Výročí k roku 2021, vztahující se k SDH Bohuňov"

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Výročí k roku 2021, vztahující se k historii sboru


     V tomto přehledu kulatých a půlkulatých hasičských výročí, volně doplňujícím např. stránku « výročí vztahující se k historii obce » nebo « Z historie SDH », jsou uvedeny rozmanité zajímavosti, související s činností dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček. Uvedený přehled si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, neboť míra významu konkrétního výročí je z objektivního hlediska nesnadno stanovitelná, a proto se zde objevují i některé relativně méně významné události, které však v místním prostředí mohou připomínat i (po)zapomenuté akce či zajímavosti, vypovídající alespoň náznakově o činnosti zdejších hasičů v dřívějších desetiletí.


5 let

2016 – 15. května – « družstvo žen » zvítězilo na okrskové soutěži v požárním útoku, která se konala na Dvořištích. Tímto výborným umístěním bylo potvrzeno pokračování dlouhodobějšího « období úspěchů » družstva bohuňovských a janovičských žen na soutěžích.


 10 let

2011 – 12. března – SDH uspořádal zájezd do Prahy na muzikálové představení Kat Mydlář v Divadle Broadway; zájezd (určený i pro nehasičskou veřejnost) byl plně obsazen a kladně hodnocen.


2011 – 18. až 20. března – starosta SDH Vít Mičín složil (v Přibyslavi) zkoušky na vykonávání funkce rozhodčí instruktor (opravňuje vykonávat pozici hlavního rozhodčího, a dále např. provádět instruktáže a zkoušky rozhodčích); z pozice rozhodčího byl Vít Mičín již během roku 2011 účasten u obou okresních kol hasičských soutěží (tj. v požárním sportu i v požárním útoku), a též i při krajském kole soutěže v požárním sportu.


2011 – 1. června – při odpolední bouřce s přívalovým deštěm a s kroupami došlo k lokálnímu « zatopení » sklepních (místy i přízemních) prostor některých domů v Janovičkách. Na odstraňování s tím spojených škod se podíleli též janovičtí i bohuňovští dobrovolní hasiči, přičemž vypomohli také profesionální hasiči z Bystřice n. P. Tato smutná událost je ukázkou nevyzpytatelnosti rázu květnového a červnového počasí (za poslední téměř desetiletí), kdy se takřka každoročně v těchto měsících vyskytují lokální bouřky s vydatnými srážkami a kroupami.


2011 – 11. června – v Pelhřimově se konal « Galavečer rekordů », na němž (v kategorii Kolektivní rekord) byla udělením titulu Rekordman roku oceněna « dálková přeprava vody » z 8. května 2010; galavečera se účastnil přímo i při přebírání ocenění také starosta našeho sboru Vít Mičín, neboť se jako člen organizačního štábu bezprostředně podílel na přípravě a organizaci úspěšně realizované dálkové dopravy vody.


15 let

2006 – 21. května – v rámci okrskového kola soutěže v požárním útoku, pořádaném ve Ždánicích, zvítězilo družstvo žen našeho SDH. V okresním kole této soutěže, pořádaném v Pikárci 17. června 2006, se potom družstvo bohuňovských a janovičských žen umístilo na výborném 2. místě.


2006 – 17. září – ve věku 30 let nečekaně náhle zemřel Vladimír (Láďa) Nebola, obětavý, a (při všech místními hasiči pořádaných akcích) neobyčejně aktivní člen SDH. Z jeho záslužné hasičské činnosti vzpomeňme především významný podíl na úspěšných výsledcích družstva žen našeho SDH, které trénoval a byl jim nápomocen.


30 let

1991 – 2. května – požár obytného stavení (rodinného domu) čp. 16 v Bohuňově.


35 let

1986 – požární družstvo bohuňovských a janovičských žen úspěšně reprezentovalo na okrskové soutěži v Písečném.


 40 let

1981 – zakoupena nová požární stříkačka « PS 12 s přívěsem », jejíž zaběhnutí vzorně provedeno tehdejším strojníkem Emilem Nebolou.


 50 let

1971 – účast na aplikačním cvičení ve Vojtěchově, jehož námětem již tehdy bylo dálkové vedení vody k požáru. Této preventivní akce se zúčastnili „dobrovolní požárníci“ z Bohuňova, Janoviček, a v neposlední řadě samozřejmě také z Vojtěchova a z Lísku.


55 let

1966 – 19. srpna – při bouřce uhodil blesk do zemědělské usedlosti čp. 1 v Bohuňově, přičemž vyhoření celého obytného stavení již nemohli zabránit ani místní dobrovolní hasiči, kteří samozřejmě pohotově zasáhli. I přes pokročilý věk (74 let) se majiteli panu Josefu Mičínovi podařilo stavení poměrně rychle obnovit, a tak se do zimy stihnul nastěhovat (obytné stavení dnes již neexistuje, neboť bylo v roce 1999 po dlouholetém chátrání zbouráno).


65 let

1956 – družstvo janovičských žen se na okrskové požární soutěži, konané v Lísku, umístilo na pěkném 2. místě.


1956 – bohuňovský „sbor“ (tehdy MJ ČSPO Bohuňov) zakoupil stříkačku pro postřik stromů.


75 let

1946 – v tomto prvním poválečném roce uspořádány v Bohuňově (v únoru a v březnu) celkem dva hasičské plesy (dle dostupných záznamů se s největší pravděpodobností v žádném jiném roce v obci nekonalo více hasičských plesů – běžně se koná pouze jeden; vedle hasičského býval v některých letech v obci pořádán samozřejmě i (minimálně) ještě jeden další ples – například maškarní).


85 let

1936 – koncem března založen v Janovičkách místními obyvateli sbor dobrovolných hasičů; i když byl tehdy zvolen i výbor SDH, a hasiči během tohoto roku často cvičili se starou hasičskou stříkačkou (zakoupenou obcí již v roce 1899), oficiálně byl zdejší hasičský sbor úředně potvrzen a zaregistrován až v únoru 1937.


 100 let

1921 – 8. července – požáry stavení čp. 32 a usedlosti čp. 10 v Bohuňově (vedle inventáře a hospodářských zásob padl za oběť i kůň). Tato nemalá tragická událost však měla kuriózně i jeden „pozitivní“ dopad, neboť jen několik dní před požárem totiž oznámila polovina dobrovolných hasičů (dopisem doručeným jednateli SDH) záměr vystoupit ze sboru (z důvodu malé podpory a „vážnosti“ hasičů mezi ostatními bohuňovskými obyvateli), avšak nejenom že se na hašení požárů tito členové automaticky podíleli (a svůj záměr vystoupit ze sboru odvolali), ale vlivem těchto událostí do řad SDH vstoupili i další obyvatelé obce.


S využitím především místních kronik (nejen hasičských, ale i z jiných zdrojů) sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
Kontakt na SDH Bohuňov
736 676 417 » starosta SDH
2010–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Hasičská zbrojnice » Bohuňov čp. 50 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem