Výročí k roku 2019, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2019, vztahující se k historii obce


     Přehled tzv. kulatých a půlkulatých výročí volně doplňuje například stránku « Z historie obce ». Uvedená výročí byla výběrově zpracována na základě dostupných informací především z místních « kronik », přičemž výročí související s činností dobrovolných hasičů jsou na samostatné internetové stránce « hasičských výročí ». Zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat různé (pozapomenuté) akce či zajímavosti z běžného venkovského života obyvatel Bohuňova a Janoviček v dřívějších desetiletích.


5 let

2014 - 9. května byl na silnici v Bohuňově (při příjezdu od Bystřice nad Pernštejnem) instalován (obecním úřadem) tehdy nově pořízený « radarový měřič rychlosti ».


2014 - 5. července proběhla v Bohuňově « oslava výročí 630 let od první písemné zmínky ».


2014 - 25. a 26. července (večer po setmění) se v Bohuňově (pod kulturním domem) poprvé konalo « letní kino » (jehož realizace byla umožněna díky podpoře Mikroregionu Bystřicko, s každoroční tradicí přetrvávající dosud), přičemž při tomto prvním ročníku byly v naší obci promítány české filmy BabovřeskyBabovřesky 2.


2014 - v rámci dosud poslední účasti Bohuňova v soutěži Vesnice roku byla naše obec oceněna « diplomem za vzorné vedení kroniky ».<>>

/h1>


2014 - 17. října slavnostně oficiálně „otevřeno" (za účasti starosty obce a mnoha místních dětí) nové dětské hřiště (umístěné na okraji návsi v Bohuňově, vedle prostranství pod čapím hnízdem).


10 let

2009 - 15. srpna uspořádán na hřišti v Bohuňově (zatím poslední) 3. ročník hudebního festivalu Metal fest. Pokud nepočítáme předešlé dva ročníky tohoto festivalu, tak se jednalo o organizačně nejnáročnější a nejnákladnější kulturní akci, jaká kdy byla v historii obce realizována. Spolupořadatelem festivalu byl tehdejší starosta obce a dlouholetý aktivní hudebník Milan Sláma ml.


2009 - 4. října se v naší obci konaly (prozatím naposledy) « tradiční hody ».


15 let

2004 - leden až květen - rekonstrukce místního hostince v budově kulturního domu v Bohuňově, přičemž jedním z hlavních důvodů byly tehdy nové předpisy, platné (pro Českou republiku) po vstupu do Evropské unie. (Poslední rozsahem významná úprava hostince byla provedena v únoru a v březnu 2008.)


20 let

1999 - u fotbalového hřiště (v Bohuňově) bylo vybudováno tenisové hřiště (tato „akce" byla první investicí obce v rámci Programu obnovy venkova, do něhož obec oficiálně vstoupila koncem ledna 1999).


1999 - na návsi v Janovičkách postavena (svépomocí) jednoduchá dřevěná « zvonička ».


1999 - koncem října 1999 byly na zasedání podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odsouhlaseny návrhy znaku a praporu pro obec Bohuňov. (Oficiální slavnostní « udělení znaku a praporu » proběhlo potom v únoru 2000.)

.


35 let

1984 - v Bohuňově ani v Janovičkách nezemřel nikdo z místních obyvatel (poměrně vzácná skutečnost, neboť každým rokem většinou dochází bohužel minimálně k jednomu úmrtí).


40 let

1979 - v rámci JZD byla zavedena tzv. přidružená výroba (zpočátku potřeb pro zahrádkáře, během 80. let potom i okružních pil), jež byla v následujících letech umístěna do tzv. „radiany" (objekt je dnes využíván jako provozovna firmy Armos spol. s r.o.).


1979 - úprava rybníčku u Smolíkových na požární nádrž (v průběhu 90. let důsledkem nedostatečného přítoku vody postupně zanikal, přičemž v roce 2007 byl „rybníček" nakonec definitivně zrušen).


1979 - upraveno prostranství u prodejny smíšeného zboží Jednota v Bohuňově (jako novostavba otevřena od předchozího roku 1978).


45 let

1974 - v Bohuňově zahájena stavba čtyřbytovky.


50 let

1969 - dokončena a vyasfaltována spojovací cesta mezi Bohuňovem a Janovičkami, přičemž její budování probíhalo postupně již od roku 1961.


1969 - v areálu zemědělského družstva v Bohuňově zahájena stavba sušky a přiléhající kolny.


60 let

1959 - v Bohuňově vybudován vodovod, dále postavena drůbežárna (jež byla o 10 let později upravena na teletník; počátkem 90. let zbořena), a také zahájena stavba kravínu v tehdy nově se vytvářejícím areálu JZD.


1959 - i v Janovičkách v tomto roce vybudován obecní vodovod.


1959 - v Bohuňově i v Janovičkách vstoupili do JZD poslední tehdy ještě soukromě hospodařící zemědělci, čímž zde byl dokončen proces „kolektivizace a socializace vesnice".


85 let

1934 - v Janovičkách upravena náves okolo kamenného kříže.


90 let

1929 - zastupitelstvo Bohuňova se usneslo požádat o „přeměnu" zvoničky na kapli. Žádosti bylo vyhověno, a tak byla 5. července 1929 zvonička vysvěcena na « kapli sv. Cyrila a Metoděje », čímž bylo zároveň umožněno konat zde i mše.


115 let

1904 - 19. června - v domku čp. 24 (zbořeném v roce 1982) v Bohuňově narozen pan Alois Pokorný († 4. listopadu 2001), nejen místní stolař (truhlář) a výrobce intarzií, ale také starosta obce Bohuňov (v letech 1945, 1948-1953 a 1964-1971), a v neposlední řadě dlouholetý kronikář obce (od roku 1945 až v podstatě do konce svého života).


120 let

1899 - obec Janovičky zakoupila od obce Písečné ruční « nalévací hasičskou stříkačku ».


635 let

1384 - první historicky doložená zmínka o Bohuňově, která se tedy dochovala z období vlády českého krále Václava IV.


S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz