Sněhové zpravodajství obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Sněhové zpravodajství


Na této stránce informujeme o předpovědích i o aktuálním průběhu počasí v okolí naší obce
(záběry z nejbližších webových kamer, snímky ve vysokém rozlišení i aktuální údaje z nejbližších
meteorologických stanic, data ze srážkového radaru).  V zimním období (či od první sněhové
pokrývky během podzimu, až po minimálně astronomický konec zimy, nebo dle sněhových
podmínek i déle) zde bývá k dispozici také podrobné sněhové zpravodajství, informující
o sněhových podmínkách i možnostech lyžování nejen na území naší obce.

 

 SNĚHOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ – BOHUŇOV 

 

Tradiční sněhové zpravodajství, informující průběžně (již od roku 2007) každou zimní sezónu
o situaci v Bohuňově (624 m n. m.), bývá aktualizováno přirozeně většinou jen při větší změně
stavu sněhové pokrývky (změnu zde zveřejňujeme nejpozději během jednoho dne).  Uváděná
výška sněhové pokrývky zachycuje co nejobjektivnější údaj (mimo závěje a větrem odvátá místa).
Poznámka:  Vlivem charakteru srážkového úhrnu (ve formě sněhu) v kombinaci s teplotními poměry
se často stává, že i po např. několika dnech s řadou sněhových srážek, bývá celková výška sněhové
pokrývky nakonec relativně „nezměněna“, případně i nižší, a to z důvodu přirozeného „sedání“ sněhu.

 

V sobotu 19. ledna 2019 – souvislá sněhová pokrývka  okolo 20 cm sněhu 

 

 PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 

 

Díky širokým technickým možnostem bývají dnes běžně dostupné předpovědi i pro konkrétní regiony
či lokality, což přirozeně umožňuje mnohem pravděpodobnější odhad vývoje počasí alespoň na den
dopředu. Vzhledem k nemalému množství institucí a médií, zveřejňujících předpovědi (či výhledy)
počasí, platí všeobecně známá skutečnost, že pro konkrétní region na konkrétní den nemusí být
všechny předpovědi stejné (výrazně podobné), neboť závisí i na zdrojích dat a jejich interpretaci.
Bližší odhad počasí lze tak odvodit z porovnání předpovědí z alespoň několika různých zdrojů,
přičemž aktuální vývoj počasí nejnázorněji zachycují záběry z nejbližších webových kamer,
na některých lokalitách doplněných i aktuálními meteorologickými údaji z místa kamery.

 

« Orientační předpověď počasí pro Bohuňov (624 m n. m.) »

(odvozená od profesionální meteorologické stanice na Svratouchu)

 

« Předpověď počasí pro Nové Město na Moravě »

(předpověď z jiného zdroje než ta orientační pro Bohuňov)

 

« Předpověď počasí pro Žďár nad Sázavou »

(předpověď z jiného zdroje než obě výše uvedené)

 

« Jiná předpověď počasí pro Žďár n. S. »

(předpověď z dalšího zdroje předpovědí počasí)

 

 

Počasí na nejbližších meteorologických stanicích s webovou kamerou ve vysokém rozlišení

 

 

Přibyslav (530 m n. m.)
« pohled JZ směrem »

Pohled z profesionální meteorologické stanice ČHMÚ na letišti u Přibyslavi jihozápadním směrem k Přibyslavi
(› 32 km Z od Bohuňova)

Svratouch (737 m n. m.)
« pohled J směrem »

Pohled z profesionální meteorologické stanice ČHMÚ nad Svratouchem jižním směrem na Svratouch a na Svratku
(› 23 km SZ od Bohuňova)

Nedvězí (722 m n. m.)
« pohled V směrem »

Pohled z meteorologické stanice nad Nedvězím východním směrem na Bystré (vpravo v pozadí)
(› 11,5 km SV od Bohuňova)

 

 

« Srážkový radar ČHMÚ »  *  « Srážkový radar Meteopress »

 

« Internetové stránky ČHMÚ – nejen předpověď počasí »

 

« Internetové stránky Meteopress – nejen předpověď počasí »

 

Záběry aktuální i časosběrné z nejbližších zjištěných webových kamer v okolí obce Bohuňov

 

   Dalečín (› 4 km SV od Bohuňova) → « dolní konec sjezdovky » (523 m n. m.)                 

 

   Karasín (› 5,5 km V od Bohuňova) → « sjezdovka » (620 až 695 m n. m.)                      

 

   Bystřice nad Pernštejnem (› 5,75 km JV od Bohuňova) → « náměstí » (540 m n. m.)    

 

   Nový Jimramov (› 8 km S od Bohuňova) → « dolní konec sjezdovky » (538 m n. m.)     

 

     Nové Město na Moravě (› 11 km Z od Bohuňova) → « sjezdovka » (637 až 727 m n. m.)

                                          nebo  « běžecký lyžařský areál u hotelu Ski » (626 m n. m.)

 

Sněžné (› 11 km SZ od Bohuňova) → « náměstí » (672 m n. m.)                                 

 

 Běžecké i sjezdové lyžování v okolí obce Bohuňov 

 

S přihlédnutím k celkově běžnějším extrémnějším polohám počasí, projevujícím se často
nejviditelněji právě v zimních obdobích, nejsou samozřejmostí každou zimní sezónu
takové ideální podmínky, aby mohly být strojově upraveny všechny lyžařské trasy,
vyznačené « na mapě ». Terén zdejší krajiny (s nemalým podílem luk a zatravněných
ploch) však naštěstí i při nepříliš vysoké sněhové pokrývce umožňuje minimálně
běžecké lyžování, a tak dle povětrnostních podmínek (vlivem charakteru srážek,
větru, vývoje teplot, apod.) bývají někdy podmínky pro bezpečné lyžování
ve volné krajině i při sněhové pokrývce například okolo pouhých 10 cm.

 

« Strojově upravené trasy na Bystřicku z pátku 18. ledna 2019 »

« Aktuální informace o strojově upravených trasách na Novoměstsku »

 

« Mapa lyžařských tratí i sjezdovek nejen v okolí naší obce »

« Mapa lyžařských tras na východním Novoměstsku až po okraj Bystřicka » [pdf]

« Mapa lyžařských tras v navazující západní části Novoměstska » [pdf]

 

« Aktuální informace o situaci na vybraných sjezdovkách v regionu »

 

Poznámka: Uvedené vzdálenosti na této stránce jsou samozřejmě vzdálenostmi
měřenými vzdušnou čarou. Orientační hodnoty nadmořské výšky se vztahují
na místa objektů s webovými kamerami, na jejichž záběry je odkazováno.

 

Autor sněhového zpravodajství – Mgr. Petr Šikula

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2019
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz