Dopravní spojení do obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Dopravní spojení do obce


     « Poloha obce Bohuňov » z hlediska dopravního spojení nijak nevybočuje z běžné úrovně dostupnosti většiny přibližně stejně velkých obcí v regionu. Základní dopravní osu, procházející Bohuňovem, tvoří silnice třetí třídy (III/36035) z Bystřice nad Pernštejnem do Lísku, odkud se lze dostat (po směrově relativně přímých silničních komunikacích) do Nového Města na Moravě (jihozápadním a západním směrem), nebo do Jimramova a Poličky (přibližně severním směrem) na okraji Pardubického kraje.

     Z výše zmíněné silnice (III/36035) ve vzdálenosti 1 km pod Bohuňovem (či 3,7 km od křižovatky této komunikace se silnicí první třídy I/19 na kraji Bystřice n. P.) vybočuje 1 km dlouhá spojovací komunikace (III/36036) vedoucí do vesnice Janovičky. Odtud vede dále asi 820 m dlouhá asfaltová polní cesta, vyúsťující křižovatkou se silnicí III/36035. Tato cesta, představující nejkratší možné spojení mezi Bohuňovem a Janovičkami, byla v minulosti nově vybudována (a vyasfaltována) především pro potřeby nejkratší dostupnosti ke bývalému středisku zemědělského družstva na jihozápadním okraji Janoviček. Komunikace je sice (zatím) využívána běžnou silniční dopravou, avšak není zahrnuta v silniční síti, což je způsobeno jejím vlastnictvím (vede přes pozemky soukromých majitelů, kterým se v rámci restitucí vrátily i parcely vymezující komunikaci).

 

     V oblasti veřejné dopravy jsou vesnice dostupné prostřednictvím autobusové linky č.840307 (Bystřice n. P. – Věcov, Míchov – Lísek, Vojtěchov), provozované společností « ZDAR, a. s. » (dřívější ČSAD). V případě Bohuňova lze zmínit i možnost využití vlakového spojení ze 3,5 km vzdálené železniční stanice Rozsochy (trať č.251 Tišnov – Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou), kam lze dojít pěšky do 45 minut po polní cestě (kolem „boží muky“) vedoucí jihozápadním směrem, na níž za železnou lávkou přes říčku Bystřici (zde zatím v podobě potoka) navazuje lesní cesta (stáčející se k jihu), vyúsťující na silnici, vedoucí přes křižovatku (se silnicí č. 19) do Rozsoch). O asi 0,5 km kratší, avšak méně pohodlnější, je chůze po polních a lesních cestách k železniční stanici Rovné-Divišov, další variantě železničního spojení (na stejné trati).

     Z Bystřice nad Pernštejnem potom bývaly k dispozici autobusové linky, zajišťující přímé spojení i s většími městy v České republice; aktuálně však zůstala pouze jediná linka do Brna, jinak se lze do okolních větších či krajských měst dopravit pouze s minimálně jedním přestupem (z okresního města Žďáru nad Sázavou jsou k dispozici přímá spojení např. s Jihlavou, Pardubicemi nebo Hradcem Králové, avšak dřívější tradiční přímá linka do Prahy dnes již bohužel také neexistuje).

     Jako samozřejmá je chápána dobrá dostupnost z Bystřice n. P. do Nového Města na Moravě a do okresního města Žďáru nad Sázavou, což platí i pro vlakové spojení, v němž je ze Žďáru n. S. dále k dispozici trať vedoucí (přes Havlíčkův Brod, Světlou nad Sázavou, Čáslav, Kutnou Horu a Kolín) do Prahy. V opačném směru se lze vlakem z Bystřice n. P. dopravit do Tišnova nebo do Brna.

 

« Jízdní řád autobusové linky č. 840307 platný od 1. ledna 2019 »
(oproti jízdnímu řádu z roku 2018 nedošlo k žádným změnám)

 

« Jízdní řád železniční tratě č. 251 platný od 9. prosince 2018 »

 

 

Výše uvedené a další informace o jízdních řádech v ČR jsou k dispozici na stránkách:

« www.portal.idos.cz »  *  jizdnirady.idnes.cz »  *  « www.cd.cz »

 

VZDÁLENOSTI Z OBCE BOHUŇOV DO VYBRANÝCH MĚST

 

     V níže sestavených přehledech (s údaji seřazenými dle silniční vzdálenosti) jsou u každé trasy uvedeny dvě vzdálenosti ze středu Bohuňova do (přibližného) centra vybraného sídla, a to nejkratší silniční vzdálenost (nejkratší samozřejmě nemusí být vždy nejrychlejší, přičemž nejkratší trasa je vypočítávána alespoň po silnicích třetí třídy, takže s případnými kratšími úseky vedenými po vyasfaltovaných polních cestách není počítáno), a vzdálenost vzdušnou čarou, uváděná pro zajímavost v závorce. V těch případech, kdy vychází nejkratší silniční trasa jako pomalejší (s převážně křivolakými silnicemi třetí třídy), uvádíme na této stránce dole pod seznamem i nejrychlejší silniční spojení, jenž bývá vždy minimálně o několik kilometrů delší než uvedená nejkratší silniční vzdálenost.

 

 Vzdálenosti z obce Bohuňov do okolních měst a městysů 

 

                         Bohuňov – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM (kraj Vysočina) › 6,25 km (5,75 km)

 

                         Bohuňov – JIMRAMOV (kraj Vysočina) › 10,5 km (8,5 km)

 

                         Bohuňov – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (kraj Vysočina) › 13 km (9,25 km)

 

                         Bohuňov – NEDVĚDICE (Jihomoravský kraj) › 17,5 km (15 km)

 

                         Bohuňov – STRÁŽEK (kraj Vysočina) › 19,5 km (13,5 km)

 

                         Bohuňov – BOBROVÁ (kraj Vysočina) › 20,5 km (11 km)

 

                         Bohuňov – SNĚŽNÉ (kraj Vysočina) › 20,5 km (11 km)

 

                         Bohuňov – BYSTRÉ (Pardubický kraj) › 21 km (13 km)

 

                         Bohuňov – POLIČKA (Pardubický kraj) › 21,5 km (17,5 km)

 

                         Bohuňov – DOUBRAVNÍK (Jihomoravský kraj) › 21,5 km (18,5 km)

 

                         Bohuňov – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (kraj Vysočina) › 23 km (19 km)

 

                         Bohuňov – OLEŠNICE (Jihomoravský kraj) › 24,5 km (16 km)

 

                         Bohuňov – OSTROV NAD OSLAVOU (kraj Vysočina) › 25 km (17,5 km)

 

                         Bohuňov – NOVÉ VESELÍ (kraj Vysočina) › 28 km (22 km)

 

                         Bohuňov – KŘIŽANOV (kraj Vysočina) › 30 km (20 km)

 

                         Bohuňov – KUNŠTÁT (Jihomoravský kraj) › 30 km (23,5 km)

 

                         Bohuňov – PŘEDKLÁŠTEŘÍ* (Jihomoravský kraj) › 31 km (27,5 km)

 

                         Bohuňov – SVRATKA (kraj Vysočina) › 32 km (21 km)

 

                         Bohuňov – LYSICE (Jihomoravský kraj) › 32,5 km (27 km)

 

                         Bohuňov – PROSEČ (Pardubický kraj) › 33 km (28 km)

 

                         Bohuňov – BOHDALOV (kraj Vysočina) › 33,5 km (25,5 km)

 

                         Bohuňov – TIŠNOV (Jihomoravský kraj) › 34 km (28,5 km)

 

                         Bohuňov – LETOVICE (Jihomoravský kraj) › 36 km (27 km)

 

                         Bohuňov – VOJNŮV MĚSTEC (kraj Vysočina) › 37 km (27 km)

 

                         Bohuňov – SVITÁVKA (Jihomoravský kraj) › 38 km (29 km)

 

                         Bohuňov – SVITAVY (Pardubický kraj) › 38 km (29 km)

 

                         Bohuňov – ČERNÁ HORA (Jihomoravský kraj) › 38 km (32 km)

 

                         Bohuňov – ČEBÍN (Jihomoravský kraj) › 38,5 km (34 km)

 

                         Bohuňov – DEBLÍN (Jihomoravský kraj) › 39 km (28,5 km)

 

                         Bohuňov – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (kraj Vysočina) › 39 km (26,5 km)

 

                         Bohuňov – PŘIBYSLAV (kraj Vysočina) › 39 km (33,5 km)

 

                         Bohuňov – HAVLÍČKOVA BOROVÁ (kraj Vysočina) › 40 km (31,5 km)

 

                         Bohuňov – LITOMYŠL (Pardubický kraj) › 40 km (35,5 km)

 

                         Bohuňov – MĚŘÍN (kraj Vysočina) › 41 km (29,5 km)

 

                         Bohuňov – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (Pardubický kraj) › 41,5 km (24,5 km)

 

                         Bohuňov – ŽĎÍREC NAD DOUBRAVOU (kraj Vysočina) › 42 km (32 km)

 

                         Bohuňov – RÁJEC-JESTŘEBÍ (Jihomoravský kraj) › 42 km (36 km)

 

                         Bohuňov – BOSKOVICE (Jihomoravský kraj) › 42,5 km (34 km)

 

                         Bohuňov – VELKÁ BÍTEŠ (kraj Vysočina) › 43 km (30 km)

 

                         Bohuňov – VEVERSKÁ BÍTÝŠKA (Jihomoravský kraj) › 43 km (36 km)

 

                         Bohuňov – KUŘIM (Jihomoravský kraj) › 43 km (37,5 km)

 

                         Bohuňov – POLNÁ (kraj Vysočina) › 43,5 km (36 km)

 

                         Bohuňov – HLINSKO (Pardubický kraj) › 44 km (31 km)

 

                         Bohuňov – SKUTEČ (Pardubický kraj) › 44 km (35 km)

 

 Vzdálenosti z obce Bohuňov do krajských měst v České republice 

 

                         Bohuňov – BRNO (Jihomoravský kraj) › 57 km (50 km)

 

                         Bohuňov – JIHLAVA (kraj Vysočina) › 59,5 km (48 km)

 

                         Bohuňov – PARDUBICE (Pardubický kraj) › 74 km (61 km)

 

                         Bohuňov – HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) › 91 km (77 km)

 

                         Bohuňov – OLOMOUC (Olomoucký kraj) › 96 km (76 km)

 

                         Bohuňov – ZLÍN (Zlínský kraj) › 138 km (112 km)

 

                         Bohuňov – PRAHA (hl. město; centrum Středočeského kraje) › 165 km (140 km)

 

                         Bohuňov – ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jihočeský kraj) › 166 km (141 km)

 

                         Bohuňov – LIBEREC (Liberecký kraj) › 184 km (157 km)

 

                         Bohuňov – OSTRAVA (Moravskoslezský kraj) › 187 km (152 km)

 

                         Bohuňov – ÚSTÍ NAD LABEM (Ústecký kraj) › 232 km (197 km)

 

                         Bohuňov – PLZEŇ (Plzeňský kraj) › 236 km (205 km)

 

                         Bohuňov – KARLOVY VARY (Karlovarský kraj) › 286 km (250 km)

 

Poznámky k některým výše uvedeným silničním vzdálenostem:

 

Vzdálenost BOHUŇOV – NEDVĚDICE (a další trasy směrem na Tišnov a Brno) odpovídá trase přes Věchnov; trasa přes Štěpánov je o necelé 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – SNĚŽNÉ a BOHUŇOV – SVRATKA odpovídá trase přes Jimramov; trasa přes Nové Město na Moravě je o 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – BYSTRÉ odpovídá trase přes Jimramov; trasa přes Bystřici nad Pernštejnem je o 5 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – OLEŠNICE odpovídá trase přes Prosetín; trasa přes Hodonín je o 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – LETOVICE odpovídá trase přes Prosetín; (pravděpodobně) rychlejší trasa přes Kunštát a Sebranice je pak o 6,5 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – VELKÁ BÍTEŠ odpovídá trase přes Žďárec; trasa přes Křižanov je pak o 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – HLINSKO odpovídá trase přes Jimramov; rychlejší trasa přes Nové Město na Moravě je pak o 3 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – OLOMOUC odpovídá trase přes Boskovice; trasa přes Svitavy je sice o 7 km delší, avšak rychlejší, neboť vede mimo jiné i po rychlostní silnici E442 Mohelnice – Olomouc.

 

*) V přehledu vzdáleností do nejbližších měst a městysů je zahrnuta i obec Předkláštěří, která sice není (a ani nikdy v historii nebyla) městysem, ale vzhledem k jejímu počtu obyvatel (okolo 1450 obyv.) je plně srovnatelná se sídly se statutem městyse.

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2019
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz