Z událostí v obci Bohuňov – rok 2021

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Z událostí vztahujících se k obci Bohuňov – rok 2021


V úterý 30. března 2021 v 18 hodin se konalo zasedání zastupitelstva, viz « usnesení ».


V pondělí 1. února 2021 vydán Zpravodaj obce (distribuovaný zdarma do všech domácností v obci).


S přihlédnutím k nepříznivé situaci z hlediska výskytu koronaviru proběhla letos Tříkrálová sbírka (viz « podrobnější informace ») bez tradičního koledování, avšak i přesto bylo možné přispět také klasicky přímo do kasičky, přičemž v naší obci byly k dispozici dvě kasičky (v prodejně smíšeného zboží – s možností přispět nejpozději v sobotu 23. ledna 2021, a další kasička byla v kanceláři OÚ v Bohuňově, kde bylo možné přispět během úředních hodin OÚ ve středu 13. a 20. ledna 2021), v rámci kterých se vybralo celkem 7200 Kč.


 
 
 
 
 
 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz