Výročí k roku 2013, vztahující se k SDH Bohuňov"

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2013, vztahující se k historii sboru

     V uvedeném přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím nejen stránku « Z historie SDH », jsou uvedeny různé zajímavosti související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedená výročí byla výběrově zpracována dle dostupných informací, především z místních „hasičských kronik“, přičemž jsou zde zmíněny i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či události, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích. Níže zveřejněný přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost.

 

10 let

2003 – okrskové soutěže v požárním útoku (uspořádané tehdy v Domaníně) se kategorie žen účastnilo (z celého bystřického hasičského okrsku) pouze tehdy nově vzniklé družstvo žen SDH Bohuňov – počátek dlouholetého období stabilnějších úspěchů družstva žen na hasičských soutěžích.

 

20 let

1993 – okrskové soutěže v požárním útoku, pořádané tehdy ve Věchnově, se také účastnilo (pravděpodobně již naposledy) samostatné družstvo SDH Janovičky.

 

40 let

1973 – na výroční valné hromadě (v prosinci 1973) rozhodnuto o sloučení janovičských dobrovolných „hasičů“ (v dobové terminologii požárníků) s bohuňovskými, avšak sloučení nebylo vyššími orgány nakonec potvrzeno, nicméně i přesto se již potom janovičtí hasiči aktivně podíleli na činnostech MJ SPO Bohuňov.

 

65 let

1948 – vyslaní členové SDH Bohuňov přivítali ve Lhotě brněnského biskupa, který zde byl tehdy na návštěvě lhotecké farnosti.

 

75 let

1938 – v  reakci na dvoje vyhlášené mobilizace, do nichž byla povolána i řada místních dobrovolných hasičů (z nichž se po odvolání mobilizace všichni nakonec vrátili zpět) byl pro posílení místního SDH založen v Bohuňově hasičský odbor žen, čímž se tak ženy poprvé v naší obci aktivně zapojily i do požární ochrany.

 

80 let

1933 – kompletní sbor bohuňovských dobrovolných hasičů (samozřejmě i včetně ruční čtyřkolové stříkačky od firmy Smekal) ve spolupráci s obyvateli Janoviček zasahovali při požáru v Janovičkách.

 

85 let

1928 – bohuňovští dobrovolní hasiči se významně podíleli na zbudování « pomníku » padlým za první světové války, který byl slavnostně odhalen a vysvěcen v září 1928.

 

1928 – členové SDH Bohuňov se v červnu 1928 účastnili oslavy a uvítání prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka při jeho návštěvě v Bystřici nad Pernštejnem.

 

90 let

1923 – v lednu sehráli mladší členové SDH divadelní představení Zmatek nad zmatek (veselohra), čímž v Bohuňově započalo období aktivní ochotnické činnosti, při níž s hasiči spolupracovala i místní jednotřídní škola a obecní úřad. V listopadu téhož roku zakoupeno ze Lhoty starší jeviště.

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

S využitím místních kronik (nejen hasičských) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »