Obecní úřad Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)


Základní údaje a kontaktní spojení


Telefon

566 550 562 » kancelář OÚ
606 170 361 » starosta     


Adresa

Bohuňov čp. 50

593 01  Bystřice nad Pernštejnem


Úřední hodiny

středa » 15.30–18.00 h

(vychází-li na středu státní svátek, úřední hodiny automaticky odpadají)


Elektronické kontakty

Úřední e-mailová adresa » ou.bohunov@tiscali.cz
Adresa datové schránky » Obec Bohuňov  ID: mtna9pp E-podatelna » posta.bohunov@mu.bystricenp.cz

(e-podatelna je určena pro žádosti s elektronickým podpisem)


Číslo bankovního účtu

23626751/0100 (Komerční banka, a.s.)


Identifikační číslo organizace

IČO: 00599298


Povinně zveřejňované informace dle standardu ISVS

« Obec Bohuňov na portálu Města a obce online »


Informování místního obyvatelstvaHlášení místního rozhlasu

« Hlášení místního rozhlasu v obci Bohuňov »


Úřední dokumenty a informace s dlouhodobější platností nebo jiná sdělení – především pro místní obyvatele 


Zvažované investiční záměry obce Bohuňov


(přestože některé investiční záměry naplánované na roky 2015 a 2016 již byly realizovány, vzhledem k výhledovému plánu až do roku 2018 nebyla přirozeně většina záměrů zatím realizována, a proto je možné vyplňovat dotazník i nadále)

(přehled je sice obsažen i v dotazníku, ale v tomto pdf dokumentu je k dispozici podrobnější časový rozvrh plánovaných investic)


Zjišťovací řízení ke koncepci « Národní plán povodí Dunaje »
viz « dopis z Ministerstva životního prostředí ČR »


Posuzování koncepce Program rozvoje Kraje Vysočina « aktualizace programu rozvoje na období 2015-2018 »

(o posuzování vlivů na životní prostředí)

viz « dopis z Ministerstva životního prostředí ČR »


Hospodaření s odpadyÚzemní plán Bohuňova a JanovičekZákony České republiky


Budova kulturního domu v Bohuňově s obecním úřadem, hostincem, a hasičskou zbrojnicí

▲  Kulturní dům s obecním úřadem v Bohuňově  (foto – Mgr. Petr Šikula)


Členství obce Bohuňov a udělená ocenění


Členství v dobrovolném svazku obcí « Mikroregion Bystřicko »


Program obnovy venkova – naše obec má tento program zpracován, což umožňuje účast v soutěži Vesnice roku, v rámci níž získala obec Bohuňov několik ocenění:


« DIPLOM za vzorné vedení kroniky » (2014)
Ocenění Ministerstva obrany « za péči o pietní místa » (2012)
« DIPLOM za vzorné vedení kroniky » (2006)


Současné zastupitelstvo obce Bohuňov


Bc. Petr VÁŠA – starosta obce
Ing. Jaroslav KOUTNÍK – místostarosta
Luboš SRNSKÝ – předseda kontrolního výboru
Hana HOUDKOVÁ, DiS. – předsedkyně finančního výboru
Jan ŽILKA ml. – předseda lesního výboru
Tomáš POSPÍŠIL – člen finančního výboru
Jan MIČÍN – člen lesního výboru


« Platný jednací řád zastupitelstva obce Bohuňov »


Výbory a inventarizační komise obce BohuňovOchrana osobních údajů (GDPR)Místní vyhlášky obce Bohuňov Ze získaných finančních podpor


Oprava povrchů komunikace v místní části Janovičky byla finančně podpořena z Fondu Vysočiny (realizace akce – červenec 2017)

Podpořil Kraj Vysočina


Další praktické informace pro občanyObec BOHUŇOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz

« Dokumenty k veřejné zakázce na tesařské, pokrývačské a klempířské práce »  [ZIP soubor o velikosti 0,2 MB]


« Dokumenty k veřejné zakázce na stavební práce »  [ZIP soubor o velikosti 0,8 MB]


« Studie a návrh možného budoucího využití budovy bývalé školy v Bohuňově – dokument ze září 2015 »  [2 MB]


Poznámka:  Výše zveřejněné dokumenty jsou dostupné ve formátu souboru PDF, pokud není v hranatých závorkách uvedeno jinak.

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz