Výročí k roku 2023, vztahující se k SDH Bohuňov"

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2023, vztahující se k historii sboru


     V tomto přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím např. stránku « výročí vztahující se k historii obce » nebo « Z historie SDH », jsou uvedeny rozmanité zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či zajímavosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích.


5 let

2018 – v sobotu 26. května 2018 se náš sbor (prostřednictvím několika členů a také s hasičským praporem SDH Bohuňov) účastnil celostátního setkání hasičských slavnostních a historických praporů na výstavišti v Brně (uskutečněného v rámci slavnostního zahájení Festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018), v rámci kterého kromě zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byly zastoupeny i složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, ale rovněž i hasičů ze Slovenska. Při tomto setkání, kterým byla vzdána pocta tehdejšímu 100. výročí od vzniku Československa, došlo k vytvoření rekordu, neboť se zde shromáždilo celkem 371 praporů.


20 let

2003 – okrskové soutěže v požárním útoku (uspořádané tehdy v Domaníně) se kategorie žen účastnilo (z celého bystřického hasičského okrsku) pouze tehdy nově vzniklé družstvo žen SDH Bohuňov – počátek dlouholetého období stabilnějších úspěchů družstva žen na hasičských soutěžích.


30 let

1993 – okrskové soutěže v požárním útoku, pořádané tehdy ve Věchnově, se také účastnilo (pravděpodobně již naposledy) samostatné družstvo SDH Janovičky.


50 let

1973 – na výroční valné hromadě (v prosinci 1973) rozhodnuto o sloučení janovičských dobrovolných „hasičů“ s bohuňovskými, avšak sloučení nebylo vyššími orgány nakonec potvrzeno, nicméně i přesto se již potom janovičtí hasiči aktivně podíleli na činnostech MJ SPO Bohuňov (tj. Místní jednota Svazu požární ochrany = dobový oficiální název pro SDH).


75 let

1948 – vyslaní členové SDH Bohuňov přivítali ve Lhotě brněnského biskupa, který zde byl tehdy na návštěvě lhotecké farnosti.


85 let

1938 – v reakci na dvoje vyhlášené mobilizace, do nichž byla povolána i řada místních dobrovolných hasičů (z nichž se po odvolání mobilizace všichni nakonec vrátili zpět) byl pro posílení místního SDH založen v Bohuňově hasičský odbor žen, čímž se tak ženy poprvé v naší obci aktivně zapojily i do požární ochrany.


90 let

1933 – kompletní sbor bohuňovských dobrovolných hasičů (samozřejmě včetně ruční čtyřkolové stříkačky od firmy Smekal) ve spolupráci s obyvateli Janoviček zasahovali při požáru v Janovičkách.


95 let

1928 – bohuňovští dobrovolní hasiči se významně podíleli na « zbudování pomníku » padlým za první světové války, který byl slavnostně odhalen a vysvěcen v září 1928.


1928 – členové SDH Bohuňov se v červnu 1928 účastnili oslavy a uvítání prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka při jeho návštěvě v Bystřici nad Pernštejnem.


100 let

1923 – v lednu sehráli mladší členové SDH divadelní představení Zmatek nad zmatek (veselohra), čímž v Bohuňově započalo období aktivní ochotnické činnosti, při níž s hasiči spolupracovala i místní jednotřídní škola a obecní úřad. V listopadu téhož roku zakoupeno ze Lhoty starší jeviště.


S využitím především místních kronik (nejen hasičských, ale i z jiných zdrojů) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2023
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem