Pohyb obyvatelstva v obci Bohuňov v roce 2012

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Pohyb obyvatelstva v roce 2012

Počet obyvatel k 01.01.2012255 (Bohuňov 206 * Janovičky 49)

Počet obyvatel k 31.12.2012264 (Bohuňov 217 * Janovičky 47)

 

 

V pátek 10. srpna 2012 zemřel ve věku 65 let pan Luboš SÝKORA z Bohuňova
(rodák ze Zvole). Poslední rozloučení se konalo v pátek 17. srpna 2012
ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku.

 

 

V sobotu 14. dubna 2012 zemřel ve věku 55 let pan Jan MIČÍN z Janoviček
(mj. v období 1990–1998 a v letech 2002–2006 zastupitel naší obce,
a též dlouholetý dobrovolný hasič).  Poslední rozloučení se konalo
v sobotu 21. dubna 2012 ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku.

 

 

Legenda k níže uvedeným tabulkám:

B – vesnice Bohuňov  *  J – vesnice Janovičky
m – mužské pohlaví  *  ž – ženské pohlaví

 

Poznámka: Zařazení do věkové skupiny obyvatel je provedeno podle stavu k datu změny. V případě změn trvalého pobytu neplatí vždy skutečnost, že obyvatel nově přihlášený k trvalému pobytu se sem také nově přistěhoval, neboť někteří obyvatelé v obci již nějakou dobu žijí, ale pobyt mají stále hlášen v jiné obci či městě. Podobně tomu tak někdy bývá i u odhlášení trvalého pobytu, ke kterému občas dochází i několik let poté, co zde již konkrétní obyvatel nebydlí. Údaje o počtu obyvatel vychází z evidence obyvatel OÚ Bohuňov, jenž je průběžně aktualizována dle výpisů zasílaných z matričního úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. Tabulka se statistickým přehledem přirozeného přírůstku nebo úbytku zahrnuje pouze narozené děti a zemřelé spoluobčany, zatímco tabulka s celkovou bilancí změn v rámci obyvatelstva zahrnuje všechny změny v naší obci – tj. narozené děti, obyvatele nově přihlášené k trvalému pobytu, a zemřelé nebo odhlášené občany.

 

Přírůstek obyvatel

Charakteristika přírůstku

Věková skupina obyvatel

Celkem

CELKEM za obec

0–14 let

15–30 let

31–45 let

46–60 let

61–75 let

76 a více

Narozené děti

B

1 m, 1 ž

2

2

J

0

Přihlášení trvalého pobytu

B

3 m, 2 ž

3 ž, 2 m

1 m, 1 ž

12

12

J

0

 

Úbytek obyvatel

Charakteristika úbytku

Věková skupina obyvatel

Celkem

CELKEM za obec

0–14 let

15–30 let

31–45 let

46–60 let

61–75 let

76 a více

Zemřelí občané

B

1 m

1

2

J

1 m

1

Odhlášení trvalého pobytu

B

2 ž

2

3

J

1 ž

1

 

Přirozený přírůstek nebo úbytek obyvatel

 

Narozené děti

Zemřelí

Celková bilance

Bohuňov

2

1

+1

Janovičky

1

–1

CELKEM  

2

2

 0

 

Celková bilance změn v rámci obyvatelstva naší obce

 

Přírůstek

Úbytek

Celková bilance

Bohuňov

14

3

+11

Janovičky

2

–2

CELKEM  

14

5

+9

 

Zajímavost k uvedeným tabulkám: Odhlášení trvalého pobytu 1 ženy (ve věkové kategorii 15–30 let) z Janoviček, a přihlášení 1 ženy (ve stejné věkové kategorii) do Bohuňova, představuje ve skutečnosti změnu trvalého pobytu pouze 1 konkrétního člověka, což zkresluje některé číselné údaje. Konkrétně jde o to, že v celkovém počtu obyvatel obce (tj. Bohuňov + Janovičky) nedochází v tomto zmiňovaném případě (či obdobném na stejném principu) k žádné změně, avšak v rámci číselných údajů zachycujících pohyb obyvatelstva v jednotlivých vesnicích dochází ke dvěma nepřehlédnutelným změnám; v jedné vesnici dochází k úbytku 1 obyvatele, v druhé se naopak logicky setkáváme s přírůstkem 1 obyvatele, což v přehledových tabulkách vytváří zavádějící dojem změny trvalého pobytu 2 občanů, přestože ve skutečnosti jde stále pouze o toho 1 konkrétního člověka, a v číselných vyjádřeních přírůstku i úbytku (za celou obec) se potom vyskytuje hodnota o 1 osobu vyšší, než jaká je realita. Nicméně do celkové bilance (údaj zahrnující  přírůstek i úbytek dohromady) se tato popisovaná zajímavost samozřejmě nijak nepromítá, a v číselných údajích o počtu obyvatel se tak žádná chyba ani nepřesnost nevyskytují.

 

Zpět na stránku « Ostatní statistiky »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2015      « e-mailové adresy »