Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018


V pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
se konají volby do zastupitelstev obcí.
Volební místnost pro volební okrsek naší obce (Bohuňov a Janovičky) je opět
na tradičním místě v budově kulturního domu v Bohuňově (Bohuňov čp. 50).


Hlasovací lístky budou voličům v naší obci dodány nejpozději v úterý 2. října 2018, ve dnech voleb pak budou tradičně k dispozici i ve volební místnosti.  Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) je možné požádat obecní úřad (a ve dnech voleb místní okrskovou volební komisi) o to, aby mohl volič hlasovat mimo volební místnost na území volebního okrsku místa trvalého pobytu (v případě naší obce tedy v Bohuňově či v Janovičkách). V takovém případě potom volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování bývá postupováno tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Další informace k volbám jsou tradičně k dispozici na « internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR ».


Ve dnech voleb bude na této stránce uváděna informace o volební účasti v naší obci, výsledky voleb pak budou tradičně zveřejněny nejen zde na internetových stránkách naší obce, ale samozřejmě i na úřední desce OÚ Bohuňov (na budově kulturního domu v Bohuňově), a podobně i na vývěsní desce na autobusové zastávce v Janovičkách.Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2018
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz