Obecní úřad Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)


Základní údaje a kontaktní spojení


Telefon

566 550 562 ť kancelář OÚ   
725 101 204 ť mobilní telefon
606 170 361 ť starosta obce


Adresa

Bohuňov čp. 40

593 01  Bystřice nad Pernštejnem


Během roku 2018 byl OÚ přestěhován z budovy KD čp. 50  do budovy čp. 40.


Úřední hodiny

středa ť 15.30–18.00 h

(vychází-li na středu státní svátek, úřední hodiny automaticky odpadají)


Elektronické kontakty

Úřední e-mailová adresa ť ou.bohunov@tiscali.cz
Adresa datové schránky ť Obec Bohuňov  ID: mtna9pp E-podatelna ť posta.bohunov@mu.bystricenp.cz

(e-podatelna je určena pro žádosti s elektronickým podpisem)


Čísla bankovních účtů

23626751/0100 (Komerční banka, a.s.)
94-12214751/0710 (Česká národní banka)


Identifikační číslo organizace

IČO: 00599298


Povinně zveřejňované informace dle standardu ISVS

« Obec Bohuňov na portálu Města a obce online »


Informování místního obyvatelstvaHlášení místního rozhlasu

« Hlášení místního rozhlasu v obci Bohuňov »


Služba tzv. mobilního rozhlasu

V naší obci je nabízena možnost služby Mobilního rozhlasu, viz Ť podrobnější informace ť, zřízeného v únoru 2020
vedením obce, a proto v případě dotazů k této nové službě kontaktujte prosím přímo starostu obce (viz kontakty).

Doplňující informace:  Tato elektronická služba nemá žádnou přímou či nepřímou souvislost ani provázanost s provozem internetových stránek obce Bohuňov nebo s elektronickou úřední deskou obce.

Ani Mobilní Rozhlas však není vhodné vnímat jako jediný zdroj informací, např. z důvodu jeho propojení s telekomunikačními službami, z jejichž používání logicky vyplývají případná rizika (sice méně častá, avšak reálná) typu dočasné ztráty mobilního signálu, nebo vybití baterie mobilního telefonu, a proto nemůže být vždy garantováno (okamžité) doručení zprávy.


! Informace a opatření k výskytu koronaviru !

« Důležité dokumenty k výskytu koronaviru »


Nejnovější aktuální důležité informace nejen pro občany naší obce jsou k dispozici prioritně na « Úvodní stránce », přičemž v případě jejich dlouhodobější platnosti bývají časem přesunuty samozřejmě i na tuto internetovou stránku „Obecní úřad Bohuňov“.


Úřední dokumenty a informace s dlouhodobější platností nebo jiná sdělení – především pro místní obyvatele 


Hospodaření s odpadyÚzemní plán Bohuňova a JanovičekZákony České republikyOchrana osobních údajů (GDPR)Obecní úřad v Bohuňově (v budově bývalé školy)

▲  Obecní úřad na nové adrese Bohuňov čp. 40  (foto – Mgr. Petr Šikula)


Členství obce Bohuňov a udělená ocenění


Členství v dobrovolném svazku obcí « Mikroregion Bystřicko »


Program obnovy venkova – naše obec má tento program zpracován, což umožňuje účast v soutěži Vesnice roku, v rámci níž získala obec Bohuňov několik ocenění:


« DIPLOM za vzorné vedení kroniky » (2014)
Ocenění Ministerstva obrany « za péči o pietní místa » (2012)
« DIPLOM za vzorné vedení kroniky » (2006)


Současné zastupitelstvo obce Bohuňov


Bc. Petr VÁŠA – starosta obce
Ing. Jaroslav KOUTNÍK – místostarosta
Luboš SRNSKÝ – předseda kontrolního výboru
Hana HOUDKOVÁ, DiS. – předsedkyně finančního výboru
Jan MIČÍN – předseda lesního výboru
TomᚠPOSP͊IL – člen finančního výboru
Stanislav MIČÍN nejml. – člen lesního výboru


« Platný jednací řád zastupitelstva obce Bohuňov »


Výbory obce Bohuňov


« Jednotlivé výbory obce Bohuňov »  [pdf soubor]
 Ze získaných finančních podpor


Vybudování nového chodníku v Bohuňově
(před kamenným křížem) bylo finančně podpořeno « z Evropského fondu pro regionální rozvoj »
(realizace akce – červen 2021)

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Oprava povrchů komunikace v místní části Janovičky byla finančně podpořena z Fondu Vysočiny (realizace akce – červenec 2017)

Podpořil Kraj Vysočina


Další praktické informace pro občanyObec BOHUŇOV - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz

Výsledek již dokončené rekonstrukce budovy bývalé školy (Bohuňov čp. 40), která probíhala v letech 2016 až 2018, přibližují některé fotografie « z fotoalba » akce oslav osmičkových výročí a znovuotevření budovy bývalé školy v Bohuňově (ze 6. července 2018).


Pro zajímavost zde níže ponecháváme některé již dříve zveřejněné dokumenty k rekonstrukci budovy bývalé školy.

« Celkový situační a koordinační výkres  »  [0,4 MB]

« Výkres přibližující stav po přestavbě – jednotlivé pohledy »  [0,8 MB]

« Výkres řez A – A »  [0,7 MB]

« Výkres řez B – B »  [0,7 MB]

« Výkres řez C – C »  [0,7 MB]

« Výkres půdorysu 1. podzemního podlaží »  [0,6 MB]

« Výkres k úpravám stropu nad 1. podzemním podlažím »  [0,4 MB]

« Výkres půdorysu 1. nadzemního podlaží »  [1,2 MB]

« Výkres k úpravám stropu nad 1. nadzemním podlažím »  [0,5 MB]

« Výkres půdorysu podkroví »  [0,9 MB]

« Výkres konstrukce krovu »  [6,4 MB]

« Výkres střechy »  [0,3 MB]

« Studie a návrh možného budoucího využití budovy bývalé školy v Bohuňově – dokument ze září 2015 »  [2 MB]


Poznámka:  Výše zveřejněné dokumenty jsou dostupné ve formátu souboru PDF, pokud není v hranatých závorkách uvedeno jinak.

Projekt revitalizace budovy kulturního domu – Bohuňov čp. 50


V rámci zastupitelstva obce ze dne 11. prosince 2019 (viz Ť usnesení ť) bylo schváleno zadání studie na úpravy kulturního domu a jeho bezprostředního okolí. Během zimy 2020/2021 zpracovávala projekční kancelář technickou dokumentaci nutnou k podání žádosti o stavební povolení navazující na podání žádosti o dotaci (buď z národních nebo Evropských fondů).


!!!  Důležité i praktické informace a opatření k problematice výskytu koronaviru  !!!


Vzhledem k rozvolněním z přelomu května a června 2021 přestává být pravidelně aktualizován tento přehled a soupis užitečných odkazů (prozatím poslední aktualizace pochází ze středy 2. června 2021). Výběr těch relativně nejužitečnějších (s předvídatelným přetrvávajícím přínosem i v nejbližších týdnech a pravděpodobně i měsících) je umístěn níže pod tímto úvodním informativním textem.
Ostatní nevybrané odkazy jsou sice na této stránce ponechány nadále, avšak nebude u nich pravidelně sledována platnost či aktuálnost odkazů; v převážně většině však i přesto zřejmě nebudou nijak ztrácet na své platnosti či informačním přínosu ani v nejbližších měsících.

Doufejme, že úspěšně probíhající očkování bude skutečně trvalým přínosem pro definitivní návrat k normálnímu běžnému životu,
v rámci něhož všechny níže zpřístupněné odkazy a informace konečně nebudou zapotřebí...


Ť Aktuální platná opatření na www stránkách vlády ČR »


Ť Důležité informace – rozcestník na www vlády ČR »


Ť Nejnovější informace k výskytu koronaviru »


Ť COVID portál (životní situace s koronavirem) »


Ť OČKOVÁNÍ proti koronaviru (speciální www stránky) »


Ť Mapa očkovacích míst (s možností výběru konkrétního kraje) »


« Nejbližší odběrové testovací místo v Bystřici n. P. »


« Odběrová místa na PCR i antigenní testy v Kraji Vysočina »


« Ceník testování (vč. informací o nároku na testy zdarma) »


Ť Aktuálně k cestování od Ministerstva zahraničních věcí ČR »


PŘEHLEDNÉ LETÁKY – jaké testy nebo potvrzení jsou v běžném životě zapotřebí – od června 2021


« Přehled kde všude je potřeba potvrzeníjak často se lze zdarma testovat »


« Přehled situace v oblasti maloobchodu a v některých službách »


« Jak si zajistit platný test (v souvislosti s obnovenými službami) »


« Pravidla pro návštěvu stravovacích služeb »


« Další užitečné letáky (včetně dříve vydaných) »

Informace a odkazy zveřejněné dříve (od 3. června 2021 nejsou pravidelně aktualizovány)


Níže ponechaný přehled (od března 2020 postupně doplňovaný a průběžně aktualizovaný) nebude již prozatím aktualizován (od 3. června 2021), tedy mj. nebude pravidelně kontrolována platnost konkrétních odkazů, nicméně v převážně většině však tyto odkazy či informace i přesto zřejmě nebudou nijak ztrácet na své platnosti či informačním přínosu ani v nejbližším období.

Očkování proti koronaviru

Ť Samostatné internetové stránky k očkování proti koronaviru »


Ť Aktuální informace (i letáky) k očkování proti koronaviru »


Ť Centrální rezervační systém k očkování proti koronaviru »


Ť Mapa očkovacích míst nejen v našem regionu »


Ť Očkovací místa v Novém Městě na Moravě a ve Žďáru n. S. »


Ť Praktické informace k očkování (včetně otázek a odpovědí) »


Ť Praktické informace o vakcínách (včetně otázek a odpovědí) »


Ť Zajímavé názorné statistické údaje a mapky k očkování »


Ť Časová osa očkování proti koronaviru »


Názorné mapy či grafy k situaci nejen v krajích a okresech, ale i v konkrétních obcích


Ť Názorné mapy aktivních případů a počtu hospitalizovaných ť


Ť Názorné mapy vývoje nákazy v okresech a krajích v přepočtu na sto tisíc obyvatel ť


Ť Mapa zachycující výskyt koronaviru v jednotlivých obcích z posledních dní ť


Ť Mapa s přehledem vývoje počtu nových nemocných v jednotlivých obcích ť


Ť Mapy zachycující vývoj epidemie koronaviru v ČR »


Ť Ověřené statistické přehledy od krajských hygienických stanic »


Informace ze zdravotnictví v našem regionu a odběrová místa


« Aktualizované ordinační doby lékařů v Bystřici n. P. »


« Nejnovější informace z nemocnice v Novém Městě na Moravě »


Ť Mapa očkovacích míst nejen v našem regionu »


« Nabídka jednotlivých možností odběrů v našem regionu »


« Mapa odběrových testovacích míst v Kraji Vysočina »


« Nejbližší odběrové testovací místo v Bystřici n. P. »


« Odběrové testovací místo v Novém Městě na Moravě »


« Pravidla pro návštěvu odběrového místa »

Nabídka testu na přítomnost protilátek proti koronaviru na poliklinice v Bystřici nad Pernštejnem


Testování (vyšetření) na přítomnost protilátek proti koronaviru (nebo mj. také test na zjištění množství vitamínu D)
nabízí Ť Oddělení klinické biochemie a hematologie », které se nachází ve 3. patře Ť na poliklinice » v Bystřici n. P.


Ť Podrobnější informace o protilátkách po překonání onemocnění koronavirem »


Ť Informace o testu (na protilátky proti koronaviru) prováděném na poliklinice v Bystřici n. P. »


Ť Informace o vyšetření protilátek proti koronaviru prováděném na poliklinice v Bystřici n. P. »


Ť Význam vitamínu D a možnost testu na zjištění množství vitamínu D (opět na poliklinice v Bystřici n. P.) »


Nabídka testu na přítomnost protilátek proti koronaviru v nemocnici v Novém Městě na Moravě

« Novoměstská nemocnice nabízí samoplátcům testy na přítomnost protilátek »


« Informace o místu s testováním na protilátky v nemocnici v Novém Městě na Moravě »


Užitečné a praktické informace ke koronaviru nebo oficiální pdf letáky


« Užitečné pdf letáky a další materiály ke stažení (nejen od Ministerstva zdravotnictví) »


« Pdf leták k porovnání rozdílů mezi rouškami a respirátory »


« Pdf leták „Upřesnění pojmů“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když se u mě PROJEVILY PŘÍZNAKY COVID-19“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když MÁM NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když MÁM POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU“ »


« Pdf leták „Co mám dělat, když jsem byl V KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANÝM“ »


« Přehled užitečných informací rozdělených dle kategorií »


Ť Rozcestník širokého spektra informací k problematice koronaviru na www stránkách SZÚ »


Ť Národní zdravotnický informační portál – užitečné informace (nejen o koronaviru) od Ministerstva zdravotnictví »


Odkazy na užitečné a praktické informace na www stránkách vybraných ministerstev


Ť Aktuality na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví »


Ť Kompenzační programy pro firmy, živnostníky, podnikatele »


Ť Nejčastější dotazy a užitečné informace a návody k aktuálním opatřením ve školství od Ministerstva školství »


Ť Užitečné informace především pro zaměstnance či rodiče na www stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí »


Ť Užitečné informace pro podnikatele a živnostníky na www stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu »


Ť Užitečné informace z www stránek Ministerstva vnitra »


Informace k situaci v zahraničí


Ť Praktické informace a seznam a mapa evropských zemí podle míry rizika nákazy »


Ť Informace k cestám do zahraničí na www stránkách Ministerstva zahraničních věcí »


Aktuální statistické údaje k situaci ve světě  → « Mapa 1 » nebo « Mapa 2 »


Ze starších (většinou navíc již neaktuálních) zveřejněných dokumentů – ponecháno pro zajímavost


Ť Balíčky pro návrat zpět do normálního života – přehledná tabulka v pdf »


Ť Balíčky pro návrat zpět do normálního života – bližší informace »


Ť Příspěvek k plánu rozvolňování během jara 2021 »


Ť Protiepidemický systém hodnocení (PES) » v dubnu 2021 nahrazen Ť Balíčky pro návrat zpět do normálního života »


« Informace o nové verzi protiepidemického systému (tzv. „PES 2.0“) a o očkování (leden 2021) »


« Přehledné tabulky opatření v jednotlivých oblastech (školství, kultura a bohoslužby, průmysl, sport) »


Ť Představení protiepidemického systému hodnocení (PES) – listopad 2020 »


Ť Souhrn a statistiky o očkování proti koronaviru – pdf dokument z 25. února 2021 »


Ť Podrobné informace k očkování proti koronaviru – pdf dokument z 5. ledna 2021 »


Ť Vývoj epidemické situace v jednotlivých okresech ČR do 3. listopadu 2020 (tzv. „semafor“) »,
v druhé polovině listopadu tzv. „semafor“ nahrazen protiepidemickým systémem hodnocení


Ť Zdůvodnění vydaných opatření s přehledem a shrnutím stavu epidemie v ČR k 25. říjnu 2020 »Přehled a seznam užitečných odkazů aj. materiálů (nejen ke koronaviru) zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 ť starosta     
566 550 562 ť kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ ť Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz