Výročí k roku 2008, vztahující se k historii Bohuňova a Janoviček

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

Výročí k roku 2008, vztahující se k historii obce

     V níže uvedeném přehledu (tzv. kulatých a půlkulatých) výročí, volně doplňujícím stránku « Z historie », jsou uvedeny takové informace, které souvisí víceméně spíše s veřejnými záležitostmi v obci (včetně relativně významnějších proměn v místní zástavbě). Naopak zde nejsou zmíněny údaje související s volbami a se složením zastupitelstva obce (jejich výsledky a  přehledy jsou postupně zveřejňovány na stránce « výsledky voleb » a dále události či  informace s přímou vazbou na konkrétní obyvatele, jejichž význam je spíše soukromého charakteru (tj. např. nehody, řešení vzájemných sporů, problémy související s politickým pozadím, apod.). Uvedená výročí  byla (výběrově)  zpracována  na základě dostupných informací  z místních « kronik ». Níže zveřejněný seznam si samozřejmě nečiní nárok na úplnost a proto je možné, v případě objevení nějaké zajímavosti (splňující výše vymezená kritéria), prostřednictvím e-mailové zprávy (na adresu info@bohunov.cz) upozornit na neuvedená výročí, které lze samozřejmě alespoň nějakým „dokumentem“ doložit.

 

10 let

1998 – během jara provedena (tehdejší společností SPT Telecom) telefonizace Bohuňova i Janoviček; této příležitosti využila většina domácností, neboť předtím bylo v obou vesnicích jen několik málo soukromých telefonních stanic.

 

15 let

1993 – na tzv. „nástupním ostrůvku“ (vybudovaném v předchozím roce 1992) byla postavena zděná autobusová zastávka (poslední dokončovací práce provedeny v roce 1994).

 

30 let

1978 – v lednu byla otevřena nově postavená prodejna smíšeného zboží JEDNOTA (budovaná od roku 1975 svépomocí místních obyvatel v rámci akce „Z“).

 

1978 – na konci školního roku oficiálně zrušena (70 let fungující) jednotřídní škola v Bohuňově.

 

1978 – následkem rezignace předsedy i tajemníka MNV Bohuňov (oba z Janoviček), zanikla koncem tohoto roku místní samospráva, a to bez vědomí místních obyvatel, kteří nebyli s tímto záměrem předem obeznámeni. Od následujícího roku 1979 se tedy obě vesnice Bohuňov i Janovičky staly (z hlediska samosprávy) součástí obce Lísek.

 

35 let

1973 – sloučením JZD Bohuňov se sousedními JZD Lísek a JZD Domanín vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Vítězný únor se sídlem v Bohuňově, zahrnující vedle výše uvedených i vesnice Janovičky a Vojtěchov, jejichž JZD „ztratila samostatnost“ již dříve.

 

40 let

1968 – během podzimu pokračovala stavba budovy kulturního domu, přičemž byla dokončena především hasičská zbrojnice a sklepy v suterénu (vzápětí využity k uskladnění brambor). Kulturní dům (s kanceláří MNV, hostincem a požární zbrojnicí) však dokončen a otevřen až v roce 1970.

 

60 let

1948 – obec Bohuňov získala telefonické spojení (telefonní hovorna byla zřízena v domku tehdejšího pana starosty, tj. na čp. 48).

 

80 let

1928 – při příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky byl koncem září odhalen « pomník » padlým bohuňovským občanům z první světové války.

 

1928 – založena « Pamětní kniha obce Janovičky ».

 

100 let

1908 – v nově postavené budově (tehdy na okraji Bohuňova) byla v září slavnostně otevřena nově vzniklá « jednotřídní škola », sloužící dětem z Bohuňova a z Janoviček.

 

Zpět na stránku « Z událostí v obci – rok 2008 »

 

S využitím kronik vztahujících se k Bohuňovu a k Janovičkám sepsal a zpracoval Mgr. Petr Šikula.

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2021      « e-mailové adresy »