Výročí k roku 2022, vztahující se k SDH Bohuňov"

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2022, vztahující se k historii sboru


     V tomto přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím např. stránku « výročí vztahující se k historii obce » nebo « Z historie SDH », jsou uvedeny rozmanité zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či zajímavosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích.


5 let

2017 – 21. května – na okrskové soutěži v požárním útoku, která se konala v Písečném, obsadilo družstvo žen výborné 2. místo.


 10 let

2012 – 14. dubna zemřel dlouholetý dobrovolný hasič našeho sboru pan Jan Mičín z Janoviček (poslední rozloučení se konalo 21. dubna ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku).


2012 – 29. dubna se uskutečnil 1. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


15 let

2007 – v dubnu zakoupena (od SDH Lísek) hasičská Avia A30 N (v dochovaném dobovém požárním provedení).


2007 – 20. května – v ženské kategorii okrskové soutěže v požárním útoku (na hřišti v Písečném) zvítězilo naše družstvo žen.


25 let

1997 – tradiční hody, na jejichž pořádání se opět podíleli místní dobrovolní hasiči (z Bohuňova i z Janoviček), se naposledy konaly na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově (a zároveň tedy i v bezprostřední blízkosti hasičské zbrojnice).


45 let

1977 – v rámci akce „Z“ budována autobusová zastávka v Janovičkách, na jejíž stavbě v nemalé míře (a navíc zdarma) pracovali i místní „dobrovolní hasiči“ z Janoviček i z Bohuňova.


55 let

1967 – v místech dřívějšího rybníčku v Janovičkách vybudována požární nádrž.


65 let

1957 – během tohoto roku zemřeli tři zakládající členové SDH Janovičky; koncem února, ve věku 67 let, Adolf Ondráček (tehdejší předseda zdejšího MNV), v polovině června Adolf Bednář (69 let), a nakonec v druhé polovině října 1957 – nečekaně a předčasně ve věku 49 let – Zdeněk Žilka, tehdejší předseda janovičských „hasičů“.


75 let

1947 – MNV Bohuňov zakoupil pro místní dobrovolné hasiče novou motorovou stříkačku PS-8 od firmy Sigma Lutín, k níž byly dokoupeny i nové hadice. Stříkačka byla sice přivezena z vlakového nádraží v Rozsochách do Bohuňova již v polovině července, avšak až o měsíc později došlo k jejímu předání firmou, kdy též proběhlo zacvičení bohuňovského mužstva v obsluze. (Po zakoupení nové stříkačky PPS 12 v roce 1981 byla tato poválečná stříkačka PS-8 z bohuňovské požární výzbroje vyřazena.)


80 let

1942 – 8. prosince – požár stavení čp. 11 na návsi v Janovičkách, které se i přes pohotový a obětavý zásah místních dobrovolných hasičů nepodařilo zachránit. Vyhořelé stavení muselo být postaveno znovu, přičemž jeho majitel pan Vostrejš (člen SDH) jej vybudoval již na novém místě, kde (rovněž s označením čp. 11) stojí stavení dodnes.


1942 – SDH Janovičky si pořídil novou dvoukolovou « motorovou stříkačku 262–P od firmy Stratílek » (z Vysokého Mýta), která byla přivezena do Janoviček (z vlakového nádraží v Rozsochách) sice již koncem prosince 1942, avšak vzhledem k dobovým hospodářským omezením, danými probíhající druhou světovou válkou, trvalo ještě několik měsíců, než se podařilo ke stříkačce dokoupit všechny potřebné doplňky (včetně nových hadic), a zřejmě i s přihlédnutím k zimnímu období tak byla stříkačka plně zprovozněna a vyzkoušena až v březnu 1943.


85 let

1937 – výnosem zemské politické správy ze dne 19. února 1937 byl oficiálně úředně potvrzen a zaregistrován vznik SDH Janovičky, ustanovený však již koncem března 1936, kdy si při schůzi obyvatelstva obce Janoviček zvolili zakládající členové i výbor SDH.


100 let

1922 – měsíce květen a červen tohoto roku se vyznačovaly nezvykle suchým počasím, což přirozeně způsobilo častější výskyt požárů, přičemž konkrétně bohuňovští dobrovolní hasiči pomáhali začátkem května při likvidaci požáru ve Lhotě, a v druhé polovině května pak zasahovali u požáru v Domaníně.


S využitím především místních kronik (nejen hasičských, ale i z jiných zdrojů) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2022
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem