Z událostí v obci Bohuňov – rok 2019

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2019


V neděli 29. prosince 2019 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Ve čtvrtek 26. prosince 2019 od 9 h do 10.30 hodin bylo na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno veřejné bruslení, viz « plakát ».


V pondělí 23. prosince 2019 vydán Zpravodaj obce (distribuovaný zdarma do všech domácností v obci).


V neděli 22. prosince 2019 odpoledne se v kulturním domě v Bohuňově konalo tradiční předvánoční sousedské posezení s vystoupením místních dětí, viz « fotografie ».


Ve středu 11. prosince 2019 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « usnesení ».


Na první adventní neděli 1. prosince 2019 v podvečer po 17 hodině proběhlo v Bohuňově na návsi tradiční rozsvícení vánočního stromku, doprovázené vystoupením místních dětí, viz « fotografie ».


V sobotu 16. listopadu 2019 byl pořádán „pivní zájezd“ (pivovar Dalešice, cestou mj. i jaderná elektrárna Dukovany), viz « podrobnější informace ».


V neděli 27. října 2019 od 16.30 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala podzimní dílna, po které se potom uskutečnilo tradiční putování „s lampionem za pokladem“, viz « pozvánka » k této akci.


V sobotu 19. října 2019 byla « Jezdeckým klubem Janovičky » pořádána tradiční „Hubertova jízda“, viz « plakát ».


V úterý 17. září 2019 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov.


V sobotu 31. srpna 2019 během odpoledne (od 14 hodin) se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konalo sportovní odpoledne, viz « plakát ».


V neděli 4. srpna 2019 okolo 10.10 h projel přes Bohuňov (po silnici směrem od Bystřice n. P.) cyklistický závod Vysočina 2019 (« trasa 4. etapy »).


Od pátku do neděle 12.–14. července 2019 bylo v kulturním domě v Bohuňově pořádáno letní kino. V pátek byl promítnut český film „Dvě nevěsty a jedna svatba“, v sobotu rovněž český film „Po čem muži touží“. V neděli byly navíc promítnuty od 17 hodin česká pohádka „Čertí brko“, a od 19 hodin nová česká komedie „Ženy v běhu“.


V neděli 7. července 2019 od 10.30 hodin se u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskutečnila tradiční „pouťová mše“.


v sobotu 6. července 2019 od 17 hodin se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konalo pouťové sousedské posezení s živou hudbou a bohatým občerstvením.


Ve čtvrtek 27. června 2019 od 19 hodin se konalo zasedání zastupitelstva obce.


V sobotu 8. června 2019 se na hřišti v Bohuňově konal závod modelů aut RC Rally Vysočina (« Moravia Cup RC Rally »), letos navíc i jako závod Mistrovství ČR RC Rally 1:10 EP; viz « podrobnější informace ».


V pátek a v sobotu 24. a 25. května 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu, viz « výsledky v naší obci ».


V neděli 19. května 2019 se na hřišti v Bohuňově uskutečnila « okrsková soutěž v požárním útoku ».


V sobotu 4. května 2019 byl pořádán zájezd do Kroměříže (na Výstaviště Floria Kroměříž), viz « bližší informace ».


V neděli 28. dubna 2019 se v Bohuňově uskutečnil již 8. ročník tradiční « Bohuňovské traktoriády ».


Ve čtvrtek 28. března 2019 od 19 hodin se konalo zasedání zastupitelstva obce.


V sobotu 16. března 2019 od 14 hodin byl v kulturním domě v Bohuňově pořádán (Mateřskou školou Lísek ve spolupráci s rodiči dětí) tradiční dětský karneval s tombolou.


V sobotu 2. března 2019 od 9.45 do 10.45 hodin byla pro obyvatele Bohuňova a Janoviček zajištěna možnost bruslení na zimním stadionu v Bystřici n. P., viz « plakát s pozvánkou ».


V sobotu 19. ledna 2019 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».


V sobotu 5. ledna 2019 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 13835 Kč.


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz