Účast na hasičských soutěžích – SDH Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

ÚČAST NA HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍCH

     Na této stránce jsou zveřejňovány výsledky (případně alespoň účasti) místních dobrovolných hasičů z okrskových i okresních hasičských soutěží (starších i současných).

 

     Níže jsou uvedeny přehledy účastí a výsledků na soutěžích. Vítáme a předem děkujeme za jakékoli informace či vzpomínky, jenž by mohly níže sestavené přehledy účastí na soutěžích doplnit a obohatit (doplňující či upřesňující informace a údaje, případně i další zajímavosti k soutěžím posílejte prosím buď na e-mailovou adresu info@bohunov.cz nebo na vit.micin@tiscali.cz, či sdělte osobně starostovi SDH Vítu Mičínovi). Postupně zde též zveřejňujeme starší (doposud shromážděné) fotografie z dřívějších ročníků hasičských soutěží, které poskytli někteří místní dobrovolní hasiči.

 

« Účast družstev bohuňovských a janovičských žen na hasičských soutěžích »
(přehled všech prozatím zjištěných a doložených účastí družstva žen na soutěžích)

 

« Účast družstev bohuňovských a janovičských dobrovolných hasičů na soutěžích »
(přehled všech prozatím zjištěných a doložených účastí družstev mužů na soutěžích)

 

« Okrskové kolo soutěže v požárním útoku – 22. května 2011 »

 

« Okrskové kolo soutěže v požárním útoku – 16. května 2010 »

 

« Okresní kolo soutěže v požárním útoku – 13. června 2009 »

« Informace o www »          2010–2021          « e-mailové adresy »