Hasičské aktuality SDH Bohuňov v roce 2019

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

 Z místních hasičských aktualit 2019


V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
Podrobnější informace o činnosti sboru jsou tak přehledně shrnuty v tomto « přehledu činností SDH za rok 2019 ».


V neděli 19. května 2019 se na hřišti v Bohuňově uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku, s tradiční účastí obou družstev našeho sboru; mužské družstvo se umístilo na pěkném 4. místě, ženské družstvo rovněž na 4. místě.


V neděli 28. dubna 2019 se v Bohuňově uskutečnil již 8. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


V pátek 19. dubna 2019 zasahoval náš sbor při požáru meze u břehu Domanínského rybníka nedaleko chat (při hranici mezi katastrálním územím Bohuňova a Domanína), viz « fotoalbum ».


V sobotu 19. ledna 2019 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem