Z historie SDH Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Z HISTORIE SDH

« Aktuální výročí k letošnímu roku 2021, vztahující se k historii našeho sboru »

 

V loňském roce 2020 jsme si připomněli 120. výročí založení SDH Bohuňov, a přestože vzhledem k výskytu koronaviru (a s tím spojenými vydanými opatřeními a omezeními) nebylo možné uspořádat plánovanou tradiční oslavu, významnou událostí pro náš sbor se stalo pořízení nového zásahového dopravního automobilu « Ford Transit kombi 350 Trend », který se nakonec stal dokonce dvojnásobným „dárkem“ pro bohuňovské i janovičské hasiče, a to nejen ke 120. výročí SDH Bohuňov, ale vzhledem k jeho převzetí v předvánočním čase se stal zároveň také symbolickým vánočním dárkem.

 

     Níže je uveden přehled (relativně) nejvýznamnějších „mezníků“ a událostí z období existence SDH Bohuňov, zahrnující též informace a zajímavostí i z činnosti janovičských dobrovolných hasičů.

 

« Z historie SDH Bohuňov – chronologický přehled »

 

     Množství podrobnějších informací, údajů a zajímavostí z historie obsahuje (vedle dalších hasičských stránek, z nichž stojí za zmínku např. stránky s přehledy hasičských výročí, jenž jsou prostřednictvím odkazů přístupné ze všech stránek hasičských aktualit – nejen z té k probíhajícímu roku, ale i k předešlým od začátku existence internetové prezentace SDH) především vydaná publikace „110 let Sboru dobrovolných hasičů Bohuňov 1900–2010“, která byla k dostání v rámci oslavy 110. výročí založení bohuňovského sboru, a lze ji sehnat i nadále u starosty SDH Víta Mičína (viz « kontakt » na úvodní stránce SDH).

 

Publikace ke 110. výročí

 

     Vzhledem k rozdílnému rozsahu průběžných autentických písemných záznamů z jednotlivých desetiletí existence sboru nebylo možné do publikace zahrnout všechny zajímavosti či přehledy. Mnohé běžně zapisované informace či údaje nejsou bohužel kompletní, případně ani zaznamenány, v některých případech se pak jedná o nejednoznačná či nepřesná vyjádření, z nichž nelze bez dalšího zdroje konkrétní událost, akci či účast jednoznačně ověřit. S přihlédnutím k těmto dílčím komplikacím je proto snaha o kompletnější zpracování dalších zajímavých přehledů a statistik časově náročnější záležitostí. I přesto se postupně (v rámci možností) daří zpětně (alespoň částečně) zpracovávat a doplňovat jednotlivé přehledy či statistiky, jenž tak umožňují názornější přiblížení a snadnější nahlédnutí do historie SDH.

 

     Z doposud zveřejněných přehledů stojí za zmínku « účasti a umístění SDH na soutěžích », přičemž další zajímavé přehledy či statistiky budou na těchto internetových stránkách v budoucnu postupně doplňovány.

 

     Činnost dobrovolných hasičů v Bohuňově byla příležitostně zmiňována již na internetových stránkách obce v době, kdy ještě tyto www stránky sboru neexistovaly, a tak jsou některé významnější aktivity SDH vzpomenuty např. na stránkách « Památka na rok 1918 v naší obci » nebo « Tradiční bohuňovské hody ».

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »