Volby do Evropského parlamentu v roce 2019

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019


V pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
se konají volby do Evropského parlamentu.
Volební místnost pro volební okrsek naší obce (Bohuňov a Janovičky) je opět
na tradičním místě v budově kulturního domu v Bohuňově (Bohuňov čp. 50).


Po prvním dni voleb byla v naší obci volební účast 23,8 %.


Hlasovací lístky byly voličům v naší obci dodány v úterý 21. května 2019, ve dnech voleb jsou tradičně k dispozici i ve volební místnosti.  Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) je možné požádat obecní úřad (a ve dnech voleb místní okrskovou volební komisi) o to, aby mohl volič hlasovat mimo volební místnost na území volebního okrsku místa trvalého pobytu (v případě naší obce tedy v Bohuňově či v Janovičkách). V takovém případě potom volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování bývá postupováno tak, aby byla zachována tajnost hlasování.


Výsledky hlasování lze zveřejnit až po uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie (v celé EU se volby konají v rozmezí od čtvrtka 23. května do neděle 26. května 2019), tj. v neděli 26. května 2019 po 23 hodině.

Výsledky voleb v naší obci budou zde na internetových stránkách zveřejněny tedy až v neděli 26. května 2019 po 23 hodině. Na úřední desce OÚ Bohuňov (na budově kulturního domu v Bohuňově) a podobně i na vývěsní desce na autobusové zastávce v Janovičkách budou výsledky vyvěšeny během pondělí 27. května 2019.


Váháte s tím, KOMU DÁT HLAS ve volbách do Evropského parlamentu? Více vám napoví tzv. « volební kalkulačka », která podle vámi zadaných odpovědí vyhodnotí, která politická strana či hnutí je Vám názorově nejblíže (procentuálním vyjádřením počtu shodných odpovědí).


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2019
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz