Z hasičských aktualit SDH Bohuňov v roce 2017

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

 Z místních hasičských aktualit 2017


V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
Podrobnější informace o činnosti sboru jsou tak přehledně shrnuty v tomto « přehledu činností SDH za rok 2017 ».


V sobotu 9. prosince 2017 od 19 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konala tradiční výroční valná hromada SDH, na níž byla shrnuta « činnost SDH za rok 2017 ».


V neděli 21. května 2017 se v Písečném uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku; za náš sbor se účastnilo jedno družstvo mužů (6. místo), a tradičně i družstvo žen, které se umístilo na pěkném 2. místě.


V neděli 30. dubna 2017 večer proběhlo (na prostranství pod budovou kulturního domu v Bohuňově) tradiční „pálení čarodějnic“.


V neděli 30. dubna 2017 se uskutečnil již 6. ročník tradiční « Bohuňovské traktoriády ».


V sobotu 21. ledna 2017 od 20 hodin se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála skupina De$$ert.Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem