Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2018

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

 Z místních hasičských aktualit 2018


V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
Podrobnější informace o činnosti sboru jsou tak přehledně shrnuty v tomto « přehledu činností SDH za rok 2018 ».


V sobotu 15. prosince 2018 od 19 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala tradiční výroční valná hromada SDH, na níž byla shrnuta « činnost SDH za rok 2018 ».


V neděli 20. května 2018 se na hřišti v Lísku uskutečnila tradiční okrsková soutěž v požárním útoku, s účastí mužského (8. místo) i ženského družstva (5. místo) našeho sboru.


V neděli 29. dubna 2018 se v Bohuňově uskutečnil již 7. ročník tradiční « Bohuňovské traktoriády ».


V sobotu 20. ledna 2018 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem