Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2010

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Z místních hasičských aktualit v roce 2010

V přehledu místních hasičských aktualit, průběžně zveřejňovaných během roku, jsou uvedeny především
takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení
starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy
s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich
informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
K takovýmto zprávám patří např. členské schůze SDH, kterých se koná během roku několik.
Podrobnější informace o činnosti sboru tak zachycuje až přehled za uplynulý kalendářní rok,
který uvádíme v rámci aktuality zmiňující výroční valnou hromadu, na níž bývá činnost
místních dobrovolných hasičů za poslední rok tradičně shrnuta a zhodnocena.

 

V pátek 17. prosince 2010 (večer) se v budově kulturního domu
v Bohuňově konala výroční valná hromada SDH Bohuňov,
na níž byla mj. shrnuta « činnost SDH za uplynulý rok 2010 ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 26. června 2010 v odpoledních a večerních hodinách proběhla
v Bohuňově « oslava 110. výročí založení SDH Bohuňov ». Součástí oslav
bylo mimo jiné i slavnostní udělení a vysvěcení « hasičského praporu ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 19. června 2010 se v Měříně uskutečnilo okresní kolo soutěže v požárním útoku,
do kterého bylo opět přihlášeno i družstvo žen SDH Bohuňov, avšak vzhledem
k neodkladným pracovním povinnostem některých dobrovolných hasiček
musela být účast na soutěži bohužel nakonec zrušena.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 16. května 2010 byla na hřišti v Bohuňově
pořádána « okrsková soutěž v požárním útoku ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 8. května 2010 se podařilo úspěšně zrealizovat
« pokus o překonání rekordu v dálkové dopravě vody »,
kterého se aktivně účastnil i SDH Bohuňov.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Při příležitosti 110. výročí založení SDH Bohuňov proběhla 26. června 2010 oslava, na níž
byl sboru slavnostně udělen hasičský prapor. V souvislosti s tím se tak SDH obrátil
na veřejnost s prosbou o příspěvek na sbírku, jejíž výtěžek usnadnil financování
praporu (náklady na pořízení praporu byly též spolufinancovány z pokladny SDH
a z již získané dotace na prapor). V rámci Bohuňova a Janoviček se sbírka
uskutečnila v sobotu
27. února 2010, kdy zástupci SDH navštívili domácnosti
obou vesnic s prosbou o dobrovolný příspěvek na hasičský prapor SDH Bohuňov.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 23. ledna 2010 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal
tradiční hasičský ples, na kterém hrála dechová kapela Bobrůvanka.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 19. prosince 2009 se v budově kulturního domu v Bohuňově 
konala výroční valná hromada SDH Bohuňov, na níž byla
mimo jiné shrnuta « činnost SDH za uplynulý rok 2009 ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

« Výročí k roku 2010, vztahující se k historii sboru »

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »