Výročí k roku 2014, vztahující se k SDH Bohuňov"

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2014, vztahující se k historii sboru

     V uvedeném přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím nejen stránku « Z historie SDH », jsou uvedeny různé zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedená výročí byla výběrově zpracována dle dostupných informací, především z místních „hasičských kronik“, přičemž jsou zde zmíněny i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či události, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích. Níže uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, a lze jej průběžně během roku doplňovat o případná pozapomenutá výročí.

 

5 let

2009přestěhování do nové hasičské zbrojnice (tentýž rok dokončené), vybudované v nevyužívané části suterénu budovy kulturního domu v Bohuňově.

 

2009 – 13. června – vítězství družstva žen « v okresním kole » soutěže v požárním útoku, čímž bylo dosaženo nejvýznamnějšího úspěchu na hasičských soutěžích v historii obou sborů (Bohuňova i Janoviček).

 

2009 – 4. října – v naší obci se prozatím naposledy konaly « tradiční hody », pořádané dobrovolnými hasiči ve spolupráci s místní mládeží a obecním úřadem.

 

10 let

2004 – 19. června – družstvo žen vybojovalo výborné 3. místo při své první (a zároveň hned i úspěšné) účasti v okresním kole soutěže v požárním útoku, pořádaném v Ostrově nad Oslavou.

 

15 let

1999 – březen – definitivní sloučení SDH Bohuňov a SDH Janovičky v jediný sbor (oficiální název – Sbor dobrovolných hasičů Bohuňov) se dvěma zásahovými jednotkami.

 

35 let

1979 – rok výroby požární Avie A30 N, zakoupené v roce 2007 od SDH Lísek.

 

1979 – úprava rybníčku (u Smolíkových) na požární nádrž, především pro potřebu JZD. (Vlivem nedostatečného přítoku vody během 90. let „rybníček“ postupně zanikal, až byl nakonec v roce 2007 definitivně zrušen.)

 

50 let

1964 – bohuňovský sbor (v dobové terminologii MJ ČSPO) se umístil na prvním místě při účasti v rámci aplikačního cvičení na Skalském dvoře, v areálu tehdy ještě užívaného zemědělského státního statku (bývalý hospodářský šlechtický dvůr, který byl nakonec během první poloviny 80. let 20. století nahrazený nově postaveným hotelem).

 

55 let

1959 – 29. května – ve věku 57 let náhle zemřel tehdejší předseda MJ ČSPO Janovičky pan Josef Mičín, mj. zakládající člen a první jednatel janovičského hasičského sboru.

 

60 let

1954 – v Janovičkách založeno devítičlenné družstvo žen, které zvítězilo hned při své první účasti na „okrskové soutěži v požárním výcviku“ z téhož roku.

 

1954 – v Janovičkách postavena nová zděná hasičská zbrojnice (nahrazující dřívější dřevěnou), na jejímž svépomocném budování pomáhali vedle místních dobrovolných hasičů také další zdejší spoluobčané, přičemž celou tuto stavební akci (prostřednictvím výpomoci materiální a částečně i finanční) podpořilo i JZD Janovičky.

 

70 let

1944 – září – požár stavení čp. 41 v Bohuňově. Mimo jiné důsledkem stáří bohuňovské ruční « čtyřkolové stříkačky » a rovněž špatným stavem hadic (ovlivněno nedostatkem nového zboží za druhé světové války, což se projevovalo i v obtížné dostupnosti mnohé hasičské výzbroje určené pro civilní účely) se muselo počkat až na hasiče z Janoviček, kteří přispěchali na pomoc s tehdy již novou « motorovou hasičskou stříkačkou ».

 

85 let

1929 – 21. ledna – ze starších hasičů utvořena III. četa, tzv. ochránců (při svém vzniku šestičlenná). Obdobou tohoto „uskupení“ jsou čestní členové (většinou již důchodového věku, kterým je tímto vyjadřováno „ocenění“ za jejich dlouholetou práci pro sbor).

 

95 let

1919 – 27. dubna – na valné hromadě usneseno (mimo jiné) „bráti ke cvičení dorost od čtrnáctého roku věku“, čímž byl v Bohuňově do SDH přijat hasičský dorost (zpočátku sedmičlenný), ustanovený dokonce jako první v celé tehdejší novoměstské hasičské župě.

 

110 let

1904 – hasičská župa novoměstská rozdělena na jedenáct okrsků, přičemž dle tohoto rozdělení připadl SDH Bohuňov do hasičského okrsku Lhota, zahrnujícího celkem šest dobrovolných sborů (vedle Lhoty a Bohuňova také Rovné, Divišov, Vojtěchov a Míchov).

 

115 let

1899 – obec Janovičky, neboť tehdy ještě v Janovičkách nebyl dobrovolný hasičský sbor, zakoupila od sousední obce Písečné starší přenosnou « ruční nalévací stříkačku ».

 

Zpět na stránku « Hasičské aktuality »

 

S využitím místních kronik (nejen hasičských) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »