Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2013

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Z místních hasičských aktualit v roce 2013

V přehledu místních hasičských aktualit, průběžně zveřejňovaných během roku, jsou uvedeny především
takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení
starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy
s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich
informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
K takovýmto zprávám patří např. členské schůze SDH, kterých se koná během roku několik.
Podrobnější informace o činnosti sboru tak zachycuje až přehled za uplynulý kalendářní rok,
který uvádíme v rámci aktuality zmiňující výroční valnou hromadu, na níž bývá činnost
místních dobrovolných hasičů za poslední rok tradičně shrnuta a zhodnocena.

 

Vážení rodiče,
SDH Bohuňov plánuje ve spolupráci s Vámi
založit oddíl mladých hasičů ve věku od 7 let,
nabízející obohacení volného času Vašich dětí;
viz « bližší informace v tomto oznámení ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 7. prosince 2013 večer se v kulturním domě
v Bohuňově konala tradiční výroční valná hromada SDH,
na níž byla mj. shrnuta « činnost SDH za uplynulý rok 2013 ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhl v Bohuňově a v Janovičkách
(za účasti SDH) sběr a svoz vysloužilých elektrozařízení.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 12. května 2013 se v Domaníně uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku.
Za náš sbor se účastnila dvě družstva mužů, která se umístila na 8. a 17. místě,
a tradičně soutěžilo i družstvo žen, které obsadilo 2. místo.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 28. dubna 2013 se uskutečnil 2. ročník « Bohuňovské traktoriády ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 19. dubna 2013 od 20 hodin se v kulturním domě v Bohuňově
konala hasičská schůze (záležitosti kolem připravované traktoriády).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 22. března 2013 večer se v kulturním domě
v Bohuňově konala hasičská schůze.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 12. ledna 2013 večer se v kulturním domě v Bohuňově
konal tradiční « hasičský ples », na němž hrála skupina Tonic.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

« Výročí k roku 2013, vztahující se k historii sboru »

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »