Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2016

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

 Z místních hasičských aktualit 2016


V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
Podrobnější informace o činnosti sboru jsou tak přehledně shrnuty v tomto « přehledu činností SDH za rok 2016 ».V sobotu 10. prosince 2016 večer se v kulturním domě v Bohuňově konala tradiční výroční valná hromada SDH (viz « pozvánka »), na níž byla mj. shrnuta « činnost SDH za rok 2016 ».


V neděli 18. září 2016 se u hasičské zbrojnice (na prostranství pod kulturním domem) v Bohuňově konalo „vzpomínkové posezení“ věnované místnímu obětavému dobrovolnému hasiči Láďovi Nebolovi, od jehož náhlého úmrtí uplynulo « smutné výročí 10 let ».


V pátek 26. srpna 2016 proběhlo v Lísku tradiční námětové cvičení, které se opět účastnil i náš sbor.


V sobotu 20. srpna 2016 se náš sbor účastnil oslavy 120. výročí založení SDH ve Ždánicích.


V sobotu 16. července 2016 se náš sbor účastnil oslavy 125. výročí založení SDH v Písečném.


V sobotu 9. července 2016 se náš sbor účastnil oslavy 120. výročí založení SDH ve Věchnově.


V neděli 3. července 2016 se náš sbor účastnil oslavy 135. výročí založení SDH ve Věcově.


V neděli 3. července 2016 (odpoledne a večer) se na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově konalo pouťové sousedské posezení (s občerstvením), na němž k tanci a poslechu hráli hudebníci Peňázovi ze Zubří.


V sobotu 25. června 2016 se náš sbor účastnil oslavy 120. výročí založení SDH v Rozsochách.


V neděli 15. května 2016 se na Dvořištích uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku. Za náš sbor se účastnilo jedno družstvo mužů (9. místo), a tradičně i družstvo žen, které zvítězilo. Tímto výborným umístěním bylo potvrzeno pokračování dlouhodobějšího « období úspěchů » družstva bohuňovských a janovičských žen na soutěžích, mj. rovněž před 10 lety (a nejen tehdy) bylo dosaženo stejného úspěchu. Zároveň tím však byla symbolicky prohloubena i ještě starší „tradice“, neboť v letošním roce si připomínáme také pěkná umístění předešlých generací žen (z Bohuňova i z Janoviček) z účastí na požárních soutěžích, konkrétně « před 30 a 60 lety ».


Složení vítězného družstva žen:

velitel:  Michaela SMOLÍKOVÁ

strojník:  Marek HOMOLKA *      

      č. 1:  Lenka MIČÍNOVÁ        

      č. 2:  Lucie ŽILKOVÁ           

      č. 3:  Kateřina MIČÍNOVÁ     

        č. 4:  Bc. Ludmila PROKOPOVÁ

      č. 5:  Hana HOUDKOVÁ, DiS. 

       č. 6:  Mgr. Lucie BRABLECOVÁ


*)  Družstvo žen mělo povolenou výjimku na obsazení strojníka – muže.


V sobotu 30. dubna 2016 proběhlo opět na prostranství pod budovou kulturního domu v Bohuňově tradiční pálení čarodějnic.


V neděli 24. dubna 2016 se uskutečnil 5. ročník « Bohuňovské traktoriády ».


V sobotu 23. ledna 2016 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na němž opět hrála skupina De$$ert.Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem