Vánoční besídka v roce 2018

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Vánoční besídka 2018


Na třetí adventní neděli 16. prosince 2018 odpoledne se v kulturním domě v Bohuňově konala vánoční besídka s vystoupením místních dětí (« plakát s pozváním »). Zastupitelstvo obce děkuje všem maminkám, které se podílely na přípravě a nacvičování krásné předvánoční besídky. Velké poděkování patří především všem účinkujícím dětem, jež za své herecké výkony sklidily zasloužený potlesk početného publika. Kulturní vystoupení je o to cennější, že pomáhá udržet v digitální době vztah dětí k mluvenému slovu a k umění, ať už se jedná o hru na hudební nástroje, recitaci nebo jinou dovednost. Ještě jednou velké poděkování a přání pohody ve vrcholícím čase adventu, přeje zastupitelstvo obce.


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula

Vánoční besídka 2018

Foto – PhDr. Martin Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz