Největší intarzovaný obraz

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Největší intarzovaný obraz

     V návaznosti na reportáž o údajně největším intarzovaném obrazu (vytvořeném na Liberecku), odvysílanou 27. prosince 2013 v Televizních novinách na TV NOVA, se ukázalo, že tvrzení o „nej“ tohoto obrazu (z hlediska jeho velikosti) není pravdivé, a proto si dovolujeme prostřednictvím tohoto příspěvku celou záležitost upřesnit.
    Zmíněná reportáž prezentovala intarzovaný obraz o rozměrech 334 × 121 cm, dokončený v roce 2013 uměleckým řezbářem žijícím na Liberecku, přičemž toto dílo bylo v reportáži označeno za „největší intarzovaný obraz na světě“. Ponechme nyní bokem skutečnost, že toto tvrzení je samo o sobě poněkud odvážné již tím deklarovaným „prvenstvím na světě“, a tak zůstaňme pro jistotu zatím jen na území České republiky.

 

     Za pravděpodobně největší intarzovaný obraz (minimálně v rámci České republiky) lze však považovat pozoruhodné dílo od pana Aloise Pokorného (1904–2001) z Bohuňova, místního stolaře a výrobce intarzií. Intarzovaný obraz jím vytvořený začátkem 70. let, s motivem věnovaným zemědělství, které v Bohuňově jako místní tradiční obor přetrvává ve významném postavení dodnes, dosahuje totiž rozměrů 3,9 × 1,8 m (rozměr vlastní intarzie, tj. bez rámu), přičemž svým umístěním představuje prakticky již neodmyslitelnou součást kulturního domu v Bohuňově, v němž velmi vkusně doplňuje interiér zdejšího sálu.

 

Intarzovaný obraz od pana Aloise Pokorného

 

     Ústřední motiv rozměrné intarzie zachycuje žánrový výjev ze zdejšího života, konkrétně pět venkovských žen (z toho čtyři v životní velikosti) při polních pracích (ruční vázání snopů a jejich stavění). Intarzii lze považovat za neobyčejnou i tím, že na (pro obraz nezvykle velké) ploše sedmi metrů čtverečních je zpracováno zcela prosté téma z vesnického prostředí, znázorňující jeden z mnoha dříve běžných výjevů ze života zdejšího kraje, charakteristický ještě i pro období první poloviny 20. století, kdy v soukromém zemědělském hospodaření, například při polních sklizňových pracích, stále ještě přetrvávaly především právě ruční práce.

    Tento „monumentální“ intarzovaný obraz jako takový představuje svým způsobem „trvalou vzpomínku“ nejen na osobnost a práci « pana Aloise Pokorného », ale lze v něm spatřovat i vyjádření vlastenectví místního rodáka a celoživotního obyvatele Bohuňova ke svému rodnému kraji, což dokládá i skutečnost, že námětem i pro mnoho jiných intarzovaných obrazů od pana Pokorného se často stávaly podobné žánrové motivy (nebo i zátiší), inspirované zdejším venkovským životem, a v neposlední řadě i okolní krajinou. Bohaté zkušenosti s tvorbou intarzií mají rovněž oba synové pana Aloise Pokorného, pan Jiří Pokorný, a v neposlední řadě i pan Vlastislav Pokorný (1939–2015), který vypomáhal mj. i při výrobě zmiňovaného rozměrného intarzovaného obrazu.

 

Zpět na stránku « Volné téma »

 

Příspěvek zpracoval Mgr. Petr Šikula (zároveň i autor výše uvedených fotografií);  poděkování patří mj. zastupitelstvu obce Bohuňov, za informování o reportáži a o jejím nepravdivém tvrzení, a též i za změření rozměrného intarzovaného obrazu.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »