Fotoalbum obce Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

FOTOALBUM OBCE BOHUŇOV

     Stránka „Fotoalbum obce Bohuňov“ poskytuje prostor pro umístění (téměř) jakýchkoli fotografií, vztahujících se k Bohuňovu či k Janovičkám. Fotografie jsou pro lepší přehled roztříděny do jednotlivých kategorií, přičemž počet kategorií není nijak omezen, a v budoucnu bude dle potřeby rozšiřován o další „tématické okruhy“ fotografií. Podobně je možné založit nové stránky pro fotografie z mnoha dalších akcí, ke kterým zde zatím nejsou publikovány žádné fotografie. Řada fotografií je umístěna samozřejmě i na dalších níže nezmíněných stránkách obce Bohuňov.

 

     Předem vítáme a  děkujeme za  poskytnutí jakýchkoli dalších fotografií nejen ze současnosti, ale i z minulosti (není zde stanoveno žádné časové ani tématické omezení; nevadí ani snímky, u nichž není znám rok jejich vyfotografování). Fotografie lze poskytnout buď zasláním digitálních kopií fotografií na adresu info@bohunov.cz, nebo prostřednictvím krátkodobého zapůjčení klasických papírových fotografií, jenž budou po zdigitalizování (ofocení) ihned vráceny (více informací o možnosti a o způsobu provedení digitalizace zapůjčených fotografií Vám poskytneme rovněž na již zmíněné e-mailové adrese info@bohunov.cz).

 

     Jakákoli poskytnutá fotografie představuje cenný příspěvek, přičemž u fotografií uvádíme jméno autora či poskytovatele fotografie, a to jako přirozenou samozřejmost a zároveň i jako symbolické poděkování (dle případného přání respektujeme i možnost neuvedení jména konkrétního přispěvatele).

 

     Odkazy na stránky s fotografiemi, které nejsou součástí internetových stránek obce Bohuňov, jsou označeny zkratkou „www“. Za případnou nedostupnost (proměnu odkazu) či obsah těchto „cizích stránek“ přirozeně pochopitelně neručíme.

 

Doplňující poznámka: V souvislosti s přípravou výstavy, uspořádáné 5. července 2014 při příležitosti oslav 630. výročí od první písemné zmínky o Bohuňově, se (vedle fotografií oskenovaných již v období předchozích deseti let) podařilo shromáždit, díky vstřícnosti mnohých (nejen místních) obyvatel, též řadu dalších zajímavých dobových fotografií (zapůjčených pro účel zdigitalizování, a poté samozřejmě vrácených zpět).
     Některé z těchto fotografií budou výhledově umístěny i zde (samozřejmě pouze se svolením majitelů vybraných konkrétních fotografií). Mnohokrát děkujeme všem, kteří dosud jakékoli fotografie zapůjčily (nejen z historie, ale i z nedávné současnosti, včetně snímků z různých akcí konaných v obci průběžně každým rokem), ale i těm, kteří přispějí kdykoli v budoucnu (zapůjčením klasických papírových fotografií, či poskytnutím kopií digitálních fotografií), přičemž je možné přispět i zapůjčením původního negativu, z něhož bude po (samozřejmě šetrném) naskenování přímo vytvořena digitální fotografie (tj. není nutná přítomnost klasické papírové fotografie konkrétního snímku).

 

 Různé akce či události vztahující se k Bohuňovu či Janovičkách 

 

« Veřejné bruslení – prosinec 2016 » (27.12.2016)

 

« Předvánoční posezení s vystoupením dětí 2016 » (18.12.2016)

 

 « Rozsvícení vánočního stromku 2016 » (27.11.2016)

 

 « Bohuňovská traktoriáda 2016 » (24.04.2016)

 

« Veřejné bruslení – prosinec 2015 » (26.12.2015)

 

« Předvánoční sousedské posezení s vystoupením dětí 2015 » (12.12.2015)

 

 « Rozsvícení vánočního stromku 2015 » (29.11.2015)

 

 « Podzimní tvoření a putování s lampiony » (31.10.2015)

 

 « Dětský den 2015 » (29.08.2015)

 

 « Pálení čarodějnic 2015 » (30.04.2014)

 

 « Bohuňovská traktoriáda 2015 » (26.04.2014)

 

 « Dětský karneval 2015 » (21.03.2015)

 

« Veřejné bruslení 2015 » (31.01.2015)

 

« Sousedské posezení s vánoční besídkou 2014 » (13.12.2014)

 

 « Předvánoční dílna 2014 » (12.12.2014)

 

 « Rozsvícení vánočního stromku 2014 » (30.11.2014)

 

www « Hubertova jízda u Janoviček 2014 » (04.10.2014)

 

 « Dětský den 2014 » (06.09.2014)

 

 « Letní kino v Bohuňově » (25.–26.07.2014)

 

 « Oslava výročí 630 let od první písemné zmínky » (05.07.2014)

 

 « Bohuňovská traktoriáda 2014 » (27.04.2014)

 

 « Velikonoční dílna 2014 » (13.04.2014)

 

 « Dětský karneval 2014 » (22.03.2014)

 

www « Tradiční hasičský ples » (18.01.2014)

 

 « Předvánoční dílna 2013 » (21.12.2013)

 

 « Bohuňov v adventním a vánočním čase 2013 » (prosinec 2013)

 

www « Hubertova jízda u Janoviček 2013 » (12.10.2013)

 

 « Dětský den 2013 » (07.09.2013)

 

 « Bohuňovská traktoriáda 2013 » (28.04.2013)

 

 « Hodina země 2013 » (23.03.2013)

 

 « Velikonoční dílna 2013 » (23.03.2013)

 

 « Dětský karneval 2013 » (17.03.2013)

 

www « Hubertova jízda u Janoviček 2012 » (29.09.2012)

 

 « Dětský den 2012 » (28.07.2012)

 

 « Bohuňovská traktoriáda 2012 » (29.04.2012)

 

 « Velikonoční dílna 2012 » (05.04.2012)

 

 « Dětský karneval 2012 » (18.03.2012)

 

 « Předvánoční dílna 2011 » (10.12.2011)

 

 « Bramboriáda 2011 » (29.10.2011)

 

 « Následky bouřky s kroupami v Janovičkách » (01.06.2011)

 

« Účast v rámci akce Hodina země » (26.03.2011)

 

« Dětský karneval 2011 » (13.03.2011)

 

« Tradiční hasičský ples » (15.01.2011)

 

« Bramboriáda 2010 » (16.10.2010)

 

« Oslava 110. výročí SDH Bohuňov » (26.06.2010)

 

« Okrskové kolo hasičské soutěže » (16.05.2010)

 

www 1 « Závody v motoskijöringu » (30.01.2010)

 

www 2 « Závody v motoskijöringu » (30.01.2010)

 

www 3 « Závody v motoskijöringu » (30.01.2010)

 

« Tradiční hody » (04.10.2009)

 

www « Jezdecké Hobby závody » (23.08.2009)

 

www « Metal fest 2009 » (15.08.2009)

 

www « Pouťová zábava v KD v Bohuňově » (05.07.2009)

 

www « Páteční zábava v KD v Bohuňově » (15.05.2009)

 

« Dětský den 2008 » (30.08.2008)

 

www « Metal fest 2008 » (16.08.2008)

 

www « Sobotní zábava v KD v Bohuňově » (05.04.2008)

 

« Dětský karneval 2008 » (09.03.2008)

 

www « Sobotní zábava v KD v Bohuňově » (29.12.2007)

 

« Vánoční besídka 2007 » (20.12.2007)

 

www « Sobotní zábava v KD v Bohuňově » (08.12.2007)

 

www « Metal fest 2007 » (08.09.2007)

 

« Dětský karneval 2007 » (25.03.2007)

 

 Celkové fotografie obce 

 

« Letecké fotografie Bohuňova a Janoviček » (začátek září 2008)

 

« Letecké fotografie Bohuňova a Janoviček » (květen 2008)

 

« Letecké záběry na Bohuňov » (září 2007)

 

 Hasičské fotografie 

 

« Hasičské fotoalbum »

 

 Ostatní fotografie 

 

« Alej u Bohuňova v anketě Alej roku 2015 » (podzim 2015)

 

« Ukázky ze současné obecní kroniky »

 

Poznámka: Schránka e-mailové adresy info@bohunov.cz býva každodenně kontrolována a navíc má k dispozici poměrně velkou kapacitu (minimálně 50 MB), a proto je možné na tuto adresu zasílat i větší počet fotografií.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2017      « e-mailové adresy »