Informace o internetových stránkách obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Informace o www stránkách obce Bohuňov


 Datum oficiálního zahájení provozu: 17. února 2007

 

Od 2. září 2015 – postupná rozsáhlejší inovace www stránek

 

Součástí vlastní inovace je především nový design internetových stránek, ale i řada nejen drobných vylepšení; samozřejmostí je rovněž aktualizace fotografií, i doplňování mnoha dalších či nových. Inovace postupně probíhá i u stránek sboru dobrovolných hasičů, a také u stránek věnovaných traktoriádě, které mají částečně odlišný design. Postupné změny v rámci procesu inovace jsou zveřejňovány na stránce « mapa internetových stránek », kde je prozatím (než bude dokončena inovace úplně všech stránek) struktura starší verze stránek, nicméně i přesto jsou všechny odkazy (na starší i na již inovované stránky) zcela funkční.

 

 Obsahový rozsah 

Oficiální stránky obce Bohuňov (www.bohunov.cz) zahrnují informace nejen o Bohuňově, ale i o místní části Janovičky, do roku 1960 samostatné obci. S výjimkou stránky Janovičky, v níž jsou uvedeny shrnující údaje charakterizující tuto vesnici, je obsah všech zbývajících stránek společný pro obě vesnice. Stránky jsou prolnuty mnoha odkazy, které umožňují snadnější prohlížení či nalezení hledané informace.

 

 E-mailové adresy 

adresa na OÚ (pro zprávy úředního charakteru) * ou.bohunov@tiscali.cz

adresa pro zprávy týkající se www stránek * info@bohunov.cz

 

Poznámka: Pro větší zviditelnění jsou jednotlivé odkazy (na adresy internetových
   stránek, apod.) obklopeny tzv. francouzskými uvozovkami.

 

 Počítání návštěvnosti 

Počítadlo (dříve umístěné v dolní šedé liště) bylo nastaveno tak, aby zaznamenávalo návštěvnost co nejobjektivněji, a proto z konkrétního počítače, z kterého byly navštíveny internetové stránky, měla být počítána za jeden konkrétní den pouze jedna návštěva (tzv. přístup); ať už byly z konkrétního počítače během jednoho dne navštíveny internetové stránky obce Bohuňov jednou nebo (např.) pětkrát, započítávala se pouze první návštěva, tj. jeden přístup (v převážné většině případů to takto fungovalo, i když absolutně přesného počítání návštěvnosti však samozřejmě není možné bohužel objektivně dosáhnout).
Vzhledem k ukončení fungování počítadla jejím poskytovatelem a provozovatelem (bohužel z naší strany nebylo možné tuto skutečnost ovlivnit), k čemuž došlo v druhé polovině léta 2016, jsme tak byli nuceni rovněž zrušit zobrazování návštěvnosti na našich internetových stránkách.

 

Dřívější návštěvnost internetových stránek obce Bohuňov

za období 07.02.2007 až 30.11.2015 – průměr  7,9 návštěv denně

v roce 2007 – průměrná návštěvnost   4,6 návštěv denně

v roce 2008 – průměrná návštěvnost   5,3 návštěv denně

v roce 2009 – průměrná návštěvnost   5,5 návštěv denně

v roce 2010 – průměrná návštěvnost   7,4 návštěv denně

v roce 2011 – průměrná návštěvnost   8,2 návštěv denně

v roce 2012 – průměrná návštěvnost   8,2 návštěv denně

v roce 2013 – průměrná návštěvnost   8,4 návštěv denně

v roce 2014 – průměrná návštěvnost 11,2 návštěv denně

v roce 2015 (do 30.11.) – pr. návštěvnost 13,9 návštěv denně

 

 Kompatibilita (slučitelnost) 

Internetové stránky obce Bohuňov byly vytvořeny za účelem funkčnosti na jakýchkoli v současnosti používaných počítačích či jiných elektronických zařízeních, umožňujících připojení k internetu. Jejich funkčnost testována v operačních systémech Windows 9xWindows 10 a v internetových prohlížečích – např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, SeaMonkey, či v prohlížeči Netscape Navigator 9. Stránky však fungují bezproblémově i v jiných prohlížečích, vedle toho dále také v operačním systému Linux, či v operačním systému Android (pro mobilní telefony), apod.

 

Stránky se zobrazují bezproblémově v jakémkoli rozlišení monitoru či obrazovek, přičemž ty stránky, které byly již inovovány v úplném rozsahu, mají schopnost přizpůsobivosti svého obsahu i rozlišení malých obrazovek na mobilních zařízeních.

 

 E-mailové zprávy související s www stránkami obce Bohuňov 

Zveřejnění příspěvků (např. na stránce « Volné téma » nebo « Fotoalbum obce ») či zpracování dalších zpráv (např. dotazů, jenž se samozřejmě na stránky nezveřejňují) zaslaných na adresu info@bohunov.cz  bude provedeno nejpozději během jednoho týdne.

 

 Použité zdroje 

I internetové stránky podléhají tzv. autorskému zákonu, a proto převzetí a další zveřejnění či publikování jakýchkoli informací z těchto stránek (včetně obrázků a fotografií) je možné pouze s uvedením použité internetové stránky a datumu (např. „www.bohunov.cz/soucasnost.html [17.02.2007]“; apod.)

 

Poznámka:  K Bohuňovu a k Janovičkám existuje i množství dalších doplňkových zdrojů
               a proto přirozeně není níže uvedený přehled vyčerpávajícím seznamem.

 

« Kroniky » vztahující se k Bohuňovu a k Janovičkám

 

Kolektiv autorů: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, svazek XI.

(Ostrava, Profil, 1988)

 

Tenora, Jan: Vlastivěda Moravská. Bystřický (n. P.) okres. (Brno, Musejní spolek, 1907)

 

Urbanistická studie SÚ Bohuňov (Žďár nad Sázavou, Studio P, 1996)

 

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 – Vysočina – okres Žďár nad Sázavou (Jihlava, ČSÚ, 2001)

 

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – základní informace o obci (Praha, ČSÚ, 2003)

apod. publikace se statistickými údaji, vydané Českým statistickým úřadem

 

Hlas v audionahrávkách pochází z freewarového programu české firmy Software602 a.s.

 

Autorství fotografií zveřejněných na internetových stránkách obce Bohuňov (pokud není uvedeno přímo u popisu pod fotografií nebo na samotné fotografii) je následující – autorem fotografií z kroniky (na www.bohunov.cz/kroniky.html, www.bohunov.cz/kronika.html) je PhDr. Martin Šikula; fotografie z předávání diplomu (na www.bohunov.cz/kroniky.html) pochází z krajského úřadu v Jihlavě, a autorem všech zbývajících neoznačených či výše nezmíněných fotografií zveřejněných na www stránkách obce Bohuňov je Mgr. Petr Šikula (autor pojetí, struktury, grafického i textového zpracování těchto internetových stránek).

 

© Mgr. Petr Šikula * 2007–2021

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2020
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz