Z událostí v obci Bohuňov – rok 2020

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2020


Ve středu 30. prosince 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Ve čtvrtek 3. prosince 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


V pátek a v sobotu 9. a 10. října 2020 se konalo 2. kolo senátních voleb, viz « výsledky ».
O týden dříve – v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 se konaly volby do zastupitelstev krajů a v našem regionu zároveň i senátní volby (1. kolo), viz « výsledky ».


V úterý 29. září 2020 se mělo od 19 hodin konat zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, avšak mimořádně z organizačních důvodů došlo k jeho zrušení, viz « oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva ».


V sobotu 5. září 2020 od 15 hodin se pod kulturním domem v Bohuňově konalo dětské zábavné odpoledne (ve stylu RETRO), viz « plakát s pozvánkou ».


V červenci 2020 začala platit nová vyhláška o regulaci hlučných činností, viz blíže « pdf soubor s vyhláškou » (« posouzení »).


Během letošního roku si připomínáme 120. výročí založení SDH Bohuňov, které se vztahuje k neděli 5. července 2020, přičemž toto kulaté výročí nakonec bohužel nemohlo být připomenuto přímo prostřednictvím oslavy, viz podrobněji « hasičské aktuality ».


V sobotu 4. července 2020 od 11 hodin se u místní kaple sv. Cyrila a Metoděje konala tradiční „pouťová mše“.


V pátek a v sobotu 3. a 4. července 2020 (v oba dny přibližně od 21.30 hodin) bylo pod KD v Bohuňově pořádáno letní kino. v pátek byl promítnut český film « Na střeše », v sobotu komedie « Poslední aristokratka ».


Před sobotním promítáním byl již odpoledne (od 15 hodin) pod kulturním domem připraven skákací hrad pro děti.


V pondělí 29. června 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Zastupitelstvo obce Bohuňov tímto děkuje všem ženám, které se nezištně podílely na střihání a šití textilních roušek pro obyvatele Bohuňova i Janoviček. Děkujeme také oděvnímu družstvu VKUS, které nám věnovalo část materiálu a pomohlo se stříháním. Celkem jsme rozdali 428 kusů textilních roušek ve třech různých velikostech. Děkujeme za vlnu solidarity v době, kdy byla nejvíce potřeba.
Ještě jednou velké poděkování.


Na poslední dubnovou neděli se vzhledem k nouzovému stavu (souvisejícímu s opatřeními reagujícími na výskyt koronaviru v ČR) pochopitelně nemohla uskutečnit tradiční Bohuňovská traktoriáda.  Navíc s přihlédnutím k souběžnému « zákazu pálení klestí » (v našem Kraji Vysočina) se proto přirozeně 30. dubna 2020 nekonalo (na prostranství pod budovou kulturního domu v Bohuňově) ani tradiční „pálení čarodějnic“.


Ve čtvrtek 23. dubna 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Bohuňov, viz « usnesení ».


Vzhledem k přijatým vládním opatřením k omezení šíření nového typu koronaviru (COVID-19) bylo zrušeno veřejné bruslení (na zimním stadionu v Bystřici n. P.), které se mělo uskutečnit 28. března 2020, a dále také v letošním roce nemohl být uspořádán jarní zahrádkářský zájezd.


V návaznosti na « mimořádné opatření » (vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky) bylo rozhodnuto o zrušení tradičního dětského karnevalu s tombolou (pořádaného Mateřskou školou Lísek), který se měl konat v sobotu 14. března 2020 od 14 hodin v kulturním domě v Bohuňově.


V sobotu 14. března 2020 od 11 do 12 hodin proběhlo v Bohuňově u kulturního domu očkování psů, viz « podrobnější informace ».


V sobotu 7. března 2020, oproti původnímu plánu místo 21 h nakonec až okolo 22 hodiny, « procházel Bohuňovem » nesoutěžní štafetový běh u příležitosti výročí 170 let od narození našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, přičemž naše obec se nachází na 130 km této trasy, která je dlouhá celkem 360 km (« bližší informace » nebo « tisková zpráva » poskytnutá pořadatelem); průběh štafety je zaznamenán na « této stránce ».


V soutěži „Evropský strom roku 2020zvítězila « Chudobínská borovice », obdivuhodný strom, který je od naší obce vzdálen vzdušnou čarou VSV směrem pouhých 5,5 km od Bohuňova, a od Janoviček dokonce jen 4,5 kilometru.
Chudobínskou borovici podpořilo minimálně i několik hlasů z naší obce (hlasování na « internetových stránkách soutěže » bylo možné mj. i prostřednictvím odkazu z našich www stránek) do 29. února 2020.


V naší obci je nabízena možnost využití služby Mobilního rozhlasu, viz « podrobnější informace », zřízeného vedením obce, a proto v případě dotazů k této nové službě kontaktujte prosím přímo starostu obce (viz kontakty).

Doplňující informace:  Tato elektronická služba nemá žádnou souvislost ani provázanost s provozem internetových stránek obce Bohuňov nebo s elektronickou úřední deskou obce.

Ani Mobilní Rozhlas však není vhodné vnímat jako jediný zdroj informací, např. z důvodu jeho propojení s telekomunikačními službami, z jejichž používání logicky vyplývají případná rizika (sice méně častá, avšak reálná) typu dočasné ztráty mobilního signálu, nebo vybití baterie mobilního telefonu, a proto nemůže být vždy garantováno (okamžité) doručení zprávy.


V  sobotu 18. ledna 2020 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».


V sobotu 4. ledna 2020 se v Bohuňově i v Janovičkách uskutečnila tradiční « Tříkrálová sbírka » (sdružení Charita Česká republika), v níž se vybralo (dohromady v Bohuňově a v Janovičkách) celkem 12249 Kč.Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz