Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2015

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Z místních hasičských aktualit v roce 2015

V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé
i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru,
z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně
neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem
(telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).  Podrobnější informace o činnosti sboru
jsou tak přehledně shrnuty v tomto « přehledu činností SDH za rok 2015 ».

 

V sobotu 12. prosince 2015 večer se v kulturním domě v Bohuňově konala tradiční
výroční valná hromada SDH, na níž byla mj. shrnuta « činnost SDH za rok 2015 ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 29. srpna 2015 (odpoledne) se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konal
tradiční « dětský den » s řadou různých soutěží a atrakcí, s jehož pořádáním pomáhali i členové SDH.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 5. července 2015 proběhla Oslava 115. výročí založení SDH Bohuňov
(sbor oficiálně vznikl přímo 5. července, kdy bylo jeho zřízení úředně schváleno),
viz « fotoalbum ». Po dopolední tradiční „pouťové mši“ u kaple sv. Cyrila a Metoděje
následovalo po 11.30 h položení věnce k pomníku padlým z první světové války,
čímž místní dobrovolní hasiči uctili památku mj. i několika dobrovolných hasičů, kteří
zahynuli na bojištích první světové války. « Hlavní program » oslavy se potom uskutečnil
v odpoledních hodinách u hasičské zbrojnice na prostranství pod KD v Bohuňově
(po 13 h – vítání přespolních sborů, od 14.15 h – slavnostní projevy, vyznamenání),
přičemž součástí oslavy byla i „pouťová zábava“, na které hrála
(až do večerních hodin) hudební skupina Petrkyt.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 17. května 2015 se na hřišti ve Věchnově uskutečnila okrsková soutěž
v požárním útoku. Za náš sbor se účastnilo jedno družstvo mužů (7. místo),
a tradičně i družstvo žen, které se umístilo na výborném 2. místě.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V neděli 26. dubna 2015 se uskutečnil 4. ročník « Bohuňovské traktoriády ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V sobotu 17. ledna 2015 se v kulturním domě v Bohuňově konal
tradiční hasičský ples, na němž opět hrála skupina « De$$ert ».

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V pátek 9. ledna 2015 od 19 hodin se v kulturním domě v Bohuňově
konala členská schůze (organizační záležitosti při přípravě plesu).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

« Výročí k roku 2015, vztahující se k historii sboru »

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »