rovněž od 21 h) potom americký film Jumanji – Vítejte v džungli, a v neděli navíc (od 16 h) česká pohádka „Čertoviny“, a (od 18 hodin) český film „Po strništi bos“ (podrobněji o filmech – viz např. v « pdf souboru » s přehledem nabídky 48 filmů, z kterých se letos vybíralo).


V neděli 5. srpna 2018 po 10.10 h projížděl přes Bohuňov (po silnici z Bystřice) cyklistický závod « Vysočina 2018 » (konkrétně « trasa 4. etapy »).


Ve čtvrtek 2. srpna 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek 6. července 2018 od 13 hodin se u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskutečnila tradiční „pouťová mše“.
Při příležitosti 110. výročí od otevření jednotřídní školy (v tehdy nově dostavěné budově) v Bohuňově proběhly po mši během odpoledne Oslavy osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy, viz « fotoalbum z této akce ».


Ve čtvrtek 17. května 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov.


V neděli 29. dubna 2018 se v Bohuňově uskutečnil již 7. ročník tradiční « Bohuňovské traktoriády ».


V sobotu 28. dubna 2018 byl uspořádán zájezd do Kroměříže (na Výstaviště Floria Kroměříž), viz « fotografie ».


V pátek 6. dubna 2018 vydán Zpravodaj obce (distribuovaný zdarma do všech domácností v obci).


V sobotu 31. března 2018 v době od 11.00 do 12.30 hodin bylo na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno veřejné bruslení.


V pátek 30. března 2018 od 14 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala velikonoční dílna pro děti.


V sobotu 17. března 2018 byl v kulturním domě v Bohuňově pořádán (Mateřskou školou Lísek ve spolupráci s rodiči dětí) tradiční dětský karneval s tombolou.


Ve čtvrtek 1. března 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018 se konalo 2. kolo volby prezidenta České republiky, viz « výsledky v naší obci ».


V sobotu 20. ledna 2018 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».


Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V sobotu 6. ledna 2018 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 13461 Kč.


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz