Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2012

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Z místních hasičských aktualit v roce 2012

V přehledu místních hasičských aktualit, průběžně zveřejňovaných během roku, jsou uvedeny především
takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení
starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy
s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich
informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
K takovýmto zprávám patří např. členské schůze SDH, kterých se koná během roku několik.
Podrobnější informace o činnosti sboru tak zachycuje až přehled za uplynulý kalendářní rok,
který uvádíme v rámci aktuality zmiňující výroční valnou hromadu, na níž bývá činnost
místních dobrovolných hasičů za poslední rok tradičně shrnuta a zhodnocena.

 

V sobotu 8. prosince 2012 večer se v kulturním domě
v Bohuňově konala tradiční výroční valná hromada SDH,
na níž byla mj. shrnuta « činnost SDH za uplynulý rok 2012 ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 27. července 2012 (později odpoledne, v podvečer) proběhlo v Bohuňově
námětové cvičení, kterého se vedle našeho sboru účastnil i SDH Lísek a SDH Domanín.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 1. července 2012 se konala oslava 120. výročí SDH Lísek, jejíž atmosféru přibližuje
« tato videonahrávka », na níž je v čase 4:03 krátce zachycena též janovičská
dvoukolová hasičská stříkačka 262–P od f. Stratílek, s kterou se, spolu
s bohuňovskou požární Avií A30 N, náš sbor této oslavy účastnil.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 23. června 2012 se náš sbor účastnil oslavy 120. výročí SDH Odranec.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 13. května 2012 se v areálu Písečské zmole uskutečnila
okrsková soutěž v požárním útoku, pořádaná SDH Velké Janovice.
Za náš sbor se účastnilo jedno družstvo mužů, které se umístilo na 4. místě.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 29. dubna 2012 byl pořádán 1. ročník « Bohuňovské traktoriády ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 14. dubna 2012 zemřel ve věku 55 let pan Jan Mičín
z Janoviček. Poslední rozloučení, za účasti našeho sboru, se konalo
v sobotu
21. dubna 2012 ve farním kostele sv. Mikuláše v Lísku.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 13. dubna 2012 večer se v hasičské zbrojnici v Bohuňově
konala hasičská schůze (viz « hlášení místního rozhlasu »).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 18. března 2012 se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě
uskutečnilo « Shromáždění starostů SDH okresu Žďár nad Sázavou »,
kterého se za náš sbor zúčastnil starosta Vít Mičín; fotografie
ze shromáždění jsou např. na stránkách « OSH ČMS ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 14. ledna 2012 večer se v kulturním domě v Bohuňově
konal tradiční « hasičský ples », na němž hrála skupina Tonic.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

« Výročí k roku 2012, vztahující se k historii sboru »

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »