Výročí k roku 2015, vztahující se k SDH Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2015, vztahující se k historii sboru

     V uvedeném přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím nejen stránku « Z historie SDH », jsou uvedeny různé zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedená výročí byla výběrově zpracována dle dostupných informací, především z místních „hasičských kronik“, přičemž jsou zde zmíněny i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či události, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletích. Níže uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, a lze jej doplnit o případné další zajímavosti s výročím v roce 2015.

 

5 let

2010 – 8. května – překonán « rekord v dálkové dopravě vody », na jehož vytvoření se aktivně podílel i SDH Bohuňov.

 

2010 – 16. května – vynikající 2. místo mužského družstva « v okrskovém kole » soutěže v požárním útoku (na hřišti v Bohuňově), čímž bylo dosaženo (pravděpodobně) nejlepšího umístění v mužské kategorii v historii bohuňovských i janovičských dobrovolných hasičů.

 

2010 – při příležitosti 110. výročí založení SDH Bohuňov pořízen « hasičský prapor » našeho sboru (zhotovený firmou ALERION s.r.o. z Brna), který byl slavnostně udělen a vysvěcen 26. června 2010 na hřišti v Bohuňově při « oslavě » již zmíněného 110. výročí.

 

10 let

2005 – 15. května, v rámci okrskového kola soutěže v požárním útoku, pořádaném v Bohuňově, zvítězilo domácí družstvo žen SDH Bohuňov (s dobrovolnými hasičkami z Bohuňova i z Janoviček). Dosáhnutím 1. místa tak bylo jakoby symbolicky oslaveno (tehdy) padesátileté výročí podobného úspěchu (2. místa) janovičských žen z roku 1955.

 

15 let

2000 – 1. července proběhla oslava 100. výročí založení sboru, jenž proběhla především na místním hřišti. Vedle přehlídky staré i novější hasičské techniky byla mj. předvedena ukázka hašení se starou nalévací stříkačkou janovičských hasičů.

 

25 let

1990 – proběhla oslava 90. výročí založení sboru. Součástí programu oslav byla ukázka požární techniky, ukázka dovednosti a vycvičenosti místního družstva žen, hašení improvizovaného požáru ruční stříkačkou, a též i hašení moderní požární technikou sboru z  Bystřice nad Pernštejnem. (Bohužel se zatím nepodařilo zjistit přesné datum konání těchto oslav.)

 

45 let

1970 – 19. července se konala oslava 70. výročí založení bohuňovského sboru, která byla zahájena požárním cvičením v areálu JZD v Bohuňově. Další část oslav potom již proběhla na prostranství u tehdy nově dokončené budovy kulturního domu (s požární zbrojnicí v suterénu).

 

60 let

1955 – 15. května se družstvo janovičských žen na okrskové soutěži v požárním výcviku, pořádané tehdy přímo v Janovičkách, umístilo na výborném 2. místě.

 

65 let

195050. výročí existence SDH Bohuňov vzpomenuto především prostřednictvím jednotlivých slavnostních projevů a vzpomínek v rámci jubilejní valné hromady, konané 12. března, které se učastnil též jeden z tehdy posledních žijících zakládajících členů, první velitel SDH (a v roce 1950 čestný starosta sboru) pan Jan Pokorný (mj. i bývalý dlouholetý starosta obce), jenž byl dekorován zlatou medailí za 50 let nezištné a obětavé hasičské práce.

 

105 let

1910 – založena tzv. bohuňovská hasičská kronika (přesněji kniha protokolů z valných hromad a výborových schůzí z let 1910 až 1960), cenný zdroj informací o činnosti sboru v desetiletích vyznačujících se řadou společenských i státotvorných změn (tedy v závěru existence Rakouska-Uherska provázené první světovou válkou, v období první republiky, Protektorátu, i v poválečném období).

 

115 let

1900 – pro nově vznikající Dobrovolný hasičský sbor, jenž byl založen 5. července, zakoupila v červnu obec Bohuňov čtyřkolovou ruční « hasičskou stříkačku od f. Smekal ».

 

Zpět na stránku « Z místních hasičských aktualit »

 

S využitím místních kronik (nejen hasičských) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »