Výročí k roku 2020, vztahující se k SDH Bohuňov"

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2020, vztahující se k historii sboru


     V tomto přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím např. stránku « výročí vztahující se k historii obce » nebo « Z historie SDH », jsou uvedeny rozmanité zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či zajímavosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích.


5 let

2015 – v neděli 5. července se v Bohuňově na prostranství pod kulturním domem konala « oslava 115. výročí » založení našeho sboru.


10 let

2010 – vytvořeny internetové stránky bohuňovských a janovičských hasičů (umístěné jako součást internetových stránek obce Bohuňov), přičemž první stránkou byla Úvodní stránka (s podobným obsahem jako dnes, tj. např. se základními údaji, s aktuálním složením výboru SDH, s aktualitami, a se stručným shrnutím historie sboru), která byla vytvořena a zveřejněna 2. ledna 2010.


2010 – v únoru 2010 vznikl maskot našeho sboru „Milošek“, jehož autorem je starosta SDH Vít Mičín, který jej vytvořil původně pouze za účelem vytvoření hasičského motivu pro výrobu upomínkového předmětu z překližky, nicméně po „vybarvení liniové kresby“ se ukázalo, že by bylo možné tento motiv použít i jako originálního maskota, coby reprezentativní symbol bohuňovských a janovičských dobrovolných hasičů. Maskot (pojmenovaný jako „Milošek“) začal být používán k prezentaci SDH již na jaře 2010, tedy ještě dříve než hasičský prapor.


2010 – v sobotu 8. května 2010 překonán « rekord v dálkové dopravě vody », na jehož vytvoření se aktivně podílel i SDH Bohuňov.


2010 – v neděli 16. května – vynikající 2. místo mužského družstva « v okrskovém kole » soutěže v požárním útoku (konaném na hřišti v Bohuňově), čímž bylo dosaženo (pravděpodobně) nejlepšího umístění v mužské kategorii v historii zdejších dobrovolných hasičů.


2010 – při příležitosti 110. výročí založení SDH Bohuňov pořízen « hasičský prapor » našeho sboru (zhotovený firmou ALERION s.r.o. z Brna), který byl slavnostně udělen a vysvěcen v sobotu 26. června 2010 na hřišti v Bohuňově při « oslavě » již zmíněného 110. výročí.


15 let

2005 – v neděli 15. května, v rámci okrskového kola soutěže v požárním útoku, pořádaném v Bohuňově, zvítězilo domácí družstvo žen (s dobrovolnými hasičkami z Bohuňova i z Janoviček).


2005 – v neděli 12. června se na hřišti v Bohuňově konala oslava 105. výročí založení našeho sboru (s podobným programem, jako předešlé oslavy kulatých výročí, zmíněné níže).


20 let

2000 – v sobotu 1. července proběhla oslava 100. výročí založení sboru, která se konala především na místním hřišti. Vedle přehlídky staré i novější hasičské techniky byla mj. předvedena ukázka hašení se starou nalévací stříkačkou janovičských hasičů.


30 let

1990 – proběhla oslava 90. výročí založení sboru. Součástí programu oslav byla ukázka požární techniky, ukázka dovednosti a vycvičenosti místního družstva žen, hašení improvizovaného požáru ruční stříkačkou, a též i hašení moderní požární technikou sboru z Bystřice nad Pernštejnem. (Bohužel se zatím nepodařilo zpětně zjistit přesné datum konání této oslavy.)


50 let

1970 – v neděli 19. července se konala oslava 70. výročí založení bohuňovského sboru, která byla zahájena požárním cvičením v areálu JZD v Bohuňově. Další část oslav potom již proběhla na prostranství u tehdy nově dokončené budovy kulturního domu (s požární zbrojnicí v suterénu).


65 let

1955 – v neděli 15. května se družstvo janovičských žen na tehdejší okrskové soutěži v požárním výcviku, pořádané přímo v Janovičkách, umístilo na výborném 2. místě.


70 let

195050. výročí existence SDH Bohuňov vzpomenuto především prostřednictvím jednotlivých slavnostních projevů a vzpomínek v rámci jubilejní valné hromady, konané v neděli 12. března, které se učastnil též jeden z tehdy posledních žijících zakládajících členů, první velitel SDH (a v roce 1950 jako čestný starosta sboru) pan Jan Pokorný (mj. i bývalý dlouholetý starosta obce), jenž byl dekorován zlatou medailí za 50 let nezištné a obětavé hasičské práce.


110 let

1910 – založena tzv. bohuňovská hasičská kronika (přesněji kniha protokolů z valných hromad a výborových schůzí z let 1910 až 1960), cenný zdroj informací o činnosti sboru v desetiletích vyznačujících se řadou společenských i státotvorných změn (tedy v závěru existence Rakouska-Uherska provázené první světovou válkou, v období první republiky, Protektorátu, i v poválečném období).


120 let

1900 – pro nově vznikající Dobrovolný hasičský sbor, jenž byl založen ve čtvrtek 5. července, zakoupila v červnu obec Bohuňov čtyřkolovou ruční « hasičskou stříkačku od f. Smekal ».


S využitím především místních kronik (nejen hasičských, ale i z jiných zdrojů) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem