Hasičské aktuality SDH Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

 Z místních hasičských aktualit 2020


V přehledu místních hasičských aktualit jsou uvedeny především takové aktuality, které mohou být zajímavé i pro širší veřejnost (zprávy zveřejňujeme dle uvážení starosty SDH). Aktuality „interního“ charakteru, z nichž některé mnohdy ani nemohou být známy s dostatečným časovým předstihem, zde přirozeně neuvádíme, neboť dobrovolní hasiči se o nich informují navzájem tradičně obvyklým způsobem (telefonicky nebo hlášením místního rozhlasu).
Podrobnější informace o činnosti sboru bývají přehledně shrnuty v přehledu činností SDH za uplynulý rok, který zde bude doplněn.


Ve čtvrtek 17. prosince 2020 byl vedení obce Bohuňov předán nový dopravní hasičský automobil Ford Transit kombi 350 Trend (viz « podrobnější technické údaje »), který byl pořízen pro potřeby JSDH obce Bohuňov. Předání, kterého se zúčastnilo i několik bohuňovských a janovičských hasičů, se uskutečnilo v Trutnově u autorizovaného prodejce vozů Ford (firma Auto Trutnov s.r.o.), viz « fotografie ».


V neděli 20. září 2020 se v Novém Městě na Moravě (v rámci připomenutí výročí 135 let od založení Župní jednoty Novoměstské) uskutečnilo 1. setkání hasičských praporů okresu Žďár nad Sázavou, kterého se účastnil i náš sbor (starosta SDH Bohuňov Vít Mičín, velitel SDH Miloš Prášil, strojník Petr Horníček, který byl vlajkonošem, i několik dalších členů sboru). Podrobnější informace o této akci – viz « internetový novinový článek ».


V letošním roce, především potom v neděli 5. července 2020, si připomínáme 120. výročí založení SDH Bohuňov, pro které stejně jako u předešlých kulatých nebo půlkulatých výročí bylo samozřejmě plánováno uspořádání tradiční oslavy (nejen s posezením a živou hudbou). Bohužel v souvislosti s nepříjemnou záležitostí výskytu koronaviru i v České republice (kterou doprovázela mnohá vydaná opatření a doporučení, mimo jiné « opatření z 31. března » nebo « rozvolnění opatření z 15. května ») nakonec nemohla být oslava uspořádána. Jako náhradní termín se nabízí sice příští rok (kdy si připomeneme pěkné 121. výročí založení sboru), avšak rozsah výskytu koronaviru neumožňuje s předstihem odhadovat, jaká bude nakonec situace během příštího roku.


Bez ohledu na tuto skutečnost bude rok 2020 pro bohuňovské a janovičské dobrovolné hasiče spojován naštěstí „s příjemnou událostí“, kterou představuje nový hasičský dopravní automobil Ford (s profesionální požární výbavou), jehož pořízení (s výrazným přispěním již přidělené dotace) bylo schváleno zastupitelstvem obce v pondělí 29. června 2020 (viz « usnesení »). Nový hasičský automobil je tak pro SDH symbolickým darem ke 120. výročí existence bohuňovského dobrovolného hasičského sboru (během podzimu byl již ve fázi výroby).


Atmosféru oslav výročí našeho sboru nám tak připomíná alespoň např. « fotoalbum » zachycující oslavu polokulatého 115. výročí.


Spektrum činností či aktivit vykonávaných dobrovolnými hasiči není sice spjato pouze s protipožárními zásahy, nicméně riziko ohrožení ohněm přetrvává v různém rozsahu neustále, viz « poslední požární zásah našeho sboru » z dubna 2019, který obecně potvrdil nezastupitelný význam jednotek sborů dobrovolných hasičů i v menších obcích.


Vzhledem k situaci během jara (související s opatřeními reagujícími na výskyt koronaviru v ČR) se v květnu 2020 nekonala tradiční okrsková soutěž v požárním útoku (byla zrušena bez náhrady), viz « tato opatření » a « rozvolnění opatření » vydaná vedením OSH ČMS Žďár n. S.


Na poslední dubnovou neděli se vzhledem k nouzovému stavu (souvisejícímu s opatřeními reagujícími na výskyt koronaviru v ČR) pochopitelně nemohla uskutečnit tradiční Bohuňovská traktoriáda.  Navíc s přihlédnutím k souběžnému « zákazu pálení klestí » (v našem Kraji Vysočina) se proto přirozeně 30. dubna 2020 nekonalo (na prostranství pod budovou kulturního domu v Bohuňově) ani tradiční „pálení čarodějnic“.


V sobotu 18. ledna 2020 večer se v kulturním domě v Bohuňově konal tradiční hasičský ples, na kterém hrála kapela « Flašinet ».


V sobotu 4. ledna 2020 večer se v kulturním domě v Bohuňově konala valná hromada SDH, na které byla samozřejmě shrnuta « činnost SDH za rok 2019 », ale tentokrát byl navíc volen nový výbor našeho sboru (aktuální složení – viz « úvodní stránka SDH »).Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem