Z událostí v obci Bohuňov – rok 2016

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2016


V pátek 30. prosince 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek 30. prosince 2016 vydán „Zpravodaj obce“, distribuovaný zdarma do všech domácností v obci.


V úterý 27. prosince a v pátek 30. prosince 2016 bylo na zimním stadionu v Bystřici n. P. pro obyvatele Bohuňova a Janoviček pořádáno veřejné bruslení, viz « plakát » a « fotografie ».


O čtvrté adventní neděli 18. prosince 2016 odpoledne se v kulturním domě v Bohuňově konalo tradiční předvánoční posezení, doprovázené vystoupením místních dětí; viz « fotografie ».


O první adventní neděli 27. listopadu 2016 v podvečer proběhlo v Bohuňově na návsi tradiční rozsvícení vánočního stromku, doprovázené vystoupením místních dětí; viz « fotografie ».


V sobotu 26. listopadu 2016 byl pořádán zájezd do vinného sklípku Valtice; viz « podrobnější informace o zájezdu ».


30. října 2016 vydán „Zpravodaj obce“, který byl opět distribuován zdarma do všech domácností v obci.


V sobotu 29. října 2016 od 15 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala podzimní tvořivá dílna (« podrobnější informace »), a později, od 18 hodin, proběhlo lampionové putování, (« bližší informace o této akci pro děti »).


Ve středu 26. října 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek a v sobotu 7. a 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů, viz « výsledky v naší obci ».


V neděli 14. srpna 2016 se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konal během odpoledne tradiční dětský den s řadou různých soutěží a atrakcí, a letos navíc i s divadlem J. Hrubce; viz « plakát ».


V neděli 7. srpna 2016 (v Bohuňově po 10.05 h) vedla po silnici z Bystřice n. P. přes Bohuňov « trasa 4. etapa » cyklistického závodu « Vysočina 2016 ».


Ve středu 27. července 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « zápis ze zasedání ».


V pátek a v sobotu 15.–16. července 2016 (vždy večer po 21.30 hodině) uspořádáno v Bohuňově letní kino, v rámci kterého byly promítnuty « 2 filmy »; viz « plakát k letnímu kinu ».  V neděli 17. července 2016 (po 18 hodině) byl nakonec promítnut ještě jeden « film ». Vzhledem k chladnému (a v neděli večer i deštivému) počasí se po všechny 3 dny konalo promítání v sále kulturního domu.


V neděli 3. července 2016 od 11 hodin byla u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Bohuňově uspořádána tradiční „pouťová mše“.  Na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově se potom odpoledne a večer konalo „sousedské posezení“ (s občerstvením), na němž k tanci a poslechu hráli hudebníci Peňázovi ze Zubří.


V sobotu 25. června 2016 vydán „Zpravodaj obce“, který byl opět distribuován zdarma do všech domácností v obci.


Ve čtvrtek 23. června 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « zápis ze zasedání ».


V sobotu 30. dubna 2016 proběhlo (opět) na prostranství pod budovou kulturního domu v Bohuňově tradiční pálení čarodějnic.


V neděli 24. dubna 2016 se uskutečnil 5. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


Ve čtvrtek 31. března 2016 se konalo zasedání zastupitelstva obce, viz « zápis ze zasedání ».


Ve středu 30. března 2016 od 16 hodin se uskutečnila přednáška přibližující problematiku obecních kronik – viz « bližší informace ».


V sobotu 12. března 2016 odpoledne byl v kulturním domě v Bohuňově pořádán (Mateřskou školou Lísek ve spolupráci s rodiči dětí) tradiční dětský karneval s tombolou.


O sobotách 13. února a 30. ledna 2016 bylo na zimním stadionu v Bystřici n. P. pro obyvatele Bohuňova a Janoviček opět pořádáno veřejné bruslení, které se v této zimní sezóně uskutečnilo již třikrát; poprvé v sobotu 26. prosince 2015, viz « fotografie ».


V sobotu 23. ledna 2016 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, viz « plakát ».


V neděli 10. ledna 2016 se v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem konal Tříkrálový koncert, viz « plakát s bližšími informacemi ». Mezi účinkujícími hudebníky měla zastoupení i naše obec – v rámci koncertu pro flétnu, fagot a smyčce vystoupila Anežka Šejnohová z Bohuňova (hra na flétnu).


V sobotu 2. ledna 2016 se v naší obci uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 11881 Kč; « děkovný dopis ».


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz