Z událostí v obci Bohuňov – rok 2022

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2022


V pátek 21. října 2022 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek a v sobotu 23.–24. září 2022 se konaly volby do zastupitelstva obce, viz « výsledky voleb v naší obci ».


V úterý 20. září 2022 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V sobotu 10. září 2022 se v kulturním domě v Bohuňově konalo dětské zábavné odpoledne, viz « plakát s pozvánkou ».


V pátek 15. července 2022 večer se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V neděli 3. července 2022 se konala oslava výročí založení SDH Bohuňov (viz « podrobnější informace »), v rámci které se od 11.00 hodin u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uskutečnila tradiční „pouťová mše“.


V pátek a v sobotu 1. a 2. července 2022, tradičně přibližně od 21.30 hodin, bylo pořádáno letní kino; v pátek (nakonec vzhledem k nepříznivému počasí v sálu KD v Bohuňově) byla promítána česká komedie « Srdce na dlani », v sobotu potom (pod KD) nová česká pohádka « Tajemství staré bambitky 2 ».


V sobotu 25. června 2022 se na hřišti v Bohuňově konal závod modelů aut RC Rally Vysočina (soutěž « Moravia Cup RC Rally »).


Ve středu 8. června 2022 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V sobotu 7. května 2022 byl pořádán zájezd do Kroměříže na zahradnickou prodejní výstavu « FLORIA JARO 2022 », viz « bližší informace o zájezdu ».


Ve čtvrtek 24. března 2022 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Od středy 2. února 2022 vchází v platnost nová úřední e-mailová adresa obec@bohunov.cz, která nahrazuje dosavadní ou.bohunov@tiscali.cz (prozatím funguje souběžně i nadále, avšak po přechodném období přestane být časem používána; o definitivním ukončení používání e-mailu ou.bohunov@tiscali.cz zde budeme samozřejmě v budoucnu informovat).


V sobotu 12. února 2022 bylo pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno na zimním stadionu v Bystřici n. P. veřejné bruslení, viz « bližší informace ».


V sobotu 8. ledna 2022 proběhla v naší obci tradiční « Tříkrálová sbírka » (v našem regionu organizovaná prostřednictvím « Oblastní charity Žďár n. S. »). Během následujícího týdne (do soboty 15. ledna 2022) bylo možné přispět navíc také do kasičky umístěné « v místní prodejně smíšeného zboží ». V rámci sbírky se letos (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) vybralo celkem 16606 Kč.


 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
obec@bohunov.cz