Výročí k roku 2019, vztahující se k SDH Bohuňov"

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2019, vztahující se k historii sboru


     V tomto přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím např. stránku « výročí vztahující se k historii obce » nebo « Z historie SDH », jsou uvedeny rozmanité zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či zajímavosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletí.


5 let

2014 – v únoru zakoupen pro potřeby dobrovolných hasičů (především pro zásahovou jednotku, tj. JSDH Bohuňov), ale rovněž i pro případnou potřebu OÚ, osobní devítimístný automobil « Ford Transit Tourneo ».


2014 – zakoupen nový nákladní přívěs (od firmy Vezeko s.r.o. z Velkého Meziříčí), který byl využit jako podvozek pod skříňovou nástavbu z původního skříňového « přívěsu od přenosné motorové stříkačky PS 12 »; tato původní nástavba skříňového přívěsu byla nově nalakována.


2014 – 18. května se na hřišti v Bohuňově konala « okrsková soutěž v požárním útoku ».


10 let

2009přestěhování do nové hasičské zbrojnice (tentýž rok dokončené), vybudované v nevyužívané části suterénu budovy kulturního domu v Bohuňově.


2009 – 13. června – vítězství družstva žen « v okresním kole soutěže » v požárním útoku, čímž bylo dosaženo nejvýznamnějšího úspěchu na hasičských soutěžích v historii obou sborů (Bohuňova i Janoviček).


2009 – 4. října – v naší obci se prozatím naposledy konaly « tradiční hody », pořádané dobrovolnými hasiči ve spolupráci s místní mládeží a s obecním úřadem.


15 let

2004 – 19. června – družstvo žen vybojovalo výborné 3. místo při své první (a zároveň hned i úspěšné) účasti v okresním kole soutěže v požárním útoku, pořádaném v Ostrově nad Oslavou.


20 let

1999 – březen – definitivní sloučení SDH Bohuňov a SDH Janovičky v jeden sbor s oficiálním názvem Sbor dobrovolných hasičů Bohuňov.


40 let

1979 – vyrobena požární « Avia A30 N », zakoupená v roce 2007 od SDH Lísek.


1979 – úprava rybníčku (u Smolíkových) na požární nádrž, především pro potřebu JZD. (Vlivem nedostatečného přítoku vody během 90. let postupně zanikal, až byl „rybníček“ nakonec v roce 2007 definitivně zrušen.)


55 let

1964 – bohuňovský sbor (v dobové terminologii MJ ČSPO) se umístil na prvním místě při účasti v rámci aplikačního cvičení na Skalském dvoře, v areálu tehdy ještě užívaného zemědělského státního statku (bývalý hospodářský šlechtický dvůr, který byl nakonec během první poloviny 80. let 20. století nahrazený nově postaveným hotelem).


60 let

1959 – 29. května – ve věku 57 let náhle zemřel tehdejší předseda MJ ČSPO Janovičky pan Josef Mičín, mj. zakládající člen a první jednatel janovičského hasičského sboru.


65 let

1954 – v Janovičkách založeno devítičlenné družstvo žen, které zvítězilo hned při své první účasti na „okrskové soutěži v požárním výcviku“ z téhož roku.


1954 – v Janovičkách postavena nová zděná hasičská zbrojnice (nahrazující dřívější dřevěnou), na jejímž svépomocném budování pomáhali vedle místních dobrovolných hasičů také další zdejší spoluobčané, přičemž celou tuto stavební akci (prostřednictvím výpomoci materiální a částečně i finanční) podpořilo i JZD Janovičky. (V návaznosti na změny ve vlastnictví mnoha nemovitostí po roce 1989 došlo s odstupem času k situaci, kdy současný majitel objektu hasičské zbrojnice v Janovičkách, který není členem SDH, požadoval její vystěhování, a proto muselo být v roce 2010 provedeno vystěhování, čímž bohužel hasičská zbrojnice v Janovičkách jakoby zanikla; ačkoli její vybavení bylo uloženo do provizorních prostor, náhradní objekt (s možným využitím pro účely hasičské zbrojnice) se od té doby bohužel nepodařilo najít, resp. zvažovaná varianta vybudování nové hasičské zbrojnice nakonec nebyla dořešena, a tím tak dosud zatím ani realizována).


75 let

1944 – září – požár stavení čp. 41 v Bohuňově, doprovázený nešťastnou komplikací spočívající v tom, že mimo jiné důsledkem stáří bohuňovské ruční « čtyřkolové stříkačky », a rovněž špatným stavem hadic (ovlivněno nedostatkem nového zboží za druhé světové války, což se projevovalo i v obtížné dostupnosti mnohé hasičské výzbroje určené pro civilní účely), se muselo počkat až na hasiče z Janoviček, kteří přispěchali na pomoc s tehdy již novou « motorovou hasičskou stříkačkou ».


90 let

1929 – 21. ledna – ze starších hasičů utvořena III. četa, tzv. ochránců, při svém vzniku šestičlenná. (Obdobou tohoto „uskupení“ jsou čestní členové – většinou již důchodového věku, kterým je tímto vyjadřováno „ocenění“ za jejich dlouholetou práci pro sbor.)


100 let

1919 – 27. dubna – na valné hromadě usneseno (mimo jiné) „bráti ke cvičení dorost od čtrnáctého roku věku“, čímž byl v Bohuňově do SDH přijat hasičský dorost (zpočátku sedmičlenný), ustanovený dokonce jako první v celé tehdejší novoměstské hasičské župě.


115 let

1904 – hasičská župa novoměstská rozdělena na jedenáct okrsků, přičemž dle tohoto rozdělení připadl SDH Bohuňov do hasičského okrsku Lhota, zahrnujícího celkem šest dobrovolných sborů (vedle Lhoty a Bohuňova také Rovné, Divišov, Vojtěchov a Míchov).


120 let

1899 – obec Janovičky (neboť v Janovičkách tehdy ještě nebyl dobrovolný hasičský sbor) zakoupila od sousední obce Písečné starší přenosnou ruční « nalévací hasičskou stříkačku ».


S využitím především místních kronik (nejen hasičských, ale i z jiných zdrojů) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem