Hospodaření s odpady v obci Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Hospodaření s odpady


     Hospodaření s odpady je třeba v současnosti chápat (v souvislosti se všeobecně známými globálními problémy) jako základní samozřejmost, prostřednictvím níž lze alespoň symbolicky přispět k šetření přírodních surovin a ochraně životního prostředí. Za posledních přibližně 20 let se rozsah třídění a recyklace odpadů výrazně rozšířil, a přestože se tato témata prostřednictvím veřejně sdělovacích prostředků i patřičně zviditelnila, není na škodu tuto poměrně širokou problematiku stručně a přehledně shrnout.

 

 Svoz směsného odpadu v naší obci (tj. vyvážení popelnic) 

v zimním období (1. října – 31. března) – každý týden (ve středu)

v letním období (1. dubna – 30. září) – 1× za 14 dní (opět ve středu)

 

 Kontejnery na bioodpad 

 

« Kontejnery na bioodpad » jsou umísťovány v Bohuňově i v Janovičkách, přičemž o termínu a místě jejich přistavení do obce je vždy s předstihem informováno prostřednictvím « hlášení místního rozhlasu ».

 

 Kontejnery na tříděný odpad v naší obci  (obrázky samolepek na kontejnery jsou zároveň i odkazy na stránky s bližšími informacemi)

 

Ve vesnici Bohuňov
— u prodejny smíšeného zboží

    – bílý kontejner (čiré sklo), zelený kontejner (barevné sklo)

    – 2 žluté kontejnery (plasty, u jednoho kontejneru zároveň i nápojové kartony), modrý kontejner (papír)

    – bílý hranatý kontejner na staré oděvy, textil a obuv – viz « bližší informace » [pdf dokument]

 

— u kulturního domu

    – 2 žluté kontejnery (plasty i nápojové kartony), 2 modré kontejnery (papír)

 

Poznámka: Tři ze čtyř žlutých kontejnerů umístěných v Bohuňově jsou označeny též oranžovou samolepkou,
                a proto do nich lze dávat (vedle plastů) také nápojové kartony.

 

Ve vesnici Janovičky — poblíž autobusové zastávky

    – bílý kontejner (čiré sklo), žlutý kontejner (plasty i nápojové kartony), modrý kontejner (papír)

    – tmavě modrý hranatý kontejner (nahrazuje zelený kontejner) – na barevné sklo

 

Kontejner na bílé sklo

Kontejner na barevné sklo

Kontejner na plasty

Kontejner na papír

 

Tabulka s vysvětlivkami jednotlivých značek na obalech

 

     Problematika třídění dalších surovin a odpadů, jako jsou např. « kovy », « velkoobjemový odpad », « nebezpečný odpad » nebo « vysloužilá elektrozařízení a baterie », je pak řešena prostřednictvím sběrných dvorů, v případě vysloužilých elektrozařízení a baterií také v tzv. « místech zpětného odběru ».

 

« Nejbližší sběrný dvůr » pro naši obec se nachází « v Bystřici n. P. », kde jej provozují « TS města a.s. ».

 

Další zajímavé informace k problematice třídění odpadů

« Internetové stránky o třídění odpadů v kraji Vysočina »

 

« Otázky a odpovědi na internetových stránkách jaktridit.cz »

 

« Informace na internetových stránkách TS města Bystřice n. P. »

 

« Přehled mnoha dalších www stránek ke třídění a recyklaci odpadů »

 

« Odpadové hospodářství na stránkách Ministerstva životního prostředí »

 

 Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a dále i elektrozařízení,
bývá v naší obci uskutečňován přibližně 2× během roku prostřednictvím
krátkodobého přistavění speciálního kontejneru, o jehož umístění je vždy
s předstihem informováno prostřednictvím « hlášení místního rozhlasu ».

 

Od 1. ledna 2018 platí nová « vyhláška » (o shromažďování, sběru, přepravě,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bohuňov).

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2019
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz