Hasičské aktuality SDH Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

HASIČSKÉ AKTUALITY SDH BOHUŇOV


 Z místních hasičských aktualit 


V sobotu 20. ledna 2018 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».


V sobotu 9. prosince 2017 od 19 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala tradiční výroční valná hromada SDH, na níž byla shrnuta činnost SDH za rok 2017 (přehledný souhrn činností aj. zajímavostí k SDH z uplynulého roku zde během ledna 2018 doplníme). Z hasičských aktualit z širšího regionu

Novinky na www stránkách « OSH ČMS ve Žďáře nad Sázavou »

Novinky na www stránkách  « Dobrovolní hasiči kraje Vysočina »

Aktuality v Kraji Vysočina na stránkách « Požáry.cz »

Aktuality na stránkách « HZS Kraje Vysočina »


V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
Podrobnější informace o činnosti sboru jsou tak přehledně shrnuty až na konci každého kalendářního roku, a zveřejněny prostřednictvím pdf souboru s přehledem činností SDH Bohuňov za uplynulý rok.


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem