Aktuální volby v roce 2018

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Volba prezidenta ČR


V pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
se bude konat 2. kolo volby prezidenta ČR.
Volební místnost pro volební okrsek naší obce (Bohuňov a Janovičky) je tradičně umístěna « v kanceláři OÚ Bohuňov ».


Hlasovací lístky pro 2. kolo budou k dispozici pouze ve volební místnosti. Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) je možné požádat obecní úřad (a ve dnech voleb místní okrskovou volební komisi) o to, aby mohl volič hlasovat mimo volební místnost na území volebního okrsku místa trvalého pobytu (v případě naší obce tedy v Bohuňově či v Janovičkách). V takovém případě potom volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování bývá postupováno tak, aby byla zachována tajnost hlasování.


Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu « o vydání voličského průkazu », přičemž o voličský průkaz pro 2. kolo lze zažádat osobně (a zároveň jej lze vydat) nejpozději ve středu 24. ledna 2018. Další informace k volbám jsou tradičně k dispozici na « www stránkách Ministerstva vnitra ČR ».


Ve dnech voleb bude na této stránce uváděna informace o volební účasti v naší obci, výsledky 2. kola voleb pak budou tradičně zveřejněny (stejně jako « výsledky 1. kola volby prezidenta ČR ») nejen zde na internetových stránkách naší obce, ale samozřejmě i na úřední desce OÚ Bohuňov (na budově kulturního domu v Bohuňově), a na vývěsní desce na autobusové zastávce v Janovičkách.


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz