Z událostí v obci Bohuňov – rok 2022

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2022


V sobotu 7. května 2022 byl pořádán zájezd do Kroměříže na zahradnickou prodejní výstavu « FLORIA JARO 2022 », viz « bližší informace o zájezdu ».


Ve čtvrtek 24. března 2022 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Letos postupně probíhá (vlivem okolností souvisejících s výskytem koronaviru v předešlých 2 letech nedobrovolně odložená) oslava 120. výročí založení SDH Bohuňov, přičemž pro členy sboru se uskutečnila při slavnostní schůzi v sobotu 19. března 2022, viz « pozvánka ».


Pro veřejnost je oslava plánována na tradiční dobu začátkem léta, prozatím konkrétně na neděli 3. července 2022; potvrzení tohoto termínu a podrobnější informace k programu této oslavy zde budou upřesněny během června.


Od středy 2. února 2022 vchází v platnost nová úřední e-mailová adresa obec@bohunov.cz, která nahrazuje dosavadní ou.bohunov@tiscali.cz (prozatím funguje souběžně i nadále, avšak po přechodném období přestane být časem používána; o definitivním ukončení používání e-mailu ou.bohunov@tiscali.cz zde budeme samozřejmě v budoucnu informovat).


V sobotu 12. února 2022 bylo pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno na zimním stadionu v Bystřici n. P. veřejné bruslení, viz « bližší informace ».


V sobotu 8. ledna 2022 proběhla v naší obci tradiční « Tříkrálová sbírka » (v našem regionu organizovaná prostřednictvím « Oblastní charity Žďár n. S. »). Během následujícího týdne (do soboty 15. ledna 2022) bylo možné přispět navíc také do kasičky umístěné « v místní prodejně smíšeného zboží ». V rámci sbírky se letos (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) vybralo celkem 16606 Kč.


 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz