Výročí k roku 2018, vztahující se k SDH Bohuňov"

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2018, vztahující se k historii sboru


     V tomto přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím např. stránku « výročí vztahující se k historii obce » nebo « Z historie SDH », jsou uvedeny rozmanité zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či zajímavosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletí.


15 let

2003 – okrskové soutěže v požárním útoku (uspořádané tehdy v Domaníně) se kategorie žen účastnilo (z celého bystřického hasičského okrsku) pouze tehdy nově vzniklé družstvo žen SDH Bohuňov – počátek dlouholetého období stabilnějších úspěchů družstva žen na hasičských soutěžích.


 25 let

1993 – okrskové soutěže v požárním útoku, pořádané tehdy ve Věchnově, se také účastnilo (pravděpodobně již naposledy) samostatné družstvo SDH Janovičky.


45 let

1973 – na výroční valné hromadě (v prosinci 1973) rozhodnuto o sloučení janovičských dobrovolných „hasičů“ s bohuňovskými, avšak sloučení nebylo vyššími orgány nakonec potvrzeno, nicméně i přesto se již potom janovičtí hasiči aktivně podíleli na činnostech MJ SPO Bohuňov (tj. Místní jednota Svazu požární ochrany = dobový oficiální název pro SDH).


70 let

1948 – vyslaní členové SDH Bohuňov přivítali ve Lhotě brněnského biskupa, který zde byl tehdy na návštěvě lhotecké farnosti.


80 let

1938 – v reakci na dvoje vyhlášené mobilizace, do nichž byla povolána i řada místních dobrovolných hasičů (z nichž se po odvolání mobilizace všichni nakonec vrátili zpět) byl pro posílení místního SDH založen v Bohuňově hasičský odbor žen, čímž se tak ženy poprvé v naší obci aktivně zapojily i do požární ochrany.


85 let

1933 – kompletní sbor bohuňovských dobrovolných hasičů (samozřejmě i včetně ruční čtyřkolové stříkačky od firmy Smekal) ve spolupráci s obyvateli Janoviček zasahovali při požáru v Janovičkách.


90 let

1928 – bohuňovští dobrovolní hasiči se významně podíleli na « zbudování pomníku » padlým za první světové války, který byl slavnostně odhalen a vysvěcen v září 1928.


1928 – členové SDH Bohuňov se v červnu 1928 účastnili oslavy a uvítání prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka při jeho návštěvě v Bystřici nad Pernštejnem.


95 let

1923 – v lednu sehráli mladší členové SDH divadelní představení Zmatek nad zmatek (veselohra), čímž v Bohuňově započalo období aktivní ochotnické činnosti, při níž s hasiči spolupracovala i místní jednotřídní škola a obecní úřad. V listopadu téhož roku zakoupeno ze Lhoty starší jeviště.


S využitím především místních kronik (nejen hasičských, ale i z jiných zdrojů) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem