Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


V pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
probíhají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební místnost pro volební okrsek naší obce (Bohuňov a Janovičky) je tradičně « v kanceláři OÚ Bohuňov ».


Po prvním dni voleb (tj. 20. října 2017 ve 22.00 hodin) byla volební účast v naší obci 46 %.


Hlasovací lístky byly voličům v naší obci dodány v neděli 15. října 2017, ve dnech voleb pak budou k dispozici opět i ve volební místnosti.  Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) je možné požádat obecní úřad (a ve dnech voleb místní okrskovou volební komisi) o to, aby mohl volič hlasovat mimo volební místnost na území volebního okrsku místa trvalého pobytu (v případě naší obce tedy v Bohuňově či v Janovičkách). V takovém případě potom volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování bývá postupováno tak, aby byla zachována tajnost hlasování.


Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, mohl požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu « o vydání voličského průkazu », přičemž voličský průkaz bylo možné vydat nejdříve ve čtvrtek 5. října, a nejpozději ve středu 18. října 2017. Další informace k volbám jsou tradičně k dispozici na « www stránkách Ministerstva vnitra ČR ».


Výsledky voleb budou tradičně zveřejněny nejen na této internetové stránce, ale samozřejmě i na úřední desce OÚ Bohuňov (na budově kulturního domu v Bohuňově), a podobně i na „nástěnce“ v autobusové zastávce v Janovičkách.


Váháte s tím, KOMU DÁT HLAS ve volbách do Poslanecké sněmovny?
Více vám napoví tzv. « volební kalkulačka », nebo tzv. « inventura hlasování v poslanecké sněmovně za poslední 4 roky », což jsou jednoduché anonymní testy, které podle vámi zadaných odpovědí na konkrétní otázky vyhodnotí, která politická strana či hnutí je vám názorově nejblíže (procentuálním vyjádřením počtu shodných odpovědí).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2016
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz