Tradiční hody v Bohuňově

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Tradiční bohuňovské hody

Aktuální poznámka: Dosavadní text a fotografie na této stránce pochází již z roku 2009, avšak připravujeme rozsáhlejší aktualizaci, především tedy doplnění alespoň některých zjištěných informací o dřívějších hodech, včetně i alespoň nějakých starších fotografií (které se podařilo shromáždit), a proto (bez časového omezení) i nadále vítáme a předem děkujeme za jakoukoli informaci (na této stránce neuvedenou) či různé fotografie (včetně „nedatovaných“), vztahující se ke kterýmkoli hodům z minulosti Bohuňova a Janoviček (kontaktní e-mailová adresa info@bohunov.cz).
 

     V neděli 4. října 2009 se v Bohuňově (po čtyřech letech) konaly tradiční hody, v rámci nichž k tanci a poslechu hrála dechová kapela Zuberská šestka.  Hodové kázání či  tzv. souzení berana pod májí  proběhlo na místním hřišti po 15 hodině. Ve zbývajících odpoledních hodinách (po 16 hodině) i  během večera potom proběhla v kulturním domě hodová zábava.

     Tradiční krojované hody, i přes nemalou proměnu venkova v posledních dvaceti letech, se v  případě Bohuňova a  Janoviček daří neustále udržovat, čímž jsou tak (alespoň symbolicky) připomínány dřívější vesnické zvyky a tradice. Jejich pořádání se však v rámci (nejen) širšího regionu stává v posledních přibližně deseti letech méně častou událostí, než jak bývalo dříve na venkově zvykem. V porovnání se sousedními vesnicemi však naštěstí Bohuňov s Janovičkami pořádají hody relativně často, za což patří poděkování především místnímu sboru dobrovolných hasičů, který (ve spolupráci s místní mládeží) jako hlavní organizátor a pořadatel tuto tradiční akci zajišťuje.

 

     Zajímavým počinem by byla možnost porovnávání s bohuňovskými hody z dřívějších let. Při ohlédnutí se do minulosti tak byly hody uspořádány i v letech 2005, 1997, 1995, 1993, 1991, 1989, 1986, ... (?), 1974, 1973, 1972, 1971, ... (?), 1928, ... (?). Od roku 2005 se hodové kázání koná na hřišti, přičemž dříve probíhalo na prostranství pod budovou kulturního domu (tedy minimálně v období od roku 1970, kdy byla budova kulturního domu dostavěna).

     Období 90. let se v případě (nejen) naší obce bohužel vyznačovalo doznívající a téměř zanikající kronikářskou činností, a proto nejsou hody konané v tomto období, coby tradiční významná místní událost, nikde „oficiálně“ zachyceny. Tato skutečnost tak bohužel zatím neumožňuje vytvoření zajímavého stručného přehledu (alespoň se základními údaji – včetně počtu „krojovaných párů“ a „hodových figur“) jednotlivých ročníků této tradiční akce v naší obci. V současné obecní kronice (založené v roce 2003) jsou tak podrobně zachyceny až hody z roku 2005, a v retrospektivních záznamech této kroniky jsou zachyceny alespoň přesná data konání hodů z let 1997 a 1995. Bohužel i v předešlých desetiletích historie naší obce bývaly hody zmiňovány (v rámci obecních kronik) spíše jen vzácně.

     V souvislosti se snahou o alespoň částečnou zpětnou dokumentaci tradičních hodů v naší obci je proto vítána jakákoli bližší informace či údaj o dřívějších hodech – např. „obsazení“ krojovaných párů a jednotlivých hodových figur. Minimálně torzovité vzpomínky na mnohé dřívější hody si určitě vybaví většina místních obyvatel, jenž konkrétní hody pamatuje, přičemž nápomocným zdrojem, umožňujícím zpětné doplnění alespoň některých údajů, mohou být např. dobové fotografie. Případná možnost provedení digitálních kopií těchto fotografií (pro dokumentační účely) by byla rovněž cenným příspěvkem, stejně jako poskytnutí jakéhokoliv údaje či vzpomínky k dřívějším hodům, přičemž je garantováno dodržení pravidla (používaného na těchto internetových stránkách již od okamžiku zahájení jejich provozu v únoru 2007), že bez souhlasu autora či poskytovatele konkrétního příspěvku, fotografie, vzpomínky či jakékoli jiné poskytnuté informace, nebude nic z toho prostřednictvím internetových stránek zveřejněno.

     Za jakoukoli informaci vztahující se k  hodům v  minulosti předem děkujeme. Rovněž případná možnost ofocení dobových fotografií z těchto hodů by byla nemalým přínosem; kontaktní e-mailová adresa je stále stejná, tj. info@bohunov.cz.

 

      Vedle níže uvedených náhledových zmenšenin jsou k dispozici (po „otevření“ obrázku) i kvalitnější verze těchto fotografií. Počet zveřejněných fotografií lze samozřejmě rozšířit, a proto jsou vítány (opět na adrese info@bohunov.cz jakékoli další fotografie z této tradiční akce – např. foto z průběhu stavění máje (ze soboty 3. října), záběry z průvodu krojovaných párů po obci, záběry z hřiště, z hodové zábavy z kulturního domu, apod. U poskytnutých fotografií ke zveřejnění bude na těchto internetových stránkách (jako samozřejmost) uvedeno (pod obrázkem) jméno autora či poskytovatele fotografie. Za  jakékoli  případné  další  fotografie  předem  děkujeme.

 

Poznámka: Některé níže zveřejněné záběry byly zpracovány z videonahrávek pořízených digitálním fotoaparátem, a  proto není jejich kvalita příliš velká (optimální velikostí pro jejich zhotovení je poloviční velikost formátu 9x13 cm, přičemž je možné 2 takovéto snímky „dát  k  sobě“ a nechat je zhotovit jako 1 fotografii např. formátu 9x13 cm – tj. 1 snímek by měl potom velikost přibližně 4,5x6,5 cm).

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto – Tomáš Velen; foto poskytla Kateřina Zichová

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto – Tomáš Velen; foto poskytla Kateřina Zichová

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto – Tomáš Velen; foto poskytla Kateřina Zichová

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto – Tomáš Velen; foto poskytla Kateřina Zichová

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto – Tomáš Velen; foto poskytla Kateřina Zichová

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  Mgr. Petr Šikula

 

Hody 2009 v obci Bohuňov

Foto  –  PhDr. Martin Šikula

 

 

Zpět na stránku « Fotoalbum obce »

 

Zpracoval a sepsal Mgr. Petr Šikula; údaje o hodech z období 1972 až 1993 poskytl Vít Mičín.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »