Výročí k roku 2011, vztahující se k SDH Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2011, vztahující se k historii sboru

     V uvedeném přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím nejen stránku « Z historie SDH », jsou uvedeny různé zajímavosti související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedená výročí byla výběrově zpracována dle dostupných informací především z místních „hasičských kronik“. Níže zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu či zajímavosti konkrétního výročí je objektivně nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat pozapomenuté akce či záležitosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích. V přehledu nejsou vzpomenuty např. tradiční hody pořádané v obci, neboť jim je věnována samostatná stránka « Tradiční hody ». Jak už to u hasičů bývá, v souvislosti s jejich posláním nelze opomenout i smutná výročí, připomínající například požáry.

 

5 let

2006 – 21. května, v rámci okrskového kola soutěže v požárním útoku, pořádaném ve Ždánicích, zvítězilo družstvo žen SDH Bohuňov. V okresním kole této soutěže, pořádaném v Pikárci 17. června, se pak družstvo bohuňovských a janovičských žen umístilo na pěkném 2. místě.

2006 – 17. září – ve věku 30 let nečekaně náhle zemřel Vladimír (Láďa) Nebola, obětavý, a (při všech místními hasiči pořádaných akcích) neobyčejně aktivní člen SDH. Jeho velkou zásluhou jsou úspěchy družstva žen, které trénoval a byl jim nápomocen.

 

20 let

1991 – 2. května – požár obytného stavení (rodinného domu) čp. 16 v Bohuňově.

 

25 let

1986 – požární družstvo bohuňovských a janovičských žen „úspěšně reprezentovalo“ na okrskové soutěži v Písečném.

 

30 let

1981 – zakoupena nová požární stříkačka PPS 12, jejíž zaběhnutí vzorně provedeno tehdejším strojníkem p. Emilem Nebolou.

 

40 let

1971 – účast na aplikačním cvičení ve Vojtěchově, jehož námětem bylo dálkové vedení vody k požáru. Této preventivní akce se zúčastnili „dobrovolní požárníci“ z Bohuňova, Janoviček, a v neposlední řadě samozřejmě také z Vojtěchova a z Lísku.

 

45 let

1966 – 19. srpna – při bouřce uhodil blesk do zemědělské usedlosti čp. 1 v Bohuňově, přičemž vyhoření celého obytného stavení, i přes zásah místních dobrovolných hasičů, již nebylo možné zabránit. I přes pokročilý věk (74 let) se majiteli panu Josefu Mičínovi podařilo stavení poměrně rychle obnovit, a tak se do zimy stihnul nastěhovat (obytné stavení dnes již neexistuje, neboť bylo v roce 1999 po dlouholetém chátrání zbouráno).

 

55 let

1956 – družstvo janovičských žen se na okrskové požární soutěži, konané v Lísku, umístilo na pěkném 2. místě.

1956 – bohuňovský „sbor“ (tehdy MJ ČSPO) zakoupil stříkačku pro postřik stromů.

 

65 let

1946 – v tomto prvním poválečném roce uspořádány v Bohuňově (v únoru a v březnu) celkem dva hasičské plesy (dle dostupných záznamů se s největší pravděpodobností v žádném jiném roce v obci nekonalo více hasičských plesů – běžně se koná pouze jeden; vedle hasičského býval v některých letech v obci pořádán samozřejmě i (minimálně) ještě jeden další ples – např. maškarní).

 

75 let

1936 – koncem března založen v Janovičkách místními obyvateli sbor dobrovolných hasičů; i když byl tehdy přirozeně zvolen i výbor SDH, a hasiči během roku často cvičili se starou hasičskou stříkačkou (zakoupenou obcí již v roce 1899), oficiálně byl zdejší hasičský sbor úředně zaregistrován až v únoru 1937.

 

90 let

1921 – 8. července – požáry stavení čp. 32 a usedlosti čp. 10 v Bohuňově (vedle inventáře a hospodářských zásob padl za oběť i kůň). Tato nemalá tragická událost však měla kuriózně i jeden „pozitivní“ dopad – jen několik dní před požárem totiž oznámila polovina dobrovolných hasičů (dopisem doručeným jednateli SDH) záměr vystoupit ze sboru (z důvodu malé podpory a „vážnosti“ hasičů mezi ostatními bohuňovskými obyvateli), avšak nejenom že se na hašení požárů tito členové automaticky podíleli (a svůj záměr vystoupit ze sboru odvolali), ale vlivem těchto událostí do řad SDH vstoupili i další obyvatelé obce.

 

Zpět na stránku « Z místních hasičských aktualit v roce 2011 »

 

S využitím místních kronik (nejen hasičských) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »