SDH Bohuňov – hasičská technika

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

HASIČSKÁ TECHNIKA

V následujícím přehledu je stručně popsána „hlavní výzbroj“ dobrovolných hasičů z Bohuňova a z Janoviček (jednotlivé hasičské stříkačky i vozidla).

 

                                     DA-L1Z  Ford Transit kombi L3H2, 350 Trend, 125 kW                                      

 

Stručný popis: Osobní devítimístný dopravní automobil Ford Transit kombi 350 Trend v požárním provedení (viz « podrobné informace a technické údaje ») slouží především pro hasičské zásahy, tj. pro JSDH obce Bohuňov. Tento nový automobil je v požární zbrojnici v Bohuňově od 17. prosince 2020; viz « fotografie z převzetí ».

Rok výroby: 2020

Rok zakoupení: 2020

 

                                                                  AVIA  A30 N                                                                   

 

Stručný popis: Nákladní automobil Avia A30 N valníkového typu s plachtovou nástavbou (ve variantě požárního zásahového vozu; se čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem) je místními hasiči využíván pro potřeby přepravy materiálu (hasičské techniky, hasičské výzbroje, apod.). Pravidelné využití našla Avia například při účasti na soutěžích, přičemž neustále byla udržována v „pohotovostním stavu“ i pro případné situace, kdy bývá (vedle profesionálního hasičského sboru) zapotřebí též i zásahu místních dobrovolných hasičů. Přestože dnes již pro účely požárního zásahu slouží osobní automobil Ford Transit kombi 350 Trend, díky například prostornému valníku přetrvává nezanedbatelná využitelnost Avie i do budoucna.

Rok výroby: 1979

Rok zakoupení: 2007 (zakoupeno od SDH Lísek)

 

Avia A30 N  SDH Bohuňov

 

                                        Ruční čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal                                        

 

Stručný popis: Ruční zápřahová čtyřkolová stříkačka kočárového typu od firmy R. A. Smekal (výrobní závod v Čechách pod Kosířem), oboustranně sací, dvouproudová, byla zakoupena v roce 1900 coby „hlavní výzbroj“ pro tehdy vznikající „dobrovolný hasičský sbor“ v Bohuňově.

Rok výroby: 1900

Rok zakoupení: 1900

 

Ruční čtyřkolová stříkačka od firmy Smekal

 

                                  Dvoukolová motorová stříkačka 262‑P od firmy Stratílek                                  

 

Stručný popis: Dvoukolová motorová požární stříkačka od firmy Václav Ignác Stratílek (výrobní závod ve Vysokém Mýtě), s dvouválcovým dvoudobým zážehovým motorem. Stříkačku zakoupil janovičský sbor dobrovolných hasičů v období druhé světové války.

Rok výroby: 1942

Rok zakoupení: 1942

 

Dvoukolová stříkačka od firmy Stratílek

 

                               Přenosná motorová stříkačka PS 12 se skříňovým přívěsem                                 

 

Stručný popis: Přenosná motorová stříkačka PS 12 se skříňovým přívěsem je (již od jejího pořízení až doposud) hlavní stříkačkou SDH Bohuňov. Samotná přenosná motorová stříkačka PS 12 je poháněna čtyřdobým čtyřválcovým zážehovým motorem; jednonápravový skříňový přívěs je speciálně upraven a vybaven požární výzbrojí. Tento typ stříkačky (výrobce Karosa, n. p. Vysoké Mýto) byl určen pro hasičské jednotky například v menších obcích (či v zemědělských a průmyslových závodech), kde jsou k dispozici dostatečné vodní zdroje, přičemž vlastní stříkačku PS 12 lze přenášet čtyřmi osobami, a proto nachází významné uplatnění především v terénu se špatnou přístupností vodního zdroje pro větší hasičskou techniku. Motorovou stříkačku PS 12 využívá SDH Bohuňov pravidelně například na hasičských soutěžích. Původní skříňový přívěs byl v roce 2014 zrenovován; v únoru 2014 pořízen nový nákladní přívěs (sloužící jako podvozek pod skříňovou nástavbu) od firmy Vezeko s.r.o. z Velkého Meziříčí, během první poloviny dubna 2014 proveden nový lak vlastní (původní) skříně.

Rok výroby: 1981

Rok pořízení: 1981

 

Přenosná motorová stříkačka PS 12

 

Skříňový příves pro motorovou stříkačku PS 12; současný stav po renovaci z roku 2014

 

                                          Přívěsné přenosné motorové stříkačky PPS 8                                           

 

Stručný popis: Přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 8 se dvoudobým dvouválcovým zážehovým motorem (výrobce Továrny na hasicí zařízení, n. p. Vysoké Mýto) byla vývojovým předstupněm stříkačky PS 12, a tak je tedy její využití přirozeně stejné jako u PS 12 (viz výše). Pro přepravu stříkačky slouží opět jednonápravový skříňový přívěs vybavený kompletním hasičským příslušenstvím (např. hadice, armatury). Obě tyto stříkačky jsou udržovány v provozuschopném stavu s využitím jako doplňková nebo rezervní stříkačka. (Vlastní stříkačka PS 8 je zachycena na pozadí fotografie ruční nalévací stříkačky níže.)

Rok výroby: 1953 (janovičská) / 1960 (bohuňovská)

Rok zakoupení: 1961 (janovičská) / 2003 (bohuňovská)

 

                                       Přenosná ruční nalévací stříkačka od firmy Knaust                                       

 

Stručný popis: Přenosná ruční nalévací stříkačka z dob Rakouska-Uherska byla vyrobena firmou Knaust ve Vídni koncem 60. let 19. století, přičemž obcí Janovičky byla zakoupena až na sklonku téhož století. Vzhledem k jednoduché konstrukci této stříkačky (bez nasávání) je při jejím provozu zapotřebí ručního dolévání vody kbelíkem. V rámci současného SDH Bohuňov se tak jedná o nejstarší požární stříkačku. (Na fotografii v pozadí je zachycena přenosná stříkačka PS 8.)

Rok výroby: 1868

Rok zakoupení: 1899 (zakoupeno od obce Písečné)

 

Ruční nalévací stříkačka od firmy Knaust

 

K fotografiím zveřejněným na této stránce:
Druhá fotografie stříkačky PS 12 (tj. přibližně čtvercová fotografie vpravo) a foto skříňového přívěsu k PS 12 – autor PhDr. Martin Šikula; foto Avie – autor Mgr. Petr Šikula; zbývající fotografie stříkaček potom pochází od starosty SDH Víta Mičína.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »