Z událostí v obci Bohuňov – rok 2015

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí v obci Bohuňov – rok 2015


Ve středu 30. prosince 2015 vydán „Zpravodaj obce“ č. 2/2015 (tradičně bývá distribuován zdarma do všech domácností v obci).


V úterý 29. prosince 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « zápis ze zasedání ».


V sobotu 12. prosince 2015 odpoledne se v kulturním domě v Bohuňově uskutečnilo předvánoční sousedské posezení s vystoupením místních dětí, viz « fotografie ».


Ve středu 2. prosince 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « zápis ze zasedání ».


O první adventní neděli 29. listopadu 2015 proběhlo na návsi v Bohuňově rozsvícení vánočního stromku, doprovázené vystoupením místních dětí; přiblížení atmosféry této události – viz « fotografie ».


V sobotu 28. listopadu 2015 byl uspořádán zájezd do vinného sklípku Bzenec; viz « podrobný program zájezdu ».


V sobotu 31. října 2015 se v prostorách kulturního domu v Bohuňově uskutečnilo „podzimní tvoření“; viz « fotografie ».


V úterý 20. října 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « zápis ze zasedání ».


V neděli 18. října 2015 se v kostele sv. Vavřince v Bystřici n. P. uskutečnil koncert chrámové hudby (s účinkováním dvou hudebnic z Bohuňova), viz « podrobnější informace ».


13. září 2015 vydán „Zpravodaj obce“ (č. 1/2015), v němž je tentokrát (mimo jiné) přiblížen « záměr plánované přestavby » budovy bývalé školy v Bohuňově.  (Zpravodaj bývá tradičně distribuován zdarma do všech domácností v obci.)


V sobotu 29. srpna 2015 odpoledne se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konal tradiční dětský den s řadou různých soutěží a atrakcí, viz « fotografie z této akce ».


V úterý 18. srpna 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « zápis ze zasedání ».


V neděli 9. srpna 2015 vedla po silnici z Bystřice n. P. přes Bohuňov (v době okolo 10.10 h) « trasa 4. etapy » cyklistického závodu Vysočina 2015.


V sobotu 8. srpna 2015, v rámci « srazu historických vozidel » (pořádaného již podesáté na náměstí v Bystřici n. P.) proběhla opět „vyjížďka veteránů“ do okolí, tentokrát po silnici z Bystřice přímo přes Bohuňov.


Ve dnech 24. až 26. července 2015 (pátek, sobota, neděle) bylo v Bohuňově (podobně jako loni) promítáno letní kino, konkrétně « tyto filmy ».


V neděli 5. července 2015 (po 10.30 h) se v Bohuňově u kaple sv. Cyrila a Metoděje uskutečnila tradiční „pouťová mše“, na níž navazovalo (po 11.30 h) položení věnce k pomníku padlým z první světové války, čímž místní dobrovolní hasiči uctili památku mimo jiné i několika dobrovolných hasičů, kteří zahynuli na bojištích první světové války.  « Oslava 115. výročí založení SDH Bohuňov » potom proběhla především v odpoledních hodinách u hasičské zbrojnice na prostranství pod KD v Bohuňově (od 13 hodin), přičemž součástí oslavy byla i „pouťová zábava“, na které hrála (až do večerních hodin) hudební skupina Petrkyt.


Ve středu 27. května 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « zápis ze zasedání ».


Ve čtvrtek 30. dubna 2015 proběhlo opět na prostranství pod budovou kulturního domu v Bohuňově tradiční « pálení čarodějnic ».


V neděli 26. dubna 2015 se uskutečnil již 4. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


V sobotu 28. března 2015 během večera (od 20.30 h do 21.30 h) bylo vypnuto veřejné osvětlení, čímž se naše obec účastnila celosvětové symbolické akce « Hodina Země ».


V sobotu 21. března 2015 byl tradičně v kulturním domě v Bohuňově pořádán (Mateřskou školou Lísek ve spolupráci s rodiči dětí) « dětský karneval ».


Ve středu 18. března 2015 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « zápis ze zasedání ».


V sobotu 14. března 2015 bylo pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno (již podruhé) « veřejné bruslení ».


V sobotu 31. ledna 2015 bylo pro obyvatele Bohuňova i Janoviček pořádáno veřejné bruslení – viz « fotografie ».


V sobotu 17. ledna 2015 se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na němž opět hrála skupina « De$$ert ».


V sobotu 3. ledna 2015 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 9240 Kč.


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz