Výsledky voleb do zastupitelstva obce Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

 

     Ve volbách do zastupitelstva obce sehrávají významnou roli pořadová čísla na kandidátkách politických stran, což dokládají výsledky některých z níže uvedených voleb. Na základě počtu získaných hlasů pro politické strany (na stejné úrovni jako politická strana jsou i nezávislí kandidáti) je vypočítán počet mandátů (zvolených kandidátů), který na konkrétní politické strany (či nezávislé kandidáty) připadá. V rámci kandidátky (kandidátní listiny) každé politické strany je dále stanovena hranice počtu hlasů, nutná pro získání mandátu zastupitele (tj. pro zvolení do zastupitelstva obce). Pokud není v rámci konkrétní strany dostatečný počet kandidátů splňujících hranici počtu hlasů pro zvolení, jsou zbývající neobsazené mandáty, které strana získala, přiděleny těm kandidátům z téže strany, kteří zaujímají na kandidátce nejpřednější místa v pořadí (tj. pořadová čísla „1.“, „2.“, apod. dle konkrétních výsledků). Pro názornější vysvětlení záludností volebního systému stojí za povšimnutí tyto dvě zajímavé situace:

     1) kandidát politické strany s vysokým počtem získaných hlasů nemusí v případě své nevýhodné pozice (v pořadí na kandidátní listině) získat mandát zastupitele (viz např. kandidát č.7 na kandidátní listině ČSSD ve volbách v roce 2006; časté u politických stran s vyšším počtem kandidátů);

     2) kandidát politické strany s vysokým počtem hlasů na výhodné pozici (např. s pořadovým číslem „2.“) nemusí získat mandát zastupitele, a to z důvodu rovněž vysokého počtu získaných hlasů u kandidátů na (např.) „1.“ a „3.“ pořadovém místě kandidátní listiny (viz např. kandidát č.2 na kandidátní listině KDU-ČSL ve volbách v roce 2006; časté u politických stran s nižším počtem kandidátů).

 

 Výsledky ve volebním okrsku BOHUŇOV 

(volí se 7 členů zastupitelstva)

 

     Jednotlivé politické strany, hnutí či koalice jsou uvedeny vždy v pořadí dle umístění – tj. dle počtu získaných hlasů, zatímco kandidáti jednotlivých politických stran jsou uvedeni vždy dle pořadového čísla na kandidátní listině, nikoliv podle počtu získaných hlasů – tj. z důvodu výše popsaného - získaný počet hlasů kandidáta v rámci politické strany nemusí mnohdy i při vysoké hodnotě stačit ke zvolení do zastupitelstva obce.

 

 VOLBY 2018 – 5. a 6. října 

« Výsledky voleb z roku 2018 »

 

 VOLBY 2014 – 10. a 11. října 

« Výsledky voleb z roku 2014 »

 

 VOLBY 2010 – 15. a 16. října 

« Výsledky voleb z roku 2010 »

 

 VOLBY 2006 – 20. a 21. října 

« Výsledky voleb z roku 2006 »

 

 VOLBY 2002 – 1. a 2. listopadu 

Celkový počet oprávněných voličů: 185

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 115

Počet odevzdaných platných hlas. lístků: 115

Volební účast: 62,2 %

 

Výsledek hlasování – VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – 2002

KDU-ČSL

Nezávislý kandidát Jiří Pokorný

ČSSD

Nezávislý kandidát Martin Šikula

Nezávislý kandidát Marek Homolka

329 hlasů

95 hlasů

92 hlasů

92 hlasů

79 hlasů

47,9 %

13,8 %

13,4 %

13,4 %

11,5 %

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Pořadové číslo na kandidátce strany

Jméno kandidáta

Věk

Počet získaných hlasů

Zvolení kandidáta

1.

   Miluše Rossí

45 let

91 hlasů

ANO

2.

   Jan Žilka

59 let

83 hlasů

ANO

3.

   Ing. Stanislav Šejnoha

40 let

65 hlasů

ANO

4.

   Jan Mičín

46 let

90 hlasů

ANO

 

Nezávislý kandidát Jiří Pokorný

Pořadové číslo na kandidátce strany

Jméno kandidáta

Věk

Počet získaných hlasů

Zvolení kandidáta

1.

   Jiří Pokorný

64 let

95 hlasů

ANO

 

Česká strana sociálně demokratická

Pořadové číslo na kandidátce strany

Jméno kandidáta

Věk

Počet získaných hlasů

Zvolení kandidáta

1.

   Milan Sláma

54 let

66 hlasů

ANO

2.

   Jiří Tihlařík

38 let

26 hlasů

NE

 

Nezávislý kandidát Martin Šikula

Pořadové číslo na kandidátce strany

Jméno kandidáta

Věk

Počet získaných hlasů

Zvolení kandidáta

1.

   Mgr. Martin Šikula

23 let

92 hlasů

ANO

 

Nezávislý kandidát Marek Homolka

Pořadové číslo na kandidátce strany

Jméno kandidáta

Věk

Počet získaných hlasů

Zvolení kandidáta

1.

   Marek Homolka

29 let

79 hlasů

NE

 

Náhradníci

Politická strana

Pořadové číslo na kandidátce strany

Jméno kandidáta

Využití nezvoleného kandidáta

ČSSD

2.

   Jiří Tihlařík

NE

 

Zajímavost: Věkový průměr zvoleného zastupitelstva činil 47 let.

 

‹‹ Volby do zastupitelstva obce – 2006 ››

‹‹ Výsledky voleb (rozcestník) ››

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »