Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2011

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Z místních hasičských aktualit v roce 2011

V přehledu místních hasičských aktualit, průběžně zveřejňovaných během roku, jsou uvedeny především
takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení
starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy
s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich
informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
K takovýmto zprávám patří např. členské schůze SDH, kterých se koná během roku několik.
Podrobnější informace o činnosti sboru tak zachycuje až přehled za uplynulý kalendářní rok,
který uvádíme v rámci aktuality zmiňující výroční valnou hromadu, na níž bývá činnost
místních dobrovolných hasičů za poslední rok tradičně shrnuta a zhodnocena.

 

V pátek 2. prosince 2011 večer se v budově kulturního domu
v Bohuňově konala tradiční « výroční valná hromada SDH »,
na níž byla mj. shrnuta « činnost SDH za uplynulý rok 2011 ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 18. listopadu 2011 se v kulturním domě v Bohuňově konala « členská schůze SDH ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O víkendu 27.–28. srpna 2011 se několik bohuňovských a janovičských hasičů účastnilo
setkání požárních automobilů a techniky « Pyrocar 2011 », na němž byla za náš sbor
vystavena bohuňovská požární Avia a janovičská dvoukolová stříkačka od f. Stratílek.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 14. srpna 2011 se několik našich dobrovolných hasičů účastnilo oslavy 85. výročí založení SDH Kundratice, jenž se konala u tamní hasičské zbrojnice a poté především na kundratické návsi.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V úterý 5. července 2011 uspořádali dobrovolní hasiči pod kulturním domem v Bohuňově,
u hasičské zbrojnice, posezení s hudbou a s občerstvením z udírny.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 11. června 2011 se v Pelhřimově konal « Galavečer rekordů », kterého
se účastnil také starosta našeho sboru Vít Mičín (přímo i při přebírání ocenění).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ve středu 1. června 2011, při odpolední bouřce s přívalovým deštěm a s kroupami, došlo
k lokálnímu zatopení sklepních (příp. i přízemních) prostor některých domů v Janovičkách.
Na odstraňování s tím spojených škod se podíleli též janovičtí i bohuňovští dobrovolní
hasiči či profesionální hasiči z Bystřice n. P., více viz « fotostránka ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 22. května 2011 se na hřišti ve Věchnově konala « okrsková soutěž v požárním útoku ».
(družstvo žen SDH Bohuňov obsadilo ve své kategorii 2. místo, muži potom 11. a 15. místo).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 21. května 2011 proveden « sběr železného šrotu ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ve čtvrtek 31. března 2011 náhle zemřel ve věku 68 let bratr Antonín Růžička,
dlouholetý aktivní člen bohuňovských dobrovolných hasičů.  Poslední rozloučení,
za účasti našeho sboru, se konalo v pátek 8. dubna v kostele sv. Mikuláše v Lísku.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 20. března 2011 se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskutečnilo
« Shromáždění představitelů SDH a starostů okrsků SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou »,
na kterém byl hasičské veřejnosti představen i prapor bohuňovských a janovičských hasičů.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 12. března 2011 byl SDH Bohuňov uspořádán zájezd do Prahy
na velice pěkné muzikálové představení « Kat Mydlář » v Divadle Broadway.
Zájezd, určený i pro nehasičskou veřejnost, byl plně obsazen a kladně hodnocen.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 11. února 2011 se v kulturním domě konala « členská schůze SDH ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 15. ledna 2011 (od 20 hodin) se v kulturním domě v Bohuňově
uskutečnil tradiční « hasičský ples », na kterém hrála skupina Tonic.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

« Výročí k roku 2011, vztahující se k historii sboru »

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »