Výročí k roku 2012, vztahující se k SDH Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2012, vztahující se k historii sboru

     V uvedeném přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím nejen stránku « Z historie SDH », jsou uvedeny různé zajímavosti související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedená výročí byla výběrově zpracována dle dostupných informací, především z místních „hasičských kronik“, přičemž jsou zde zmíněny i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či události, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích. Níže zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost.

 

5 let

2007 – v dubnu zakoupena (od SDH Lísek) požární Avia A30 N (v původním provedení).

 

2007 – 20. května – v ženské kategorii okrskové soutěže v požárním útoku, uspořádané na hřišti v Písečném, zvítězilo naše družstvo žen.

 

15 let

1997 – tradiční hody, na jejichž pořádání se opět podíleli i dobrovolní hasiči (z Bohuňova i z Janoviček), se naposledy konaly na prostranství pod kulturním domem v Bohuňově (a zároveň tedy i v bezprostřední blízkosti hasičské zbrojnice).

 

35 let

1977 – v rámci akce „Z“ budována autobusová zastávka v Janovičkách, na jejíž stavbě v nemalé míře (a navíc zdarma) pracovali i místní „dobrovolní hasiči“ (v dobové terminologii „požárníci“) z Janoviček i z Bohuňova.

 

45 let

1967 – v místech dřívějšího rybníčku v Janovičkách vybudována požární nádrž.

 

55 let

1957 – během tohoto roku zemřeli tři zakládající členové SDH Janovičky; koncem února, ve věku 67 let, Adolf Ondráček (tehdejší předseda zdejšího MNV), v polovině června Adolf Bednář (69 let), a nakonec v druhé polovině října – nečekaně a předčasně ve věku 49 let – Zdeněk Žilka, tehdejší předseda janovičských „hasičů“.

 

65 let

1947 – MNV Bohuňov zakoupil pro místní dobrovolné hasiče novou motorovou stříkačku PS-8 od firmy Sigma Lutín, k níž byly dokoupeny i nové hadice. Stříkačka byla sice přivezena z vlakového nádraží v Rozsochách do Bohuňova již v polovině července, avšak až o měsíc později došlo k jejímu předání firmou, kdy též proběhlo zacvičení bohuňovského mužstva v obsluze. (Po zakoupení nové stříkačky PPS 12 v roce 1981 byla tato poválečná stříkačka PS-8 z bohuňovské požární výzbroje vyřazena.)

 

70 let

1942 – SDH Janovičky si pořídil novou dvoukolovou motorovou stříkačku 262–P od firmy Stratílek (z Vysokého Mýta), která byla přivezena do Janoviček (z vlakového nádraží v Rozsochách) sice již koncem prosince 1942, avšak vzhledem k dobovým hospodářským omezením, danými probíhající druhou světovou válkou, trvalo ještě několik měsíců, než se podařilo ke stříkačce dokoupit všechny potřebné doplňky (včetně nových hadic), a zřejmě i s přihlédnutím k zimnímu období tak byla stříkačka plně zprovozněna a vyzkoušena až v březnu 1943.

 

1942 – 8. prosince – požár stavení čp. 11 na návsi v Janovičkách, jež se i přes pohotový a obětavý zásah místních dobrovolných hasičů nepodařilo zachránit. Vyhořelé stavení muselo být postaveno znovu, přičemž jeho majitel pan Vostrejš (člen SDH) jej vybudoval již na novém místě, kde (rovněž s označením čp. 11) stojí stavení dodnes.

 

75 let

1937 – výnosem zemské politické správy ze dne 19. února 1937 byl oficiálně úředně potvrzen a zaregistrován vznik SDH Janovičky, ustanovený však již koncem března 1936, kdy si při schůzi obyvatelstva obce Janoviček zvolili zakládající členové i výbor SDH.

 

90 let

1922 – měsíce květen a červen tohoto roku se vyznačovaly nezvykle suchým počasím, což přirozeně způsobilo častější výskyt požárů, přičemž konkrétně bohuňovští dobrovolní hasiči pomáhali začátkem května při likvidaci požáru ve Lhotě, a v druhé polovině května pak zasahovali u požáru v Domaníně.

 

Zpět na stránku « Z místních hasičských aktualit v roce 2012 »

 

S využitím místních kronik (nejen hasičských) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »