Dopravní spojení do obce Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Dopravní spojení do obce


     « Poloha obce Bohuňov » z hlediska dopravního spojení nijak nevybočuje z běžné úrovně dostupnosti většiny přibližně stejně velkých obcí v regionu. Základní dopravní osu, procházející Bohuňovem, tvoří silnice třetí třídy (III/36035) z Bystřice nad Pernštejnem do Lísku, odkud se lze dostat (po směrově relativně přímých silničních komunikacích) do Nového Města na Moravě (jihozápadním a západním směrem), nebo do Jimramova a Poličky (přibližně severním směrem) na okraji Pardubického kraje.

     Z výše zmíněné silnice (III/36035) ve vzdálenosti 1 km pod Bohuňovem (či 3,7 km od křižovatky této komunikace se silnicí první třídy I/19 na kraji Bystřice n. P.) vybočuje 1 km dlouhá spojovací komunikace (III/36036) vedoucí do vesnice Janovičky. Odtud vede dále asi 820 m dlouhá asfaltová polní cesta, vyúsťující křižovatkou se silnicí III/36035. Tato cesta, představující nejkratší možné spojení mezi Bohuňovem a Janovičkami, byla v minulosti nově vybudována (a vyasfaltována) především pro potřeby nejkratší dostupnosti ke bývalému středisku zemědělského družstva na jihozápadním okraji Janoviček. Komunikace je sice (zatím) využívána běžnou silniční dopravou, avšak není zahrnuta v silniční síti, což je způsobeno jejím vlastnictvím (vede přes pozemky soukromých majitelů, kterým se v rámci restitucí vrátily i parcely vymezující komunikaci).

 

     V oblasti veřejné dopravy jsou vesnice dostupné prostřednictvím autobusové linky č.840307 (Bystřice n. P. – Věcov, Míchov – Lísek, Vojtěchov), provozované společností « ZDAR, a. s. » (dřívější ČSAD). V případě Bohuňova lze zmínit i možnost využití vlakového spojení ze 3,5 km vzdálené železniční stanice Rozsochy (na trati „Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov“, která je však od 15. prosince 2019 evidována nově jako trať č. 256, přestože předtím bývala označena jako č. 251), kam lze dojít pěšky do 45 minut po polní cestě (kolem „boží muky“) vedoucí jihozápadním směrem, na níž za železnou lávkou přes říčku Bystřici (zde zatím v podobě potoka) navazuje lesní cesta (stáčející se k jihu), vyúsťující na silnici, vedoucí přes křižovatku (se silnicí č. 19) do Rozsoch). O asi 0,5 km kratší, avšak méně pohodlnější, je chůze po polních a lesních cestách k železniční stanici Rovné-Divišov, další variantě železničního spojení (na stejné trati).

     Z Bystřice nad Pernštejnem potom bývaly k dispozici autobusové linky, zajišťující přímé spojení i s většími městy v České republice; aktuálně však zůstala pouze jediná linka do Brna, jinak se lze do okolních větších či krajských měst dopravit pouze s minimálně jedním přestupem (z okresního města Žďáru nad Sázavou jsou k dispozici přímá spojení např. s Jihlavou, Pardubicemi nebo Hradcem Králové, avšak dřívější tradiční přímá linka do Prahy dnes již bohužel také neexistuje).

     Jako samozřejmá je chápána (zatím ještě relativně dobrá) dostupnost z Bystřice n. P. do Nového Města na Moravě a do okresního města Žďáru nad Sázavou, což platí i pro vlakové spojení, v němž je ze Žďáru n. S. dále k dispozici trať vedoucí (přes Havlíčkův Brod, Světlou nad Sázavou, Čáslav, Kutnou Horu a Kolín) do Prahy. V opačném směru se lze vlakem z Bystřice n. P. dopravit do Tišnova a s přestupem dále do Brna.

 

S platností od 1. března 2020 byl v našem kraji zaveden integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny, viz « užitečný přehled změn aj. informací » nebo internetové stránky « Veřejná doprava Vysočiny ».

 

« Jízdní řád autobusové linky č. 840307 platný od 1. ledna 2021 »

 

 Aktuální situace k omezení autobusových a vlakových spojů na jaře 2021 

 

Aktuální informace o změnách autobusových či vlakových spojů
jsou zveřejňovány na « www stránkách Veřejná doprava Vysočiny »

 

« Od 12. dubna 2021 zrušena některá omezení z března 2021 »

 

« Dočasná redukce autobusových spojů v Kraji Vysočina od 7. března 2021 »

 

 

« Jízdní řád železniční tratě č. 256 platný od 13. prosince 2020 »

 

« Pravdivé zamyšlení (z února 2020) nad situací okolo tehdejších změn ve vlakovém jízdním řádu na Bystřicku »

 

Výše uvedené a další informace o jízdních řádech v ČR jsou k dispozici na stránkách:

« www.portal.idos.cz »  *  jizdnirady.idnes.cz »  *  « www.cd.cz »

 

VZDÁLENOSTI Z OBCE BOHUŇOV DO VYBRANÝCH MĚST

 

     V níže sestavených přehledech (s údaji seřazenými dle silniční vzdálenosti) jsou u každé trasy uvedeny dvě vzdálenosti ze středu Bohuňova do (přibližného) centra vybraného sídla, a to nejkratší silniční vzdálenost (nejkratší samozřejmě nemusí být vždy nejrychlejší, přičemž nejkratší trasa je vypočítávána alespoň po silnicích třetí třídy, takže s případnými kratšími úseky vedenými po vyasfaltovaných polních cestách není počítáno), a vzdálenost vzdušnou čarou, uváděná pro zajímavost v závorce. V těch případech, kdy vychází nejkratší silniční trasa jako pomalejší (s převážně křivolakými silnicemi třetí třídy), uvádíme na této stránce dole pod seznamem i nejrychlejší silniční spojení, jenž bývá vždy minimálně o několik kilometrů delší než uvedená nejkratší silniční vzdálenost.

 

 Vzdálenosti z obce Bohuňov do okolních měst a městysů 

 

                         Bohuňov – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM (kraj Vysočina) › 6,25 km (5,75 km)

 

                         Bohuňov – JIMRAMOV (kraj Vysočina) › 10,5 km (8,5 km)

 

                         Bohuňov – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (kraj Vysočina) › 13 km (9,25 km)

 

                         Bohuňov – NEDVĚDICE (Jihomoravský kraj) › 17,5 km (15 km)

 

                         Bohuňov – STRÁŽEK (kraj Vysočina) › 19,5 km (13,5 km)

 

                         Bohuňov – BOBROVÁ (kraj Vysočina) › 20,5 km (11 km)

 

                         Bohuňov – SNĚŽNÉ (kraj Vysočina) › 20,5 km (11 km)

 

                         Bohuňov – BYSTRÉ (Pardubický kraj) › 21 km (13 km)

 

                         Bohuňov – POLIČKA (Pardubický kraj) › 21,5 km (17,5 km)

 

                         Bohuňov – DOUBRAVNÍK (Jihomoravský kraj) › 21,5 km (18,5 km)

 

                         Bohuňov – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (kraj Vysočina) › 23 km (19 km)

 

                         Bohuňov – OLEŠNICE (Jihomoravský kraj) › 24,5 km (16 km)

 

                         Bohuňov – OSTROV NAD OSLAVOU (kraj Vysočina) › 25 km (17,5 km)

 

                         Bohuňov – NOVÉ VESELÍ (kraj Vysočina) › 28 km (22 km)

 

                         Bohuňov – KŘIŽANOV (kraj Vysočina) › 30 km (20 km)

 

                         Bohuňov – KUNŠTÁT (Jihomoravský kraj) › 30 km (23,5 km)

 

                         Bohuňov – PŘEDKLÁŠTEŘÍ* (Jihomoravský kraj) › 31 km (27,5 km)

 

                         Bohuňov – SVRATKA (kraj Vysočina) › 32 km (21 km)

 

                         Bohuňov – LYSICE (Jihomoravský kraj) › 32,5 km (27 km)

 

                         Bohuňov – PROSEČ (Pardubický kraj) › 33 km (28 km)

 

                         Bohuňov – BOHDALOV (kraj Vysočina) › 33,5 km (25,5 km)

 

                         Bohuňov – TIŠNOV (Jihomoravský kraj) › 34 km (28,5 km)

 

                         Bohuňov – LETOVICE (Jihomoravský kraj) › 36 km (27 km)

 

                         Bohuňov – VOJNŮV MĚSTEC (kraj Vysočina) › 37 km (27 km)

 

                         Bohuňov – SVITÁVKA (Jihomoravský kraj) › 38 km (29 km)

 

                         Bohuňov – SVITAVY (Pardubický kraj) › 38 km (29 km)

 

                         Bohuňov – ČERNÁ HORA (Jihomoravský kraj) › 38 km (32 km)

 

                         Bohuňov – ČEBÍN (Jihomoravský kraj) › 38,5 km (34 km)

 

                         Bohuňov – DEBLÍN (Jihomoravský kraj) › 39 km (28,5 km)

 

                         Bohuňov – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (kraj Vysočina) › 39 km (26,5 km)

 

                         Bohuňov – PŘIBYSLAV (kraj Vysočina) › 39 km (33,5 km)

 

                         Bohuňov – HAVLÍČKOVA BOROVÁ (kraj Vysočina) › 40 km (31,5 km)

 

                         Bohuňov – LITOMYŠL (Pardubický kraj) › 40 km (35,5 km)

 

                         Bohuňov – MĚŘÍN (kraj Vysočina) › 41 km (29,5 km)

 

                         Bohuňov – BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (Pardubický kraj) › 41,5 km (24,5 km)

 

                         Bohuňov – ŽĎÍREC NAD DOUBRAVOU (kraj Vysočina) › 42 km (32 km)

 

                         Bohuňov – RÁJEC-JESTŘEBÍ (Jihomoravský kraj) › 42 km (36 km)

 

                         Bohuňov – BOSKOVICE (Jihomoravský kraj) › 42,5 km (34 km)

 

                         Bohuňov – VELKÁ BÍTEŠ (kraj Vysočina) › 43 km (30 km)

 

                         Bohuňov – VEVERSKÁ BÍTÝŠKA (Jihomoravský kraj) › 43 km (36 km)

 

                         Bohuňov – KUŘIM (Jihomoravský kraj) › 43 km (37,5 km)

 

                         Bohuňov – POLNÁ (kraj Vysočina) › 43,5 km (36 km)

 

                         Bohuňov – HLINSKO (Pardubický kraj) › 44 km (31 km)

 

                         Bohuňov – SKUTEČ (Pardubický kraj) › 44 km (35 km)

 

 Vzdálenosti z obce Bohuňov do krajských měst v České republice 

 

                         Bohuňov – BRNO (Jihomoravský kraj) › 57 km (50 km)

 

                         Bohuňov – JIHLAVA (kraj Vysočina) › 59,5 km (48 km)

 

                         Bohuňov – PARDUBICE (Pardubický kraj) › 74 km (61 km)

 

                         Bohuňov – HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) › 91 km (77 km)

 

                         Bohuňov – OLOMOUC (Olomoucký kraj) › 96 km (76 km)

 

                         Bohuňov – ZLÍN (Zlínský kraj) › 138 km (112 km)

 

                         Bohuňov – PRAHA (hl. město; centrum Středočeského kraje) › 165 km (140 km)

 

                         Bohuňov – ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jihočeský kraj) › 166 km (141 km)

 

                         Bohuňov – LIBEREC (Liberecký kraj) › 184 km (157 km)

 

                         Bohuňov – OSTRAVA (Moravskoslezský kraj) › 187 km (152 km)

 

                         Bohuňov – ÚSTÍ NAD LABEM (Ústecký kraj) › 232 km (197 km)

 

                         Bohuňov – PLZEŇ (Plzeňský kraj) › 236 km (205 km)

 

                         Bohuňov – KARLOVY VARY (Karlovarský kraj) › 286 km (250 km)

 

Poznámky k některým výše uvedeným silničním vzdálenostem:

 

Vzdálenost BOHUŇOV – NEDVĚDICE (a další trasy směrem na Tišnov a Brno) odpovídá trase přes Věchnov; trasa přes Štěpánov je o necelé 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – SNĚŽNÉ a BOHUŇOV – SVRATKA odpovídá trase přes Jimramov; trasa přes Nové Město na Moravě je o 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – BYSTRÉ odpovídá trase přes Jimramov; trasa přes Bystřici nad Pernštejnem je o 5 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – OLEŠNICE odpovídá trase přes Prosetín; trasa přes Hodonín je o 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – LETOVICE odpovídá trase přes Prosetín; (pravděpodobně) rychlejší trasa přes Kunštát a Sebranice je pak o 6,5 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – VELKÁ BÍTEŠ odpovídá trase přes Žďárec; trasa přes Křižanov je pak o 2 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – HLINSKO odpovídá trase přes Jimramov; rychlejší trasa přes Nové Město na Moravě je pak o 3 km delší.

 

Vzdálenost BOHUŇOV – OLOMOUC odpovídá trase přes Boskovice; trasa přes Svitavy je sice o 7 km delší, avšak rychlejší, neboť vede mimo jiné i po rychlostní silnici E442 Mohelnice – Olomouc.

 

*) V přehledu vzdáleností do nejbližších měst a městysů je zahrnuta i obec Předkláštěří, která sice není (a ani nikdy v historii nebyla) městysem, ale vzhledem k jejímu počtu obyvatel (okolo 1450 obyv.) je plně srovnatelná se sídly se statutem městyse.

 

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz