Účast na Vysočina Zetor show 2017

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Účast na akci Vysočina Zetor show 2017


Ve čtvrtek 5. října 2017 se konala „spanilá jízda“ 134 traktorů Zetor (vedoucí z Maršovic přes centrum Nového Města na Moravě až do Vysočina Areny; viz « pozvánka »), čímž došlo k překonání rekordu v počtu traktorů značky Zetor při spanilé jízdě. Této akce se účastnila i obec Bohuňov, a to prostřednictvím „obecního traktoru“ Zetor Major 80 (viz většina fotografií na této stránce níže). Podrobnější informace a další zajímavosti o této akci jsou např. « na stránkách firmy MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. » nebo « v příspěvku na iDNES.cz ». K této akci je sice na internetu několik fotogalerií (z nichž nejrozsáhlejší je « tato bohatá fotogalerie »), avšak s přihlédnutím k vysokému počtu zúčastněných traktorů, z nichž velkou část tvořily nové stroje a navíc v tradiční červené barvě, je proto potom velmi obtížné nalézt záběr, na kterém by byl přímo zachycený právě i bohuňovský Zetor Major 80 (a na několika záběrech z ptačí perspektivy jej bohužel nelze snadno identifikovat). O to cennější je proto fotodokumentace od místostarosty Bohuňova Ing. Jaroslava Koutníka (viz foto níže); s výjimkou sedmé a osmé fotografie je jinak bohuňovský Zetor Major 80 na všech dalších 7 fotografiích; na první fotografii je zachycen uprostřed snímku (viz výřez v náhledu), na třetí a čtvrté fotografii se pak jedná o traktor č. 35 (s nakladačem) v pravé polovině záběru.


Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník

Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník

Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník


Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník

Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník

Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník


Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník

Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník

Vysočina Zetor show 2017

Foto – Ing. Jaroslav Koutník


Pamětní list za účast ve spanilé jízdě v rámci akce Vysočina Zetor show 2017


Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2021
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
ou.bohunov@tiscali.cz