Aktuální volby v roce 2018

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Volba prezidenta ČR


« Výsledky volby prezidenta ČR v naší obci »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz